Papendrecht in oude ansichten deel 1

Papendrecht in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. van der Giessen
Gemeente
:   Papendrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4297-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Papendrecht in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De mobilisatie in 1914. Hier hebben de .Jandsverdedigers" zich verzameld voor het huis van dokter Brandts, nu dokter Rietveld. Zijn er voor u nog bekenden bij? Rechts ziet men een gedeelte van het woonhuis van de boerderij van C. Besemer, nu de winkel van Bakker.

53

j?apenorecht Veerstoen

54

De "Veerstoep" zo'n zestigjaar geleden. Links vooraan: de kruidenierswinkel van G. Rietveld, dan het cafe van Noordhoek (later J. v. Hulst) en dan het winkeltje van H. v. d. Graaf. Het voorste pand is later aan G. Rietveld verkocht, die het bij zijn winkel heeft gevoegd. Bakker van Gent (die men hier nog in de deur van zijn eerste winkel ziet staan) trok toen in de winkel van H. v. d. Graaf. Deze laatste tenslotte verhuisde naar een winkeltje op de dijk, hoek Veerstoep.

"./

_/t"':~ '-.

Papendrecht

?eersfoep

~~

A. G. ·.·D 2~2

De Veerstoep, later Veerweg geheten, aan het begin van deze eeuw. Men ziet dat over de wegsloot rechts, die tot de eigenlijke stoep doorliep, twee brugjes hebben gelegen. Men lette ook op het "klompenhokje" links voor het eerste huis. De Veerweg was een der eerste verharde wegen in de Alblasserwaard (1683).

55

56

De Veerstoep in 1918. De sloot links liep door tot dieht bij de dijk. Deze sloot, de "Veerwegsvliet" was vroeger breder en dieper en van ouds zelfs bestemd voor de kleine seheepvaart. De vaartuigjes konden, varende vanaf de Veerstoep - vlakbij het oude veer naar Dordt - noordwaarts langs de Veerweg de Alblas bereiken. Zowel in de Aehterdijk als in Alblasdijk waren daartoe kleine "overtomen" gebouwd, waar de seheepjes met een windas over de kaden konden worden getrokken. In het eerste huis reehts woonde destijds de familie A. Visser, nu wed. W. v. Wijngaarden.

Wanneer men in het begin van de twintiger jaren voor het - nog bestaande - huis Veerweg nr. 51 stond en men keek rechts naar het oosten, dan zag men dit beeld. Links vooraan de tuin van de villa van de heer C. Besemer en rechts - bij de schouw - die van de timmerwerkplaats van de firma Bakker en Corstjens. De wetering is later versmald en heeft de naam gegeven aan de nu hier lopende Weteringsingel.

-PRPENDRECHT. VEERWEG

58

De villa met betonbrug, gebouwd omstreeks 1920 voor de heer C. Besemer. Deze bewoonde daarvoor de boerderij aan het Oude Veer, nu de winkel van de firma Bakker. In deze villa was tevens een kantoortje van de plaatselijke Boerenleenbank, waarvan de heer Besemer kassier was.

'Papendrecht

'Haven

Het Oude Veerhoofd, recht voor de Veerstoep, ornstreeks 1900. De hoge bornen op de voorgrond rechts, stonden achter de tuin van dokter Brandts, nu dokter Rietveld. De tjalken op de achtergrond liggen voor de scheepsmakerij van "Baas" W. van der Esch, nu de panden van Fuest en Koppelaar.

59

60

Een oude foto van de werfvan Baas van der Esch aan het Westeind, daar waar nu de panden van Koppelaar en Fuest staan. Drie houten tjalken liggen op de werf en twee in de Geul. Boven de koppen van deze laatste schepen ziet men het "pekhoksie" waar door een jongen pek werd gekookt, waarmee de naden van de schepen werden dichtgemaakt. De foto is vanaf de tegenwoordige Beatrixstraat genomen. Op een schuur kon men het volgen-

de rijmpje lezen: .Hier maakt men schip en boot en masten klein en groot,

tot elks gerief, want ziet:

op zee maakt men ze niet",

Het Westeind tijdens de onafhankelijkheidsfeesten van 1913. Van deze feesten heeft men destijds zeer veel werk gemaakt en nimmer daarna heeft men in ons dorp zoiets meer aanschouwd. Het tweede huis links is Westeind 30. Hier was voor 1888 het gemeentehuis gevestigd, daarna het postkantoor ("brievengaarder" was M. Rombout) en daarna de boekhandel van A. Koppelaar. Nu is het de sigarenwinkel van lac. v. Veen.

61

V estelijke choolbuurt - Papendrecht.

62

Het Westeind. Aan de soldaten kan men zien dat de foto is genomen tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog. In deze buurt is sedertdien weinig veranderd,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek