Papendrecht in oude ansichten deel 1

Papendrecht in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. van der Giessen
Gemeente
:   Papendrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4297-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Papendrecht in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Bet Westeind, tijdens de onafhankelijkheidsfeesten van 1913, naar het oosten gezien. Behalve het woonhuis van kolenhandelaar P. v. d. Adel ziet men verderop het rieten dak van de vroegere boerderij van Joh. Vogelesang. Op het inrijhek naast het woonhuis, stonden de treffende woorden: ,,0 grote God, 0 Bemelkoning, bescherm ons hier in deze woning".

63

j>apenorecht Westeinde

. -

~~~~ :.. :'-~-.,

.- ~.

64

Het Westeind. Het grote huis rechts was het woonhuis en de wagenschuur van kolenhandelaar P. v. d. Adel, nu is het de winkel van A. KraaL Daartegenover, achter de schutting, de kolenwerf. De boerderijtjes met rieten daken verderop, zijn aIle in de loop der jaren afgebroken, In 't midden ziet men het "paardenspoor". Dit is een smal pad van straatklinkers op de overigens onverharde dijk,

Toen in 1928 de Westelijke Chr. School aan het Westeind werd gebouwd, is daarvoor een deel van de oude dijkbebouwing afgebroken. Rechts ziet men de heistelling voor de bouw van de school al staan. Hier een rnooi zeventiende-eeuws dijkhuis, Het ontsierende aanbouwtje rechts, met het platte dak, is van later datum. Voor het huis staan o.m. de heer W. in 't Veld, architect en H. IJzerman, voorzitter van bet schoolbestuur (metfiets).

65

66

Hier de volgende 17de eeuwse boerderij, die moest verdwijnen voor de bouw van de christelijke school. Voordat de oud-gereformeerde gemeente in de zondagsschool aan de Noordersinge1 ging kerken, kwam men bijeen in de schuur van deze boerderij. Vandaar nog de uitdrukking dat men "naar het schuurtie" ging. Men luisterde er naar de "oefenaar" Schouten en er werd ook zondagsschool in gehouden.

.Japendrecht. ?.Desteind

A ::17H. U4htdr. J.. $.cul."IlIIlP. 8 ????? ~"'"

Vervolgens werd de oostelijke heIft gesloopt van het aardige huisje Westeind 132, geheel rechts op de foto. Het restant is in september 1966 afgebroken. Hier was het dat in de bovendorpel van een deurkozijn - thans in de gerneentelijke oudheidkamer - een zalm was uitgesneden, met daarbij een rijmpje, waaruit bleek, dat het oorspronkelijk de woning van een zalmvisser is geweest. Dit rijmpje luidde:

"Hier vangt men salm in de steek als God sin segen geeft,

Geeft God de Heer

aileen de eer", ANNO 1698.

67

68

Het Westeind, ter hoogte van de tegenwoordige schuur van het scheepswertje van gebrs. Matena. Deze schuur is na 1910, toen men met dit werfje begon, gebouwd op de plaats van de huisjes reehts vooraan op deze foto. Men lette ook op het aardige houten hekje geheel links, zoals die vroeger overallangs de dijk stonden, maar nu vrijwel zijn verdwenen.

Het enige, nog bestaande werfje aan het Westeind is dat van Gebrs. Matena. Toen W. Matena (voorheen werkzaam bij gebrs. Van den Adel) hier na 1910 begon, was de tijd van de bouw van de houten schepen geheel voorbij en die van de zeilschepen voor een groot deel. U zeren motorschepen ging men hier bouwen en op deze foto uit 1925 ligt de nieuwe "Pleuntje" voor schipper A. Mijnster uit Zwijndrecht (80 ton) voor de werf.

69

70

De vroegere werf van gebrs. Van den Ade1 aan het Westeind, gezien vanuit .Jiet Slobbengros". Op dit werfje zijn met groot vakmanschap vele mooie en snelle schepen gebouwd, eerst zeilschepen en later motorschepen. Na 1900 werd ook hier de houten scheepsbouw geleidelijk door de ijzeren vervangen. Op deze foto worden de ijzeren schepen nog zonder tekening gebouwd, d.w.z. eerst de huid en daama de spanten. Voor de werf, dus in de Geul, ligt een nieuw- en nog ongetuigd klipperschip. De houten loods was de ijzerloods. Het is nu nog de kolenloods van Kamermans. Het werfje werd in 1927 stilgelegd.

Westeinde - Papendrecht.

Het Westeind met rechts vooraan het huis dat T. v. d. Adel, een der twee gebroeders van de schuin daartegenover liggende werf, in 1913 liet bouwen. Op de dijk staat melkboer Kok met zijn melkwagen. De huizen vooraan links zijn inmiddels afgebroken.

71

Noordzicht - Papendrecht.

72

Dit rustige tafereeltje is de Noordhoek, omstreeks 1915. In de verte links de scheepswerf van Van Duyvendijk. Verder ziet men de hoge schoorsteen van het stoomgemaal van de polder "Papendrecht", dat daar in 1870 is gebouwd, nadat de beide windmolens waren afgebroken. Het huis achter de boom links is kort na de dijkdoorbraak van februari 1953 gesloopt. De fotograaf stond op de plaats waar toen de dijk is doorgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek