Oudenbosch in oude ansichten deel 2

Oudenbosch in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Bedaf en A.M.C. Dekkers
Gemeente
:   Halderberge
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2329-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oudenbosch in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Uit~. II. Hopst.k!n. Q,denboscn. N~. 5417

Bosschedijk. OUDE~BOSCH.

69. Vanuit het westen een gezicht op de Bosschendijk nabij de spoorwegovergang. Ret eerste pand links is het cafe van Kuypers, Ret was het cafe waar gedurende de langste tijd het bier in aarden kruikjes werd verkocht. Later is hier cafetaria "De Schuiven" gebouwd en tot op heden heeft het pand nog altijd een horeca-bestemming. V66r het cafe staan een hondekar met hond en een klikkar (met hoge wielen). Blijkbaar zijn de betreffende voermannen in het cafe een borreltje aan het nemen!

Bosschedyk

70. Links ligt een dubbele tramlijn in verband met het laden en lossen van de goederen. De huizen rechts waren bekend als "de huizen van Speet", zo genoemd naar de bouwer. Ret huis waarvoor de twee lindebomen staan was het huis van de steenhouwer Creton en was later de steenhouwerij van diens neef Ch, van de Riet. De spoorbomen op de achtergrond zijn gesloten; de trein richting Zevenbergen passeert juist de spoorwegovergang.

Oudenbosch

/

Vil:a "Betsy"

71. De achtergevel en een van de zijgevels van de prachtige villa "Villa Betsy". Links is het koetshuis te zien, waarvan het grootste gedeeIte thans nog staat achter de woningen Bosschendijk 55 tot en met 63. Dit koetshuis is verbouwd tot woning en wordt bewoond door de familie Van Loon. De villa brandde af in de nacht van 7 op 8 oktober 193 1. Gelet op de bouwstijl, zal de villa gebouwd zijn aan het einde van de negentiende eeuw, begin van de twintigste eeuw; de bouwheer was boomkweker H.W. van der Bom. Toen de villa afbrandde werd deze bewoond door vrachtschipper De Rooij.

72. Gezicht op de Bossehendijk vanuit het oosten. Aan de vijfde boom links hangt een bordje met als tekst: "Verboden te venten." Dit verbod gold volgens artikel49 van de gemeentelijke politieverordening gedurende de maanden oktober tot en met februari van namiddags vijf uur tot voormiddags aeht uur en gedurende de overige maanden van zeven uur namiddags tot zes uur voormiddags. Indien men handelswaar aanbood met een waarde van meer dan vijfentwintig gulden moeht zonder vergunning worden gevent. De waarde van de goederen werd bepaald door de politie. De geopende poort reehts is de ingang van "Villa Betsy".

73. Aan de Bosschendijk stond de boerderij "De Blauwe Hoef". Deze boerderij is in verband met de aanleg van het industrieterrein Bosschendijk in de jaren zestig helaas gesloopt. De ankers in de voorgevel doen vermoeden dat de boerderij in 1721 is gebouwd. Let op de levensboom boven de voordeur. De aan de Bosschendijk en Velletriweg gelegen levensschool is thans "De Blauwe Hoef" genaamd. De familie Laurijssen heeft de boerderij het laatst bewoond.

74. Anton Koene, rechts staande met hoed, had een schilder- en tekenschool. De school was in de verre omtrek bekend onder andere omdat hier het zogenaamde marmeren werd geleerd (het schilderen met manner-effect). Bij de laatste restauratie van de basiliek hebben nog verschillende oud-Ieerlingen van deze school hun adviezen uitgebracht voor het marmerwerk. De foto is genomen in 1932 en trots zijn enige als marmer beschilderde houten panelen op de foto vereeuwigd. Onder de leerlingen herkennen we, staande van links naar rechts: Cees Dime, als derde Janus van Gils, als vierde Janus Mol, als zesde Jac Mol en het bord wordt vastgehouden door Rinus Vervaart (links) en Van Gils (rechts),

75. De schutterij van de grote congregatie, gefotografeerd omstreeks 1925 op het destijds in eigendom van de broeders zijnde sportpark Albano. Staande, van links naar rechts: M. Aarts, G. Bedaf, J. Meesters, A. Oomen, P. de Ridder, C. van Pul, broeder Hermanus, H. Hermus, H. van de Biggelaar, Kuijpers, Stoop, C. Kokke en J. Verbaten. Zittend, van links naar rechts: D. Karremans, J. Hermus, A. Kockx en een onbekende.

76. De grote societeit, gefotografeerd in 1929 op het terrein van St. Louis. Bovenste rij, van links naar rechts: A. de Ridder, J. Hoefijzers, A. v.d, Bosch, J. de Wolf, C. de Wolf, A. Hermus, M. Vervaart, G. Bedaf, F. Daniels, X. Vervaart en J. Dime. Tweede rij, van links naar rechts: J. Karremans, C. Dime, A. Bosma, J. Oornen, A. Karremans, J. de Wild, R. Vervaart, J. v.d. Klundert, C. Baijings, C. Vervaart, C. van Kinderen, A. de Wolf, P. de Ridder, T. Keij, J. Mol, J. v.d. Bosch, H. Hermus, P. Keij, G. Couwenbergh, A. de Leeuwen W. van Peer. Zittend, van links naar rechts: J. Mol, A. van Peer J. van Haperen, pastoor De Wit, J. van Spaandonk, G. Boogaarts, A. de Wolf en broeder Gijsbertus.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek