Papendrecht in oude ansichten deel 1

Papendrecht in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. van der Giessen
Gemeente
:   Papendrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4297-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Papendrecht in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Merwedesingel is weI de straat van de Molenpolder, die het mooist is gelegen. Links ziet men de afrit naar de loswal, waar vroeger de boeren hun hooi losten, wat van de polders aan de overkant van de Merwede per schip werd aangevoerd.

33

34

De eerste Papendrechtse gemeentereiniging in de persoon van de heer W. v. d. Tholen. Hij begon zijn werk, dat hij deed voor de winkelier G. Rietveld, die het weer van de gemeente had aangenomen omstreeks 1925. Hij heeft het negenjaar gedaan. Het paard was van boer W. van Wijngaarden uit de veerstoep.

Papendrecht.

Het Bosch. Rechts de mooie nog bestaande oude boerderij van Arie Verheul. Links vooraan een huis met aangebouwde vee schuur. Oorspronkelijk een buitendijkse boerderij. Later werd de schuur de hooi-opslagplaats van de firma Dekker en De long. Deze laatste familie bewoonde ook het huis. N a 1925 heeft ook de familie A. Vervelde er nog gewoond. In 1934 is het huis gesloopt. Op deze plaats staat nu het huis van dhr. l. v. d. Linden, die de schuur nog voor zijn metselbedrijf gebruikt.

35

36

In 1925 moest voor de militaire dienstplicht voor het eerst worden "geloot" in het gemeentehuis. Daarvoor gebeurde dit in Alblasserdam. Men ziet de jongemannen - die waren gekeurd in het Zondagsschoolgebouw aan de Kerkbuurt - hier voor de winkel van Wim Vogel in het Bosch. Vogel staat zelf in 't midden van de deuropening. De lotelingen (met briefjes) zijn: v.l.n.r. achter: W. Dekker, K. Visser, Ph. Dekker, H. v. d. Graaf, G. Viveen, J. T. Hardam, G. Boer, C. H. v. d. Linden en Herwig. Midden: Keesmaat, Versteeg, C. Donker, A. Romeyn, Ph. v. d. Linden en H. v. d. Herik. Voor: M. Boer, B. Dekker, K. Zegelaar, A. Wapperom, Besemer, P. v. Dongen, Ph. Verdoorn en H. C. v. Os.

Dit typische houten huis heeft lange tijd gestaan in het Bosch. Het was oorspronkelijk een grote directiekeet, die de aannemer J. Visser elders had gekocht en daarna hier geplaatst. Het vrij mime huis werd in tweeen bewoond en is in 1954 gesloopt om plaats te maken voor het winkelpand van dhr. Twigt, Links de winkel, vroeger van W. Vogel, later Kersbergen, Den Dekker, Jamin en tenslotte gesloopt.

37

Gemeentehuis - Papendrecht.

----.

38

Het Bosch. Links het eerste gemeentehuis, gebouwd in 1888. Hier hebben zich de gebeurtenissen afgespeeld, die aanleiding waren tot "de Papendrechtse Strafzaak". De dienstbode van de burgemeester, mejuffrouw Elemans, wilde ook graag op de foto. Geheel rechts het vroegere postkantoor.

't Bosch - Papendrecht.

Ret "Bosch" omstreeks de Eerste Wereldoorlog. Links het woonhuis van burgemeester Nic. Bonten, wiens dochtertje men voor het hek ziet staan. Achter het hek de dienstbode mejuffrouw Heiltje Elemans. De burgemeester woonde dus schuin tegenover het toenmalige raadhuis. Ret burgemeestershuis werd nadien het loodgietersbedrijf van J. Seton.

39

I·'; '1.'r:CT .. "" / l'l l

- -

40

Bij de boerderij van Harmen Dekker, die men hier links in .Jiet Bosch" ziet staan, valt weI heel duidelijk op dat de hooideuren en -Iuiken langs de dijk waren aangebracht. We merkten dit al eerder op. Rechts in het midden een slangenhuisje voor de brandspuit, nu verdwenen. In de verte het vroegere raadhuisje. Rechts staat kleermaker Overbeeke in de deur van zijn woning.

Een be1angrijk punt is altijd geweest de driesprong Boseh-Oude Veer- Veerdam. Geheel links de slagerswinkel van Pullen, daarnaast het woonhuis van Verdoorn en daarnaast de barbierswinkel van Hendrik Molenaar. Geheel reehts: kantoor en woning van notaris A. E. Gomm, nu nog gemeentehuis, en daarnaast het huisje waar in de voorgevel een ijzeren kanonskogel was ingemetse1d, die in 1813 vanuit Dordreeht op de Fransen aan de Veerdam was afgevuurd. De man reehts is winkelier W. v. Dalen.

41

42

Een groep dorpsgenoten op het "Oude Veer" in 1916. Het huis stond recht tegenover de Veerdam en is gesloopt voor de aanleg van de Brederodelaan. Het was eerst de slagerswinkel van G. Pullen en later de viswinkel van Viveen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek