Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd

Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd

Auteur
:   R. van Herk
Gemeente
:   Ouderkerk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5673-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Grote belangstelling voor het leggen van de eerste steen van de voormalige gereformeerde kerk langs de IJsseldijk. Dit gebeurde op zaterdag 5 juni 1909 door Johan Heinrich Hagenbeek, her driejarige zoontje van de plaatselijke predikant. Op de foto zien we hem in de sleuf staan metzijn vader, dominee D .B. Hagenbeek , en de architect, de heer Kruithof. Links staat A. van Rijswijk (met pijp), naast hem Klaas van Rijswijk, Bertus Hoogendijk en Piet Snoey. Als derde van links bovenaan zien we Arie Burger. De man achter dorninee Hagenbeek is de bouwer van de kerk , Stoffel Mohr. Rechts staat met bolhoed Hendrik de Zanger en het meisje in de lichte jurk is Stina Bouter. Naast haar staat Klaas van Rijswijk, de moJenaar van de wipmolcn. Het rneisje met de grate hoed is Jo Snoey en uiterst rechts staat Johan Hoogendijk.

50. Het resultaat van de bouwactiviteiten is hier geheel rechts te zien. In 1910 was de gereforrneerde kerk af en werd zij door dominee Hagenbeek ingewijd. Het huis uiterst links aan de dijk was van W. van Engelen en daarnaast zien we boven de daken van de lager gelegen dijkhuizen de drie watermolens. Deze molens bemaalden de polders Kromme, Geer en Zijde en werden in 1916 gesloopt en vervangen door een nieuw motorgemaal. In de bocht zien we voor het huis van Van Reeuwijk nog een paard en wagen. Door de toename van het verkeer in hoeveelheid en snelheid werd het huis dat in het verlengde van de dijk staat afgebroken, om een beter overzicht in de bocht te krijgen.

51. Een van de oudste schoolfoto's van de christelijke school in "De Kramme", waarschijnlijk van 1899. Op de achterste rij, van links naar rechts, staan: Trijntje Rook, Jaantje Boudestijn, Mijntje Mul, Marrigje Kreuk, Pietje Spek en Jansje Goudriaan. Op de tweede rij, van links naar rechts: Aafje Spek, Barbera Rook, Janna de Jong, Stiena de Jong, Miena Goudriaan, Kee Visser, een onbekende en Leentje Geneugeiijk. Op de derde rij, van links naar rechts: Dirk Brouwer, Marie Goudriaan, Marrigje Boudestijn, Neeitje Suiker, Elizabeth Boudestijn, Marie Visser, Emmigje Oman, Aafje de Jong en Johan Brouwer. Op de voorste rij, van links naar rechts, zitten: Cees de Jong, Abraham Omon, Jan de Jong, Pieter Teunis de Jong, Jan Goudriaan, een onbekende, Jan Visser en Cor Brouwer. Links staat meester C. Brouwer en rechts juffrouw Boon.

52. In een van de lokalen van de oude christelijke school in "De Krornrne" poseren juffrouw v.d. BJorn en meester Swank met een schoolklas uit 1927. De jongens in de rechter banken zijn, van voor naar achter en van links naar rechts: Kees Heuvelman, Aart Deelen, Cor van Dam, Rinus Achterberg, Jan v.d. Vlist, Goos Mourik, Frans Goudriaan, Rinus Benders, Janus de Kwant, Klaas van Pelt, Barend Albers, Jan de Jong, Jan Baas en Rien Rebergen. In de meisjesbanken, ook weer van voor naar achter en van links naar rechts: Janna van Ommen, Emmy Ornon, Corj aantj e Droog, Neeltj e Pols, Wil Spek, Dina Dekker, Niesje Schouten, Marrigje de Jong, Wil Burger, Wouda van Ommen, Mina Hordijk, Mien van Wageningen, Dit de Jong, Rie Goudriaan en Ina Mohr. Tegen de deur staan, van links naar rechts: Leen de Lange, Teus Baas, Bertus van Wageningen en Janus de Jong.

53. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het christelijk onderwijs gingen het bestuur en het personeel in 1927 op de foto. De foto werd op 18 april naast de oude school gemaakt. Op de achterste rij staan, van links naar rechts: dominee Batelaan (hij hield een feestrede ter ere van het jubileum), juffrouw v.d. Blom. W.A. Brouwer (hoofd van de school aan de Lageweg) mevrouw Swank, J. Swank (hoofd van de school in "De Kramme"), juffrouw Moenen, meester Van Eijk en meester Beversluis. Op de voorste rij zitten, van links naar rechts: C. van Dam, dominee Enkelaar (erelid), P. den Duyf, Ci.I. Hoogendijk, C. Evegroen, B. Hoogendijk, A. Graveland, G. de Rek, P. Hoogerwaard en J. de Jong.

54. Op een stormachtige novemberavond in 1893 werd door juffrouw v.d. Bil de Christelijke Jongedochtersvereniging "Dorcas" opgericht. Op de verenigingsavonden werd een gedeelte uit de bijbel besproken en werden er kledingstukken vervaardigd, die eens per jaar aan on- en minvermogende gezinnen werden uitgedeeld. Op deze in 1927 gemaakte foto staan, op de achterste rij, van links naar rechts: Aagje Smit, Mijnsje de Jong, een onbekende, J anna Burger, Pietje Vis, Marie Burger en Geertje Schouten. Middelste rij, van links naar rechts: Aaltje Verduin, Apolonia Burger, Pietje Vuijk , Rina van Dam, Teuntje Duijvendijk, Jannie Vis, Niesje Smit, Anna Pols en Janna Wegman. Op de voorste rij zitten, van links naar rechts: Adriana van Zwienen, Teuntje van Zwienen, Heleen Hoogendijk, Stina Bouter, juffrouw Blok, Krijntje Pols, een onbekende en Janna van Leeuwen.

55. De christelijke zangvereniging "Oefening en Stichting" poseert hier tijdens een dagje uit in Scheveningen. Op de achterste rij staan, van links naar rechst: E. Jongebreur, T. van Duyvendijk, een onbekende, W. Both, Hoogendijk, B. de Bruin, J. Trouborst, A. van Soest, D. Duyvendijk, G. Vis, A. de Jong, een onbekende, C. Spoormaker, M. Markus, A. Bos en G. Verdoold. Op de tweede rij zitten, van links naar rechts: C. Hoogendijk, A. v.d. Velden, A. Trouborst, C. van Luipen, een onbekende, C. Hoogendijk, S. Bouter , N. Burger, twee onbekenden, E. van Dam, J. Graveland, P. Heuvelman en een onbekende. Op de voorste rij van links naar rechts: twee onbekenden, M. de Jong, een onbekende, M. Hoogendijk, F. Trouborst, een onbekende, J. Vis, K. Speksnijder, J. Smit, A. Hoogendijk, A. Slappendel, G. de Ridder, J. Both, C. v.d. Graaf en W. van Rijswijk. De foto is enkele jaren na de oprichting (15 februari 1924) gemaakt.

56. De voormalige scheepswerf van C. Snoey, tegenover de oude begraafplaats, bekijken we hier vanaf de IJsselkant. Het was waarschijnlijk de oudste scheepswerf in de gemeente, want op een van de kelderwinden ("dommekrachten") op de werf stond het jaartal1704 ingebrand. In 1845 kwam de werf in het bezit van Come lis van Duyvcndijk , die hem weer overdeed aan zijn won Leendert. Aangezien Leendert geen kinderen had,leerde hij zijn neefjes Jan en Cornelis Snoey het scheepsmakersvak. In 1899 bouwden ze gedrieen hier de laatste houten paviljoenschuit. Tussen 1905 en 1923, de periode waarin de IJsselvloot sterk groeide , werden vee! mooie paviljoeuschuiten. ijsselaken en slikbokken in ijzer en staal gebouwd.

57. De klipper "Quo va dis" van schipper Gerrit Oosterom ligt hier in Delft. Zowel aan stuurboord als aan bakboord liggcn .Westlanders" waarin de steenkool, die Oosterom vervoerde vanuit Rotterdam, werd overgeladen. Deze nit Engeland afkomstige steenkool werd naar de tuinders in het Westland gebracht om als brandstof te dienen voor de verwarming van de kassen. De Wcstlanders, die vee I kieiner waren dan de grote rivierklippers, waren uitstekend gesehikt voor de smalle en ondiepe wateren in het Westland. Achterop het dek , staan van reehts naar links: schipper Gerrit Oosterom, dochter Trijntje, mevrouw Neeltje OosterornSuijker en de knecht, Wim Heuvelman. De foto dateert van 1923.

58. Ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten in 1913 stonden er verscheidene erepoorten in het dorp. Ook bij de bakkerij en het cafe van Rudolf Christiaan Beijen stond een erepoort. Fotograaf H. de Man uit Rotterdam legde die vast voor het nageslacht en aIle buurtbewoners mochten op de foto. Geheellinks staat bakker-hcrbergier Beijen met zijn vrouw. Ook zijn vijf dochters, Rina, Anneke, Gre , Tien en Dit, staan tussen de buurtbewoners op de dijk. De man en de vrouw die als vijfde en zesde van links achteraan staan zijn Neeltje Suijker en Gerrit Oosterom. Links van de weg zien we het cafe waarin later Van Meteren, Van Reeuwijk en Scholenaar kastelein waren. In de periode dat laatstgenoemde cafehouder was, is het cafe door brand verwoest en onlangs is ook de laatste bebouwing links van de dijk met de grond gelijk gemaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek