Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd

Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd

Auteur
:   R. van Herk
Gemeente
:   Ouderkerk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5673-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Op 6 november 1924 werd het Wijkgebouw aan de Lageweg door dominee G. Lans ingewi jd. Hi j preekte in dit nieuwe kerkgebouw over de bijbeltekst "Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, 0 Heere" (Psalm 4:7a). In deze dienst werd de weleerwaarde heer A. de Redelijkheid tot voorganger bevestigd. Op de foto zien we het interieur van de kerk, zoals dat er vlak na de bouw uitzag. Het orgel is nog niet boven de preekstoe! geplaatst, maar staat boven het portaal. De stoelen in het midden zijn later vervangen door houten banken en waren bestemd voor vrouwen en kinderen. In de zijbanken zaten de mannen. Voorin, in de iets hoger staande kerkeraadsbanken, zaten links de ouderlingen en rechts de diakenen. Voorgangers in dit gebouw waren de reeds genoemde A. de Redelijkheid (1924-1968), de heer H.J. Boer, dominee W. van Tuyl en dominee A.H. Veldhuizen. Begin 1992 werd het Wijkgebouw afgebroken, nadat de nieuwe "Oosterkerk" in gebruik genomen was.

70. In een ambtelijke herdenkingssamenkomst op maandag 9 november 1964 werd het veertigjarig ambtsjubileum van hulpprediker A. de Redelijkheid herdacht. Vanaf 1924, toen het Wijkgebouw werd neergezet, was hij aan dit deel van de Ouderkerkse Hervormde Gemeente verbonden geweest en had hij met grote toewijding erediensten geleid, catechese gegeven en pastorale arbeid verricht. Het behaagde koningin Juliana aan hem de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud toe te kennen. Ook de blinde organist van het Wijkgebouw, de heer J. Vuik, kreeg een erernedaille , verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in zilver toegekend voor veertigjaren trouwe dienst als organist. Op de foto zien we, van links naar rechts: burgemeester A. Neet, mevrouw De Redelijkheid, de heer A. de Redelijkheid, die zojuist de medaille heeft opgespeld gekregen en gefeliciteerd wordt, en geheel rechts staat de heer J. Vuik.

71. Deze klassefoto is tijdens een koninginnefeest gemaakt (waarschijnlijk in 1928). Dat is te zien aan de sjerpen die door de jongens schuin en de meisjes recht werden gedragen. Het betreft een schoolklas van de christelijke school aan de Lageweg. Links staan me ester Van Loon en juffrouw B10k en rechts meester W.A. Brouwer. Op de achterste rij, van links naar rechts: Gijs Lingen, Jaantje Huisman, Lies Geneugelijk, Magdalena Spek, NeeItje Hofland, Geertje Visser, een onbekende, Magdalena Heuvelrnan, Adriana Lingen en Wim Bek. Op de tweede rij zitten, van links naar rechts: Cornelia Otterspeer, Cor Lingen, Jaantje Kleibeuker, een onbekende, Truus Trouborst, Corry Bas, Siem Bas, Geertrui Lingen en Truus Bek. Op de derde rij, van links naar rechts: Johannes Blank, Piet van Vuren, Gerard van Kleij, Arie Heuvelrnan, een onbekende, Henk Terlouw, Adriaan P. Hoogwerf, Wim Hoogwerf, juffrouw Luijpen, met op haar schoot Annie Brouwer, en Camelis Heuvelman. Vooraan Kees de Jong geheellinks en Willem Geneugelijk geheel rechts.

72. Vanwege de bochtafsnijding van de Hollandsche Llssel moesten alle gebouwen die op deze foto staan worden afgebroken. Het huis met zonnescherm was van bakker Brouwer, het pand daarnaast was van Verhagen en in het huis geheel rechts woonde schipper D.Pols. Rechts van de weg staat G. Trouwborst (derde van links) en naast hem groenteman J. Trouwborst. Tussen de jongens links van de weg herkennen we (met pet) W. Visser en A. Trouwborst (uiterst rechts). De jongen met de zaag in zijn hand is K. Kleibeuker. Zijn vader, Jac. Kleibcuker, staat links in de deuropening van zijn tirnmerwerkplaats. De foto dateert van de jaren dertig.

73. We nemen even een kijkje in de oude werkplaats van timmerman Kleibeuker. Op de vorige foto zagen we deze werkplaats geheellinks. Jacobus Kleibeuker begon rond 1920 met zijn timmerbedrijf. Ongeveer acht jaar later werd deze foto genornen, waarop we Jacobus zelf aan het werk zien achter de lintzaag. Verder zien we drie zonen van hem: geheellinks staat Wim, rechts staat Kees en in het midden Piet. Nadat de werkplaats vanwege de bochtafsnijding in de Hollandsche Llssel afgebroken was, werd een nieuwe gebouwd aan de IJsseldijk-Noord.

74. Het pontveer Spreeuwenhoek-Kortenoord (Nieuwerkerk aan den IJssel) bestaat al niet meer. Jarenlang voer er een pontje waarmee voetgangers en fietsers werden overgezet. Oak heeft er enkele jaren een pont gevaren waarmee grotere motorvoertuigen konden worden overgezet, zoals op deze in 1934 gemaakte foto te zien is. De foto is gemaakt voordat hier de Hollandsche IJssel werd genormaliseerd. Door dit werkverschaffingsproject eind jaren dertig moest het rijtje huizen rechts op de foto geheel worden afgebroken. Links staat het herenhuis met de daarnaast gelegen steenfabriek "Den Doornboom". De aanlegplaats van het veer, de veerstoep, was in vroeger tijden een geliefde plaats am te (!eren) zwemmen.

75. De steenfabriek "De Schans" en directe omgeving in 1938. Onder zien we de IJsseldijk met binnendijks huizen en boerderijen en aan de buitenkant ligt links aan het water de steenplaats. De naam "De Schans" geeft aan dat hier vroeger een verdedigingsschans was. In 1674 werd deze schans opgeworpen op last van de Staten van Holland ter verdediging tegen de Franse invasie. Ook nu nog staat dit gebied bekend onder de naam Schanspolder. De steenfabriek is inmiddels verdwenen en werd met de buitendijks gelegen zellingen indertijd volgestort met afval. Het stukje water tussen de steenovens en de dijk stond bekend als "het wijkje". Om het poldertje liep een kade, die niet aileen zorgde voor beveiliging tegen het water, maar ook de bewoners van het buitenste rijtje huizen een andere achternaam bezorgde: zo woonden er "Wump van de Ka" en "Rein van de Ka" enz. Het dijkje is in 1953 doorgebroken, waardoor de polder vol water liep. Door de afkaveling binnendijks spoelde het woonhuis van de familie De Braber weg. Aan de Nieuwerkerkse kant van de IJssel zien we nog het "palengat" of "vlottengat".

76. Deze foto is gemaakt in buurtschap "Het Zwaantje", vlakbij de grens met Gouderak. Thans is op de plaats waar het huisje staat de oprit van houthandel Trouwborst. Van links naar rechts poseren: Riek Timmer, Suzanne Dekker, mevrouwTimmer, Freek Timmer, Mar Slingeland-Heuvelman, A. Slingeland, Wout Hoogwerf, Cor Slingeland, Jo Timmer, Jan Hoogwerf, Piet Hoogwerf, Janus Trouwborst, Piet Trouwborst, Siem Loeve en Adr. Hoogwerf. Het huis links is het voormalige cafe, ,Het Zwaantje". Volgens de overlevering gebruikten de cafebezoekers de buitenmuur van het huisje ernaast als openbaar toilet. Het ha!fsteensmuurtje van het immiddels afgebroken huisje kreeg het zo zwaar te verduren ... De foto is rond 1925 gemaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek