Papendrecht in oude ansichten deel 1

Papendrecht in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. van der Giessen
Gemeente
:   Papendrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4297-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Papendrecht in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De hervormde kerk aan de Kerkbuurt. De kerk werd in 1891 gebouwd, maar is in 1929 nagenoeg geheel afgebroken en vervangen door het huidige kloeke en arehiteetoniseh geslaagde kerkgebouw. Daarbij is tevens de toegang tot het kerkhof verbreed door de afbraak van het op de foto reehts staande huis, dat destijds bewoond werd door de familie J. v. d. Giessen. Heel vroeger is het nog als schoolgebouw gebruikt, tesamen met de naast gelegen woningen. Aan de ontlastingsbogen in het metselwerk van de woning van bakker Verkerk is nog de plaats te zien waar vroeger de ramen waren. Links de vroegere kosterswoning die bewoond werd door koster Van der Esch,

23

24

Het leggen van de eerste steen voor bet vergroten en verbouwen van de hervormde kerk door Annie en Johan, kinderen van ds. M. Ottevanger (met hoge boed vooraan) op 15 juni 1929. Behalve de predikant ziet men leden van bet kerkbestuur, het gemeentebestuur, burgemeester Van Rees e.a. Op de voorgrond twee kerkvoogden: ir. Arie Visser en L. Nugteren.

Een hele gebeurtenis had plaats op zaterdag 1 september 1923 toen een autobus van de autobusonderneming Ravestein uit Sliedrecht, door een aanrijding ter hoogte van de woning van H. v. d. Kevie in de Kerkbuurt, van de dijk was gereden. Vermeldenswaard is dat het echtpaar J. C. v. d. Adel uit de Merwedesingel,juist die dag in het huwelijk was getreden en zij met de bus op weg naar huis waren.

25

26

De hervormde meisjesvereniging "Martha" omstreeks 1930 gefotografeerd op het schoo1plein van de school aan de Kerkbuurt, ter gelegenheid van het afscheid van mejuffrouw N. Rijsdijk, in verband met haar huwelijk met de plaatselijke predikant ds. M. Ottevanger. Zowel mejuffrouw Rijsdijk als mejuffrouw Jens Visser waren presidente van "Martha".

· I

I ==

·f=

Papendrecht Christeli;ke School

De eerste christelijke school van het dorp werd in 1905 met drie lokalen in de Kerkbuurt geopend, Later is aan de achterzijde een vleugel aangebouwd. Het eerste schoolhoofd was de heer G. Rijsdijk. Na hem de heer A. P. C. Rijsdijk. Menig dorpsgenoot heeft hier zijn

eerste kennis verzameld. 27

28

De trots van het dorp, maar destijds te weinig gewaardeerd, was de in 1813 gebouwde korenmolen "de Hoop" aan de Molenbuurt. Wegens gebrek aan werk, voornamelijk veroorzaakt door concurrentie van de inmiddels ook aI verdwenen maalderij van de Coop. Boerenbond in het Westeind, is de molen in 1918 gesloopt. Op deze plaats is in 1922 het woonhuis Kerkbuurt 120 gebouwd. Het grote huis rechts vooraan werd tot 1905 bewoond door de heer Van der Velden, aannemer van baggerwerken. N a de opening van de school in 1905 is de familie Van der Velden naar de Veerdam verhuisd en werd het huis het "schoolhuis", dat wil zeggen de woning van het schoolhoofd.

Pa pc nd rccht

De korenmolen "de Hoop" vanuit het westen gezien. Men is juist bezig om de molen "uit te spannen", dat wil zeggen men houdt op met malen. Molenaar was Van Tuyl, knechten achtereenvolgens de broers E. v. d. Griend en J. v. d. Griend en eigenaars de familie Rijshouwer. Op een gedenksteen boven de inrijdeur kon men lezen:

"Weleer was ik van hout, Ik zoek nu het bestaan

maar nu van steen herbouwd in 't malen van het graan,

om hoger vlucht te geven. zo nodig voor het leven,"

29

30

Feest in het dorp! Optocht ter gelegenheid van de "onafhankelijkheidsfeesten" in 1913. De foto is genomen vanaf de "stelling" (= omloop) van de korenmolen. Aan de overkant een deel van het vroegere Zondagschoolgebouw en daarachter de later volgespoten en bebouwde Molenpolder.

Oude Molenbuurt - Papendrecht.

De Molenbuurt, nu Kerkbuurt geheten, ter hoogte van de korenmolen. Links vooraan het oude Zondagsschoolgebouw. Rechts achteraan ziet men de to en nieuw gebouwde pastorie. De jongen met de fiets is Kees Eversdijk, die juist eennieuwe fiets had gekregen en steeds met de fotograaf is meegegaan. Daardoor staat hij op ve1e oude ansichtkaarten. De man met de broodmand is bakker Teun Boer.

31

32

De eerste grate uitbreiding "de Molenpolder" is gebouwd op een buitenpoldertje, dat in de jaren v66r 1920 is opgespoten. Het is genoemd naar de vroegere korenmolen, vlakbij aan de dijk. De huizen - 206 in getal- zijn gebouwd in 1921. Hier ziet men de Molenstraat, met links op de hoek de kruidenierswinkeJ van J. van Wijngaarden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek