Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd

Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd

Auteur
:   R. van Herk
Gemeente
:   Ouderkerk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5673-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. In de tijd dat er nog geen sociale voorzieningen waren, bestond in Ouderkerk de werkliedenvereniging "Werkmanszorg". Wie lid werd van deze in 1893 opgerichte vereniging betaalde een gering bedrag aan COI1tributie en kon in geval van ziekte een beroep doen op de verenigingskas. Er werd rneestal vergaderd in het cafe van Rudolf Beijen. (Bij latere generaties beter bekend als het "afgebrande cafe van Scholenaar".) Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan in 1933 ging het bestuur op de foto. Op de achterste rij , van links naar rechts, staan: Dirk Speksnijder, Wout Hoogwerf, Marinus van Dam, Freck van Meijeren en Huib Leentfaart. Laatstgenoemde haalde bij de leden de contributie op. Op de voorste rij zitten, van links naar rechts:

Dirk Spek, Arie Geneugelijk, Kees Bouter, Kees de Groot, Jan Pols en Adrianus van Herk.

60. In 1909 werd deze groepfoto van een aantal bewoners van de "Kemuniebuurt" of "Communiebuurt'" gemaakt. Deze naam had niets te maken met het doen van de eerste communie in de Rooms-Katholieke kerk , maar komt van het woord "commune" (= Ieefgemeenschap). In deze buurt woonden veel gezinnen dicht bij e1kaar en men was voor een groot deel ook nag eens familie. De fotograaf stond met zijn rug naar de aanlegsteiger van de "Goudsche boot", in de volksmond beter bekend als .Jiet veer van Mie de Bruin", Van de volgende personen konden de namen worden achterhaald: tweede van links Eldert de Jong, derde van links Jacoba Adriana Pols-Kreuk, vierde van links met hoed Jannigje van de Heuvel , naast haar mevrouw Wegman met haar dochtertje en naast haar staat haar man Jan Wegman met voorop de fiets zoontje Eldert Wegman. De twee meisjes naast het fietswiel zijn Krijntje en Anna Teuntje Pols en de vrouw die Anna's hand vasthoudt is Mie de Bruin. Naast Mie , achter de fiets, staat Jan Cent van der Starre. De man met het hondje op zijn schoot is Arie ("Ai") Kreuk. De jongen geheeJ reehts is Cornelis Pols en staand op de aehterste rij reehts herkennen we nog Dirkje van der Starre (derde van rechts), Pietje van de Ruit (vierde van rechts), Kee Visser (vijfde van reehts), Janus van de Ruit (zesde van reehts) en naast hem met baard Come lis Pols, de metselaar.

61. Reeds voor de eeuwwisseling begon de heer Baas vanuit zijn woonhuis een graanhandel. Op deze foto zien we de graanhandel een aantal jaren later in vol bedrijf. Deze maalderij werd gebouwd in 1923. Voor de walliggen de schepen die onder andere mais, gerst en erwten aanvoerden en daar leeggezogen werden am verwerkt te worden tot veevoeder. Nadat in de jaren dertig voor de normalisatie van de Hollandsche IJssel een gedeelte van de terreinen door Waterstaat was onteigend, is een deel van de zelling afgedamd en werd in 1938 de nieuwe maalderij gebouwd. De fabriek op deze foto is op 17 februari 1939 uitgebrand en daarna gesloopt. Ten tijde dat deze foto werd gemaakt werkten er ongeveer twintig mensen. We herkennen in het zwarte pak en op klompen Arie Jan Baas en naast hem Willem Visser, de boekhouder. Naast de vrachtauto in de deuropening van de fabriek staat chauffeur Manus Krijgsman en naast de auto met het reservewiel op de cabine zien we Han de Koning. De zwarte schuur achteraan behoorde rond de eeuwwisseling bij de scheepswerfvan W. Speksnijder.

62. Een prachtige Ouderkerkse klipper, in 1906 door Spoormaker gefotografeerd. Na lang en intensief speurwerk werden meer gegevens over dit schip gevonden: landbouwer Pieter de long liet deze klipper in 1906 voor zijn zoon Pieter bouwen. Dit gebeurde op de scheepswerfvan Johan van Duyvendijk , even voorbij de Ouderkerkse watertoren in Krimpen aan den IJssel. In de jaren 1906-1915 werden hier naast vele paviljoenschuiten en ijsselaken ook vijf zeilklippers gebouwd, waarvan de " Hoop op welvaart" van schipper De long er een was.

Ouderkerk ajd IJseI. Kromme

63. De Goudse fotograaf H.J. Daems maakte deze foto van een stukje dijk in "De Kromme". Het huisje rechts was het snoepwinkeltje van Van Eij k , maar volgens de mondelinge overlevering bleef de verkoop niet beperkt tot snoep. Sommige oude dorpsbewoners wisten zich dit winkeltje nog als een "stille zuipzaak" te herinneren. Rechts van de dijk zien we verderop de houthandel van Heuvelman. Aan de linkerkant van de dijk loopt Jannie Goudriaan. Achter haar zien we het huis waarvroeger J. Keij woonde. Hij was steenbakker op de tegenover gelegen steenplaats "De Groene Plaats", De foto is rond 1925 gemaakt en uitgegeven door H. Speksnijder.

64. Wie halverwege het dorp en de Lageweg, daar waar vroeger de zwarte kolenschuur stond, de dijk afgaat en het fietspad richting Lekkerkerk volgt, komt na verloop van tijd bij de funderingsresten van de oude Berkenwoudse molen, die in 1975 gesloopt werd. Op deze foto uit 1905 is de molen nog te bewonderen. Deze watermolen zorgde voor de bemaling van de Berkenwoudse polder en werd in 1723 hier gebouwd. Op de foto zien we de molenaarsfamilie Groen. Links zit Johanna Groen met de hond Bello op haar schoot. Naast haar zit haar moeder Johanna Groen-Wilschut met poes Jossy, achter de tafel staat Hendrik Groen jr. en naast hem zit zijn vader Hendrik Groen Sf. Geheel rechts Arie Groen en voor de tafel zit een zoontje van Arie.

65. Van 1 mei 1874 tot 1 rnei 1934 kende Ouderkerk naast een openbare school in het dorp ook een openbare school II in buurtschap "De Nesse". In 1936 werd de school voor f 6300,- verkocht en daarna voor f 7000" verbouwd tot zes woningen. Nog steeds staat dit rijtje huizen in de volksmond bekend als "de schoolbuurt". Op deze foto uit 1930 zien we de drie hoogste klassen, achterste rij , van links naar rechts: juffrouw Drabbe , A. Verkaik, P. Kleibeuker, J. Krouwel, C. Kleibeuker, W. Donker, A. Verburg, A. Verkaik, C. Pols, A. Vuik en meester Visser. Op de middelste rij zien we, van links naar rechts: N. Pols, M. de Winter, Kentie, A. Pols, M. Verkaik, N. Pols, G. Verburg, G. Noorlander, R. de Winter en een onbekende. Op de voorste rij , van links naar rechts: E. Nomen, N. Speksnijder, N. Verboom, Kentic, Kentie , W. Krouwel, S. Trouwborst, W. Kleibeuker, K. Verburg, M. Pols, Verburg en P. Rook. De twee liggende jongens zijn G. Nomen en P. Rook.

66. De zuidelijke oprit van de Lageweg, in vroeger tijden ook weI "Vrouwenstoep" genoemd, wordt hier opgehoogd. Reehts staat de oude boerderij van A. van Capelle. Dit pand werd begin 1990 afgebroken om plaats te maken voor een eigentijdse bungalow. Het "spuithuis" links van de oprit, verdween al eerder. Daarin stond de brandspuit van dit deel van Ouderkerk. Aan de paal reehts naast het spuithuis werden de slangen na gebruik te drogen gehangen. Onder het spuithuis was nog een eel waarin ordeverstoorders voor een naehtje konden worden opgeborgen.

67. Langs de Lageweg, op de plaats waar we tegenwoordig het garagebedrijf van Trouborst vinden, was vroeger het bedrijf van Bertus van Hoevelaken gevestigd. Hij verkocht rijwielen (officieel was zijn beroep rijwielhersteller), maar je kon ook voor auto's bij hem terecht. Op de foto uit 1926, het eerste jaar dat hij in Ouderkerk woonde, zien we Bertus op de motorkap van een oude T-Ford zitten. Naast hem zien we zijn monteur Gerrit de Graaf en rechts staat zijn vrouw Elizabeth Francina Markus, met hun kinderen Dirk en Maria. In 1944 is Bertus Hoevelaken, die in het landelijk verzet zat, doodgeschoten door een landwachter. Het op de foto afgebeelde bedrijfspand was voor 1926 de woning van klornpenrnaker Donker.

68. Het onderhoud van de Lageweg werd vroeger uitgevoerd door de aangrenzende landeigenaren. Dit gaf echter "sedert onheugelijke tijden aanleiding tot klachten", zodat in 1898 dit onderhoud door het bestuur van de polder De Nesse werdovergenomen. De gemeente gaf daarvoor jaarlijks een subsidie van fIOO,-. Ook het onderhoud van de bruggen viel daaronder. Hier zien we de heulbrug (naast de garage van Trouborst) die in 1941 werd verbouwd. Vanwege het zwaardere verkeer werd de gemetselde boogbrug vervangen door een stevige betonnen brug. Rechts zien we het huis van Mulder en verder herkennen we Teun Pols (rechts met pet) die naast het gemaal "De Nesse" woonde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek