Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd

Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd

Auteur
:   R. van Herk
Gemeente
:   Ouderkerk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5673-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Achter het Ouderkerkse dorp zeilen twee paviljoenschuiten leeg de Hollandsche IJssel af. De voorste is "De Maria" van de Ouderkerkse schipper Comelis Heuvelman. Comelis was beter bekend onder de naam "Kees de zandkoning". Deze naam kreeg hij omdat hij rond de eeuwwisseling al een vrij belangrijk zandschipper was. AI voor 1900 werd zand gevaren tot in Duitsland. Net als de meeste zandschippers baggerde hij zand op de rivieren de Lek, Maas en de Waal. Behalve drie dochters kreeg hij ook zes zoons, die allemaal zandschipper werden. Op de achtergrond is de steenfabriek van Hoogendijk op Ver-Hitland, toen nog in vol bedrijf, te zien. De foto dateert van ongeveer 1905.

10. Het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina werd op 12 en 13 september 1923 gevierd. Op de eerste dag was er een historische en allegorische optocht en op de tweede dag werd een ringrijderij voor tilbury's gehouden. Daarnaast was er veel belangstelling voor het "sloflopen en handfietsen met hindernissen". Er werden ook prijzen uitgereikt voor de rnooiste erepoort, waarvan er tien, verspreid over het gehele dorp, te vinden waren. De eerste prijs was voor deze poort, een creatie van de heer H.J. Prange. Op de foto staat hij geheel links, met naast hem, van links naarrechts: A.H. Docters van Leeuwen, N. van Wijk, C. van Wijk en C. v.d. Heuvel. De poort stond aan de westzijde van de Dorpsstraat.

11. Diverse verenigingen en organisaties liepen in december 1946 mee in een defile ter gelegenheid van de installatie van burgemeester Neet. Op de foto zien we het vrijwillige brandweerkorps. P. de Ruyter, G. Vis en A. Duijm Sf. lopenop de voorste rij. Op de tweede rij herkennen we C.W. Duijm en F. Goudriaan. Achter C.W. Duijm loopt G. de Graaf. Voorde schuur van S. Pols rechtsstaan, van links naarrechts: J. v.d. Ruit, N. Pols, mevrouw Pols-Berger en haar man S. Pols. In de optocht worden ook de vaandels meegevoerd van de christelijke zangvereniging "Oefening en Stichting" en, geheellinks nogjuist zichtbaar, van de ijsclub "Eendracht maakt Macht". Let u ook eens op het oude reclamebord van Van Nelle.

12. Van 1900 tot 1944 oefende wagenmaker Jan Snoek aan de Dorpsstraat in Ouderkerk zijn vak uit. De eerste twintigjaar bouwde hij voor de boeren houten kaasbrikken, tentwagens en tilbury's en bedrijfswagens voor de steenfabrikanten. Later schakelde hij over op de bouw van houten carosserieen voor vrachtauto's en bestelauto's. In 1923 bouwde hij de eerste autobus, die tussen Krimpen aan den IJssel en Gouda zou gaan rijden. Op deze foto, gemaakt in 1913, zien we Jan Snoek bij de wagen staan. In de deuropening van de wagenmakerij staan zijn vrouw, mevrouw Snoek-van Tilburg, en zijn enige knecht Heimen Visser. Het benodigde hout werd betrokken van houtzaagmolen De Hermina, die achter zijn bedrijf stond.

13. Begin jaren dertig werd deze foto van de Dorpsstraat gemaakt. Volgens het uithangbord bij kapper van Gemeren (links) kon je je bij hem laten "scheren en haarsnijden". Later vestigde A. Speksnijder zich met zijn kolenhandel in dit pand en thans vinden we hier Sporthuis Speksnijder. In het tweede huis rechts woonde kaashandelaar De Vries, van wie we op de achtergrond nog een vrachtauto zien. Naast De Vries zat slagerij Pak, voorheen slager Blankenstein. Links op de voorgrond zien we nog net het kJerenrekje van mevrouw Van Ommen. Van de personen links herkennen we Albert Prange, die op het ijzeren hekje zit.

14. Het was op 25 februari 1932 een gedenkwaardige dag voor burgemeester Jac. van Waning. Hij herdacht dat hij veertig jaar eerder zijn vader W. van Waning opvolgde als burgemeester van Ouderkerk. Op deze feestelijke dag kwamen 's middags de kinderen van de vier Ouderkerkse scholen hem voor zijn woning in de Dorpsstraat een zanghu1de brengen. Ze zongen "het Wilhelmus, een jubellied te zijner eere en een vrolijk tijdlied". Daarna bedankte de jubilaris de jeugd en tijdens die korte toespraak werd deze foto genomen. De feestdag kreeg overigens een onverwacht slot, toen 's avonds werd vernomen dat in Gouderak brand was uitgebroken. De burgemeester verliet het feest en ging direct met de Ouderkerkse brandspuit mee om de helpende hand te bieden.

15. Burgemeester mr. F.l. van Beeck Calkocn was van 1933 tot 1946 burgemeester van Ouderkerk. Op 15 september 1943 trouwde hij met jonkvrouwe A.M. Baronesse Schimmelpenninck van der Oye, een hofdame van koningin Wilhelmina. Nadat het huwelijk in Doorn door dominee G. Lugtigheid was ingezegend, keerde het bruidspaar terug naar Ouderkerk en poseerde met de commissie van ontvangst. We zien op de foto, van links naar rechts: gemeentesecretaris P. v.d. Leeden, W. Baas, het bruidspaar en geheel rechts wethouder C.l. Hoogendijk. In de Tweede Wereldoorlog zat de burgerneester ondergedoken bij de familie Scheer in Berkenwoude.

16. Op 18 februari 1907 maakte fotograafSpoormaker deze foto van bakker P. Mul, die hier naast zijn broodwagen staat. Bij het paard staat zijn hulp, bakkersgezel T. Tukker. De dames bij de deur van de bakkerij zijn dienstbode mejuffrouw Uittenbogaart en rnevrouw Mul-Opschoor. Eind vorige eeuw zat in dit pand ook al een broodbakker: Hendrik Jan van Lonkhuysen. Deze broodbakker had het huis gekocht van een steenbakker. Links zien we koffiehuis Broere en daarnaast nog een klein stukje van de hervormde kerk.

17. De oudste groepfoto van muziekvereniging "Excelsior" dateert van 1927 en werd gemaakt in Zevenhuizen, waar de vereniging een tweede prijs behaalde op cen concours. Op de achterste rij staan, van links naar rechts: Aart van Duren, Jaap Slingerland, Kees Verweij , Cor de Vries, Pie un van Reeuwijk , Piet van Walsum, Kees Kreuk, Aart van Klei, Piet Demper en Dirk de Vries (7). Op de middelste rij , van links naar rechts, zitten: David de Bruin, Johan van Reeuwijk, Arie van Walsum (de .xiirccteur", zoals men toen de dirigent noemde), Kees de Mik, Fop Rijkaart, Janus de Hoop en Gerrit Timmermans. Op de voorste rij zitten, van links naar rechts: Jan Dekker, Arie Demper, Wim Talrnon, Piet de Bruin, Teus Tukker, Evert Hendriks, Arie Bak en Dirk Hendriks.

18. Aan de Dorpsstraat was vroeger op de bovenverdieping van de huidige winkel van de firma Duijm het atelier van Koos Spoormaker gevestigd. De heer J .H. Spoormaker was rond 1880 in Ouderkerk komen wonen en had een schildersbedri jf. Ook verkocht hi j ri jwiclen. Rond 1900 werd hi j de dorpsfotograaf en dankzi j hem kunnen we nu nog gcnieten van het dorp Ouderkerk aan den IJssel zoals het er in grootmoeders tijd uitzag. De schilders die op dezefoto staan afgebeeld zijn, van links naar rechts: Marinus van Dam, M. van der Broek, Teun Ligthart (op de ladder), Antonie van Wijk en A. van Walsum. De man in het donkere pak is de heer Spoormaker zelf. In die tijd was het gebruikelijk dat schildersleerlingen een kwartje leergeld per week moestcn betalen. De op deze foto afgebeelde Antonie van Wijk kreeg echter een kwartje, omdat zijn moeder weduwewas.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek