Papendrecht in oude ansichten deel 1

Papendrecht in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. van der Giessen
Gemeente
:   Papendrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4297-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Papendrecht in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Boesemsingel Papendrecht.

Recht tegenover de werf werd in de jaren 1913, 1914 en 1920 door de scheepsbouwers, de heren Van Duyvendijk, voor het personeel een aantal huizen gebouwd, tezamen vormend de Eerste- en de Tweede Boezemsingel. De naam .Boezemsiugel'' houdt verband met de z.g. "Hoge Boezern", een omkaad stuk land langs de Noordhoek en de Hoogendijk, waarin het polderwater, alvorens dit in de Noord werd geloosd, tijdelijk werd opgemalen. Deze situatie heeft bestaan vanaf begin 17 de eeuw tot 1870. In deze voormalige "Hoge Boezem" werden genoemde huizen gebouwd.

73

Papendrccht Schccpswerf e-i dwarshelling van Wed. R. van Duijvendijk.

De n.v. Scheepswerfv.h. wed. A. van Duyvendijk aan de Noordhoek. Deze, voordie tijd, vrij grote werf legde zich later toe op nieuwbouw van zee- en rijnschepen, sleepboten en baggermaterieel. Men had (rechts op de foto) een dwarshelling, lang 95 meter, voor scheepsreparatiewerk. Ten tijde van deze foto was de bouw- en reparatie van ijzeren zeilklippers nog de hoofdzaak. Zoals men weet is op dit terrein nu de Zand- en Grindzifterij "de Cornbinatie" gevestigd. Vooraan rechts een grindopslag ten behoeve van het dijk-

74 onderhoud.

Dat men ook bij Van Duyvendijk een mooi schip kon bouwen, laat deze foto van de tweemast-klipper "Suzanna Pieternella" zien. Het schip werd gebouwd in 1890 voor schipper De Jong uit Terneuzen en is later verkocht aan schipper Pieterman uit Dubbeldam. Het mat 350 ton, de lengte was 42 m, de breedte 6.70 m. en de geladen diepgang 2.10 m. Kenners kunnen aan details van deze schepen de bouwwerf herkennen.

75

76

De Noordhoek, vroeger "Moordhoek" geheten. Rechts de kruidenierswinkel van J. van Wijngaarden, later voortgezet door zijn zoon. Recht tegenover deze winkel de toegang tot het "Fop Smittenveer", de aanlegsteiger van de Fop Smit-boten. Links ziet men een grote boerderij, het laatst als zodanig bewoond door boer M. v. d. Kevie. Na diens vertrek is het huis wat opgeknapt en betrokken door de aannemer P. de Waard. De vee schuur werd gebruikt als modelmakerij door de firma Van Heiningen uit Alblasserdam.

.'. .f'.

- Papendr ~ -

- ,a.anl~gpraats "Fop S",:tlf,

Een der raderboten van de rederij n.v. Fop Smit en Co. (te Kinderdijk) komt vanuit Dordrecht en nadert de aanlegplaats aan de Noordhoek te Papendrecht. 20 dadelijk vaart hij weer af en steekt dan over naar Hendrik Ido Ambacht. Vervolgens zet hij de reis voort naar Rotterdam. Van deze aanlegplaats en trouwens ook van de vroeger zo bekende Fop Smit-boten zelf, is niets meer over. Voordat de bussen hun intrede deden vormden zij de enige open bare verbinding tussen Papendrecht en Rotterdam.

77

Werf van der Schult, Papendrecht.

78

De grote werf van Van del' Schuyt aan 't begin van de Hoogendijk. Het was een Maatschappij voor scheeps- en werktuigbouw. Deze werf, die in 1889 werd gesticht, heeft in de crisisjaren het bijltje er ook bij neer moeten leggen. De gebouwen en installaties van de afdeling scheepsbouw werden overgenomen door de n.v. Scheepswerven "Piet Hein" van Schram te Slikkerveer en door deze als zodanig nog steeds voortgezet. Hier is omstreeks 1920 op de nieuwbouwhelling het stoomschip "Kaison" (6000 ton) in aanbouw.

Dat de toenmalige scheepsbouwers de zaken, ook wat hun person eel betreft, goed hebben aangepakt, bewijst weI de serie woningen die de heren Van der Schuyt in 1917 en 1920 langs de Hoogendijk hebben laten bouwen. Niet minder dan 89 woningen werden hier gebouwd en het was zelfs de bedoeling de rij nog verder door te trekken, ware het niet dat de malaise in de scheepsbouw dat verhinderd heeft. De woningen worden thans geleidelijk aan afgebroken.

79

Alblas er dam.

w atertoren.

Hoewel niet staande op het grondgebied van Papendrecht mag een oud plaatje van de Alblasserdamse watertoren tenslotte niet ontbreken. Ten eerste omdat dit bedrijf in de jaren 1904-1905 met particulier kapitaal door de Papendrechtse aannemers Mart. Visser en zijn zoons, tezamen met hun compagnon Joh. Smit te Oud-Beijerland, werd gebouwd en ten tweede omdat dit bedrijf vanaf 1909 onafgebroken het water aan de gemeente Papendrecht heeft geleverd. Nog steeds is de n. v. Alblasserdamsche Waterleiding een particuliere n.v.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek