Oudenbosch in oude ansichten deel 2

Oudenbosch in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Bedaf en A.M.C. Dekkers
Gemeente
:   Halderberge
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2329-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oudenbosch in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Hotel W. van Beekhoven

59. Hotel Van Beckhoven, dat voordien "Hotel Oudlandzicht" genaamd was. Hier ontmoetten veel boeren elkaar na de hoogmis; er was ook een stalling voor de gerijen. Het St.-Sebastiaansgilde was geruime tijd in dit hotel gevestigd. Voor de deur rechts heeft in de vorige eeuw de bekende "kei van Oudenbosch" gelegen, die thans bij de ingang van de pedagogische academie "De Vossenberg" is te zien. Tijdens de oorlog 1914-1918 hebben vele Belgische vluchtelingen in dit hotel gelogeerd. Het hotel was gelegen nabij de huidige Pius XII Mavo in de St-Annastraat, destijds Weverstraat geheten.

'Ci z. M. Hop taken, Oudenbo ch.

3619.

OUDE BOSCH - vlarkt.

60. Het herenhuis reehts is geplaatst op de lijst van besehermde monumenten en is een elassisistiseh wit gepleisterd herenhuis uit de eerste helft van de negentiende eeuw. De hardstenen stoeppalen met kettingen zjjn nog altijd aanwezig. Het pand wordt, sinds de arts H.C.G.J.M. van Son is overleden, bewoond door de familie Sehulp. Links en rechts is een inrijpoort; de poort links is inmiddels gesloopt en daar is een woonhuis gebouwd. Let op de gaslantaarn voor de deur van de dokter. Op het trottoir loopt een geestelijke, gekleed volgens de regels van die tijd.

61. De muur die het rooms-katholieke kerkhof aan het oog onttrekt is hier nog niet onderbroken voor het Heilig Hartbeeld. Het Heilig Hartbeeld is op 15 augustus 1922 plechtig onthuld. Het beeld is gemaakt naar het ontwerp van de beeldhouwer Jac Custers. Jaarlijks, op de feestdag van Christus Koning (laatste zondag in oktober), onderwierp de parochie zich hier aan Christus, onze Koning.Op deze foto komt .de fraaie koepel van de basiliek goed tot zijn recht. De foto is genomen vanuit het oosten.

rarionstraaf OUDE~·BO. en

62. In het eerste pandje rechts woonde schoenmaker De Wolf. Het daaropvolgende hek is inmiddels gesloopt. Het pand in het midden van de foto is in 1904 gebouwd als rnarechausseekazerne. De bouwkosten bedroegen destijds f 8944,-. Thans is hier een fotozaak gevestigd, De foto is tijdens de Eerste Wereldoorlog genomen. Oudenbosch deed zijn naam als boomkwekersplaats reeds eer aan, gelet op de prachtige bomen links op de foto. Deze zijn inmiddels verdwenen.

Oudenbosd1 Stationsstraat

63. Rechts de geopende poort naarde boornkwekerijen van Van der Born. Later is hier het woonhuis gebouwd van Alphons van der Born, thans bewoond door diens zoon, Links de villa van P. van der Born, thans "Herdershof" genaamd en in gebruik als deel van het huis voor de bejaarde zusters "Maria ter Engelen". Een van de dienstdoende officieren poseert op zijn paard voor de fotograaf.

Ovei.g, Oudenbosch.

64. Rechts het enige pand in Oudenbosch dat ten gevolge van oorlogsschade in de Tweede Wereldoorlog gesloopt moest worden. Tijdens debevrijding in oktober 1944 is het pand beschadigd. Het pand werd bewoond door boomkweker Dirken. Thans is hier een kapsalon gevestigd; dit nieuwe pand was voordien Boerenleenbank. Het tweede huis behoorde toe aan P.H. van der Born. Let op de kruising spoorlijn-tramlijn. Voor de tram was een aparte afsluitboom; hier leunen er kinderen tegenaan.

65. Een blik in de huidige St.-Bernaertsstraat. Links het pand van wijnhande1aar F.J. van Spaandonk. Wijnhande1aar Frans van Spaandonk had zich in 1864 te K1undert gevestigd,doch verp1aatste zijn zaak in 1879 naar Oudenbosch. Hij trad tevens op als commissionair in effecten. Uit de tekst op de ansichtkaart blijkt dat de kaart door ene Frans en Jeanette is verstuurd. (De grootouders van de huidige bewoner? )

,.'

I);: avs M. Hcpstaken e 7i3,

Stationstraa t. 01;DEl'.'130S H.

#f)~.

66. Vanaf de overweg in de riehting Oud-Gastel, Gelet op de kleding zal het wel een zondag geweest zijn toen deze foto genomen werd. Links hotel "Tivoli". In de straat staan wilde kastanjes en op de aehtergrond is de muur van het kerkhof. Reehts is thans het bejaardenhuis van de zusters van St. Anna. De eerste aankopen voor dit huis werden in 1922 verrieht; de zusters kochten een villa aan de huidige St.-Bernaertsstraat tegen een prijs die volgens de annalen van de eongregatie wel wat overmatig was opgedreven. De foto is van v66r 1904.

Oudenboseh r<3tel a:iuoli

67. Hotel-cafe-restaurant "Tivoli", zoals dit er jarenlang heeft uitgezien. De aanbouw aan de hoofdbouw is inmiddels gesloopt en hier bevindt zich thans het trottoir van de huidige Stationsstraat. Op de zolder van hotel "Tivoli" sliepen destijds de zouaven, nadat zij op het instituu t 81. Louis zowel geestelijk als lichamelijk waren gelaafd. Het huidige, nog steeds bestaande, hotel is thans eigendom van de familie Lips. Uit de tekst op de poort links blijkt dat men reeds omstreeks 1910 over een bergplaats voor automobielen en motoren beschikte.

uden Gsch

Station

68. Locomotief nummer 527 komt hier juist het station van Oudenbosch binnen rijden, richting Zevenbergen. Op het perron staan de passagiers. Sinds 1854 is Oudenbosch aangesioten op het spoorwegnet; het was de Naamioze Maatschappij van de Spoorweg van Antwerpen naar Rotterdam die de lijn had aangeIegd. Aan het station is tot op heden weinig veranderd. Aan de treinen daarentegen is weI veel veranderd; de lijn is geelektrificeerd en sinds het begin van de jaren vijftig komen er geen stoomlocomotieven meer. Let eens op de mannen met bolhoeden en de handkar met koffers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek