Papendrecht in oude ansichten deel 1

Papendrecht in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. van der Giessen
Gemeente
:   Papendrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4297-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Papendrecht in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

:anrgar Papendrecht .

Het Oosteind op de grens met het Nanengat. De buitendijkse huizen op de foto rechts zijn alle afgebroken in verband met de dijkomlegging. In het tweede huis rechts woonde de familie De Koning, die daar een riethandel had. Links vooraan de mooie kastanjeboom van T. Verdooren, die er nog staat.

13

14

De Visschersbuurt omstreeks 1920. In de drie woningen links vooraan woonden de families Romijn, Versteeg en Zegelaar, Rechts het huis van de familie De Borst met daarvoor de rietwerf. Omstreeks 1930 is de gehele rietwerf afgebrand.

Groote Waal - Papendrecht.

i ~

~

r' ?

Op de achtergrond de houten steigers van de scheepswerf ,,'t Huis de Merwede" van de heer H. te Veldhuis aan de Visschersbuurt. Op deze werf - waar in de drukste tijd wel een 300 man hebben gewerkt - is men zich na 1924 meer op de "rivierbouw" gaan toe1eggen. Even na de Tweede Wereldoorlog zijn de poorten van deze eens zo goedbeklante werf voorgoed gesloten. Op de plaats van het huis rechts is vroeger het "ashok" geweest. Links een opslag van riet langs de "Grote Waal". Op de vroegere scheepswerf zijn in de jaren tussen 1913 (bet beginjaar van de wert) en 1924 heel wat - voor die tijd - flinke zeeschepen van de hellingen gel open. Een daarvan was het stoomschip .Papendrecht", dat omstreeks 1923 voor een Rotterdamse rederij is gebouwd.

15

Papendrecht

Waal

16

Een oude foto van de "Grote Waal", restant van een vroegere dijkdoorbraak in de Visschersbuurt. Ret talud van de dijk werd door de riethandel gebruikt voor opslag van het riet, hetgeen een schilderachtige aanblik bood. Op het grasveldje ziet men hoe het wasgoed te bleken werd gelegd. De nieuwe brug over de Merwede is juist over deze Waal heen gebouwd. Rechts in de verte de huisjes in de "Zalmsteeg".

In 1928 is men begonnen aan een aanzienlijke verhoging van de dijk. Deze foto werd genomen op 10 september van dat jaar in de Visschersbuurt, juist even ten westen van de tegenwoordige brug. Geheellinks ziet men de aannemer van het beton- en metselwerk Pl. Visser. Hij maakte de "bakstoepen" voor de huizen. Geheel rechts (met hoed) de dijkopzichter J. A. Blok. Achteraan staat een der beide gemeenteveldwachters de heer G. Fondse.

17

Papendrecht r-:

18

Talrijk waren de boerderijen en boerderijtjes, die vroeger langs de dijk stonden. Vooral aan de binnenkant. Er werd zoveel mogelijk vee gehouden en de melk werd voor een groot dee! door de boeren zelf in Dordrecht uitgevent. Voor het benodigde hooi huurde men aan de overkant van de Merwede enkele percelen hooiland. Ret hooi werd dan met scheepjes overgebracht, hier gelost en met draagstokken over de dijk gedragen. De hooideuren en -luiken zaten dan ook meestallangs de dijk. Op deze foto - ca 70 jaar oud - wordt het hooi bij boer W. Hofwegen in de Kerkbuurt binnengebracht. Verderop aan het water ziet men de "steenplaats", waar menjuist bezig is een schip met stortsteen te laden.

Het laden van stortsteen op "de steenplaats" in de Kerkbuurt omstreeks 1925. De steen werd vanuit Duitsland met rijnaken aangevoerd en met klipperschepen "steenbonkers" genoemd, naar Zeeland gebracht, waar zij voor dijkversterking werd gebruikt. Er waren verschillende Papendrechtse schippers, die geen andere vracht vervoerden. De man op het schip is de "steenbaas" Jan van Os.

19

20

Deze foto van de Kerkbuurt, genomen tijdens de onatbankelijkheidsfeesten van 1913, is een der weinige waarop het vroegere "Huis te Papendrecht" is te zien. Men ziet dit oude gebouw, dat vroeger de woning van de Vrijheer was, geheel rechts vooraan. Na 1742 is het door particulieren bewoond en tenslotte als boerderij in gebruik genomen. Kort na 1913 is het gesloopt en op de kelders werden de woonhuizen Kerkbuurt 48, 50 en 52 gebouwd.

/::-:2.'7'; .c..c.'.. ??.

I{(!) . 'r.tu rt

De Kerkbuurt zo'n zestig jaar geleden. De toren van het in 1929 grotendeels gesloopte en vernieuwde kerkgebouw droeg nog geen uurwerk. Er bestaat een legende - misschien wel echt gebeurd - die verklaart waarom dat zo was. Rechts vooraan het in 1966 tot woonhuis verbouwde cafe van W. Middelkoop, later J. van Wijnen en tenslotte van T. v. d. Graaf. Het derde huis (onder de toren) was het cafe van T. Romeyn, daarna P. Bal en D. Stuy van den Herik. Links in de verte: de vroegere rietwerf van C. Visser. Links vooraan: de "steenplaats" .

21

22

Een bekende figuur in het dorp was bakker B. Hardam, omstreeks 1900 gefotografeerd voor zijn winkel in de Kerkbuurt naast de kerk. In 't midden de kneeht J. v. d. Giessen en reehts de dienstbode mejuffrouw F. Hubers. Nu heeft bakker Verkerk hier zijn bakkerij.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek