Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd

Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd

Auteur
:   R. van Herk
Gemeente
:   Ouderkerk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5673-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Van 1856 tot 1937 was de openbare school gevestigd aan de Dorpsstraat, op de plaats waar nn woninginrichting De Weerd te vinden is. In een van de lokalen werd in 1927 deze klassefoto gemaakt. Op de achterste rij, van links naar rechts, zien we: me ester de Geus, Jan de Mik, Piet de Bruin, Dirk Schouten, Roel de Hoop, Piet Rook, Teunis Vonk Noordegraaf, Jan Mul, Wirn van Leersum, Dirk GelderbJom en meester Brakman, het schoolhoofd. Tweede rij, van links naar rechts: Sientje Vonk Noordegraaf, Neeltje Vonk Noordegraaf, Pietje de Pater, Helena van Wijk, Aagje Dekker, Geertje BJorn, Aaltje Zondervan, Anna de Hoop en Jaap Dekker. Derde rij, van Jinks naar rechts: Arie Pols, Frans Pols, Gerrit Burger, Jan Zondervan, Marrigje v.d. Berg, Berta Vis, Adrie Mul, Jaantje de Hoop, Tonie Vonk Noordegraaf, Tony Vis en Ant. Vonk Noordegraaf Kz. Op de voorste rij zitten, van links naar rechts: Jan Docters van Leeuwen, Antje Dekker, Jan Vonk Noordegraaf, Simon Vonk Noordcgraaf Kz., Teunis Bjorn en Arie Bjorn.

40. De watersnoodramp van 1953 is bij velen bekend, maar ook in 1916 werd ons land geteisterd door een ramp van grote omvang. Doordat de Zuiderzeedijk doorbrak, werd vooral het gebied bij Waterland, Eemnes en Blaricum getroffen. In onze streek werd eveneens grote schade aangericht. De Stormpolder bij Krimpen aan den IJsselliep onder water en ook in Ouderkerk luidde de noodklok. Hoewel een dijkdoorbraak dreigde, zowel in als buiten het dorp, kon dit gelukkig worden voorkomen. WeI was er grote schade aan de dijk, zoals bijvoorbeeid in de Dorpsstraat ter hoogte van de huidige supermarkt van De Jong. Op de foto is men bezig met het herstel van de dijk. De tweede man van links is Stoffel Mohr. In het midden van de straat staat Aris Mohr en de twee mannen uiterst rechts zijn Rinus Heuvelman en Abel Mourik.

41. Wanneer de Hollandsche IJssel tijdens strenge winters niet kon worden bevaren, werden er bijten in het ijs gehakt en viste men met levend aas op spiering. Deze roofvisjes zwemmen in grote groepen bij elkaar zodat men met twee of drie latten tegelijk en met meer haken aan een vissnoer grate kans heeft om er enkele tegelijk te vangen. Nadat de kop van de ongeveer tien centimeter lange visjes was verwijderd werden ze gebakken. Spiering kwam veel voor in helder water. Vandaar dat deze vis inmiddels is verdwenen nit de in de loop der jaren sterk vervuilde Hollandsche IJssel. De foto is rond de eeuwwisseling gemaakt achter het dorp.

42. Op 5 januari 1933 werd de Ouderkerkse EHBO-afdeling "HuJp in nood" opgericht. Van de activiteiten in de beginjaren is niet veeJ bekend, want de seeretaris maakte de notulen op losse blaadjes, die na goedkeuring weer werden weggegooid ... Begin jaren veertig werd deze foto gemaakt. Het bestuur van de vereniging zit op de voorste rij. Van links naar rechts zien we: C. de Groot, A. van Capelle, penningmeester P. de Ruyter, secrctaris A. van Wijk, dr. W.l. Leeuwenburg, voorzitter A. de long, A.H. Doeters van Leeuwen en P. van Dijke. Bij het spandoek staan G. Bas en C. Goudriaan.

43. Op 22 februari 1910werd 's avonds in de bovenzaal van "De Harmonie" de Ouderkerkse afdeling van het Groene Kruis opgericht. Dokter L.G. van Ommen, die zich had beijverd om te komen tot de oprichting, werd de eerste voorzitter. In de jaren dertig werd deze foto van het bestuur gemaakt. Daarop zien we, staand, van links naar rechts: bode Leentfaart, Antonie van Wijk , zuster De Booy en dokter Dekker. Zittend, van links naar rechts: Aart de Jong, Dirk Burger, Comelis Evegroen, c.J. Hoogendijk en Johannes Schinkel. Per 1 januari 1993 is het plaatselijke Groene-Kruisbestuur opgeheven. Onlangs vond de fusie plaats van het regionale Kruiswerk met een aantal andere dienstverlenende instellingen. De nieuwe stichting gaat voortaan onder de naam "De Vierstroom" door het leven.

44. Schaatswedstrijden werden in de vorige eeuw al gehouden op de plaats waar nu de ijsbaan is. Zo werd in het oprichtingsjaar van de Ouderkerkse ijsclub "Eendracht maakt Macht", 1879, al gereden om de hoofdprijs van f30,-. Dit gebeurde op een 230 meterlange baan "op den hoogen boezem van den polder Kromme, Geer en Zijde". Overigens ging toen een niet-Ouderkerker er met die hoofdprijs vandoor. Rechts zien we op deze rond de eeuwwisseling gemaakte foto nog vaag de drie watermolens die bovengenoemde polders bemaalden. De voorste is de Hooge Molen, die het water van de lage naar de hoge boezem bracht.

45. De Zijdensche Molen was de rniddelste van de drie watermol ens die vroeger aan de oostelijke rand van het dorp stonden. Deze rnolen bracht het water uit de polder de Zijde in de lage boezern. Naast de rnolen zien we het rnolenaarsechtpaar Van Rijswijk staan. De rnolen geheel rechts was een wipwaterrnolen, die voor de bemaling zorgde van de polders Krornme en Geer. Hij stond vlak bij de Tiendweg en werd bewoond door molenaar Van Vliet. Al in de zeventiende eeuw stonden op deze plaats drie windschepradrnolens, terwijl in 1739 nog een vierde rnolen werd bijgebouwd. De laatste drie molens werden in 1916 gesloopt, nadat er een nieuw rnotorgernaal aan de dijk was geplaatst. In de zijmuur van dat gernaal kunnen we nu nog de gedenksteen aantreffen die voorheen in de Hooge rnolen, de voorste van de drie , heeft gezeten.

t::iid~nsch~ Jlh~len, Guc!erkerk a,fd. JJsel

46. In 1939 vierde de ijsclub "Eendracht maakt Macht" het 60-jarig bestaan. Het bestuur bestond in 1939 uit de volgende, op deze foto afgebeelde personen; van links naar rechts staan: Johannes van Dorp, Johannes Rijkaart, Jan Spruitenburg, Andries Vonk Noordegraaf, Frans Slappendel, Adrianus van Capelle, Johan van Reeuwijk, Arie Speksnijder en Leen Starn. De vier zittende heren op de voorste rij zijn: kandidaatnotaris Visser, veearts Hoogendoorn, burgemeester Van Beeck Calkoen en gerneentesecretaris Piet van de Leeden.

47. De gemengde zangvereniging "Zang en Vriendschap" behaalde in 1939 een eerste prijs bij een concours in Kesteren. De prijswinnaars werden vereeuwigd op deze foto, waarop we op de achterste rij de volgende heren zien, van links naar rechts: L. Grootendorst, Job. van Reeuwijk, Chr. van Zwienen, B. Dekker, L. Honkoop, A. Visser, J. van Reeuwi j k, C. Rebergen, D. J. Dekker en F. Loeve. De elf dames op de middelste rij zijn, van links naar rechts: M. van Reewijk-Twigt.J. van Klei, T. Duym,L. deRuiter, M. Vis-Visser.K. de Bruin-van Duren, G. van Duren, J. v.d. Starre, B. Loeve-Visser, M. Rook en J. Kamphuis. Op de stoelen zitten, van links naar rechts: H. Honkoop, T. Vis, G. Lammens, mevrouw Hendriks, dirigent Hendriks, P. van Reewijk, J. van Reeuwijk-Uittenboogaard en G. de Jong. De voorste drie dames zijn. C. Otterspeer, G. Otterspeer en A. de Jong. Het zangkoor werd in 1902 opgericht.

48. We staan hier met de rug naar de voormalige gereformeerde kerk aan de IJsseldijk-Noord en bekijken de ravage die een verdwaalde Engelse born op maandag 8 december 1941 aanrichtte. De borninslag kostte het leven van Pieter Vonk-Noordegraaf. Het huis met de klokgevel, waar C. de long woonde, werd onherstelbaar beschadigd en moest worden afgebroken. Op de plaats waar de fotograaf stand die deze foto maakte , is in 1953 de dijk doorgebroken. Daarbij spoelde een aan de binnenkant van de dijk staand huisjc geheel weg en waren twee slachtoffers te betreuren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek