COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Paramaribo in oude ansichten

Paramaribo in oude ansichten

Auteur
:   P.B.M. Bolwerk
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4897-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Paramaribo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

GereclttsltoJ -- Adm. Kantoor GOllV. Secretarie. Paramaribo.

19. Terug naar het Gouvernementsplein. In het midden het Stadhuis (in de volksmond Torengebouw), later het departement van Financien, Rechts, de Gouvernementssecretarie (later departement van Binnenlandse Zaken), waarvoor een hekwerk met de Wilhelminaboom. Links het gerechtshof "Hof van Justitie".

20. Het Gouvernementsplein (thans Onafhankelijkheidsplein). Rechts het Gouvernementspaleis. In het midden de Secretarie en uiterst links het Stadhuis. Later werd voor het Gouvernementspaleis een standbeeld van koningin Wilhelmina geplaatst. Na de onathankelijkheid 1975 werd dit beeld verwijderd.

21. Het Gouvernementspaleis. Gouverneur Rietberg begeeft zieh, vermoedelijk ter gelegenheid van de opening der Koloniale Staten, naar het Statengebouw. Links de militaire kapel, reehts de politiekapel.

22. Gouvernernentsplein vanaf Het Park. Links het hoekhuis dat later werd bewoond door de directeur van de Surinaamse Bauxiet Maatschappy. In het midden was bene den in het pand een "ijshuis" waar men behalve stangen ijs ook limonade en andere dranken van Strater Esser kon kopen. Boven woonde de familie Vos. Later werd de ijswinkeI de bekende "Dixie Bar". Rechts in de benedenwoning woonde mevrouw Bos Verschuur. Boven heeft onder anderen de procureur-generaal mr. M. de Niet gewoond.

Buiten-Sociteit "Het

23. Buiten-Societeit "Bet Park" op het Gouvernementsplein, oorspronkelijk "Buiten-Societeit in Bet Park" geheten. Dit park maakte namelijk deel uit van het militaire terrein om het Fort Zeelandia. Tijdens recepties of feesten verzorgde de militaire kapel dansmuziek. Tot 1942 was de Societeit de enige besloten club in Suriname, waar ook veel kinderfeesten werden georganiseerd.

24. Grote Combeweg vanaf de Willemsbrug. Op de achtergrond de Gouvernementssecretarie (in latere j aren het ministerie van Binnenlandse Zaken) en de toren van het "Gebouw van Financien", Links de Palmentuin. De Willemsbrug over de Sommelsdijkse Kreek werd na 1940 gesloopt. Van deze brug wordt verteld dat het hier een bekende verblijfplaats van "bakru's" (een lagere godheidin de gedaante van een dwergspook) was.

GRAVENSTRAAT.

25. Gezicht op de Gravenstraat vanaf het Gouvernementsplein. Op de hoek van de Grote Combeweg zien we een brandwaterput, zoals op meer punten in de stad en een wachthuisje voor de politie. Daarachter het gebouw van de Koloniale Staten (voorheen het kantoor van de West-Indische Compagnie en de Geoctroyeerde Societeit van Suriname) en de voormalige woning van gouverneur Jean Nephveu, gebouwd in 1774. Later werd dit gebouw in gebruik genomen door de loge "Concordia", waar de heer Westra omstreeks 1920 dansles gaf. Ten slotte werd dit pand het ministerie van Algemene Zaken. Verteld wordt, dat tegen 12 uur 's nachts een ruiterop een wit paard langs de waterput reed en plotseling weer verdween.

26. Opening van de Koloniale Staten. De gouverneur loopt vanaf zijn paleis naar het Statengebouw aan de Gravenstraat en inspecteert de troepen. Voor de Loge Concordia staat de schutterij (dienstplichtigen) opgesteld. De gouverneur wordt begeleid door twee adjudanten, een officier van de KNIL en een van de Schutterij.

27. Gravenstraat vanaf de Oranjestraat (later J .C. de Mirandastraat). Links het voormalig woonhuis van baron Van Ash van Wijk. Later was hier de Franse Kabel Maatschappy gevestigd. Vervolgens woonde in dit pand de tandarts Hijmans en werd ten slotte hier de Nationale Verzekerings Maatschappy gevestigd. Daamaast het woonhuis van familie Pos, waarin later het kantoor van het Planbureau kwam. Rechts, in het huis met de hoge stoep, woonde de familie Alberga. Hier werden het Gouvernementsarchief en de boeken van de Koloniale Bibliotheek ondergebracht. De kelder was betegeld met oude Nederlandse tegels uit de tweede helft van de 18e eeuw. Een dee I van deze tegels met bijbelse voorstellingen werd bij de restauratie van het Fort Zeelandia in een der vertrekken ingemetseld.

28. De Gravenstraat vanaf de hoek Monseigneur Wulfingstraat. Links de oude panden van de roomskatholieke Missie. In deze panden werden later, van links naar rechts, de Margarethaschool, de Louiseschool en het klooster De Voorzienigheid gevestigd. De panden werden met elkaar verbonden. Rechts, op de hoek van de Watermolenstraat, een woonhuis waar beneden een tabakswinkel van Van der Voet gevestigd was. Boven hebben onder anderen de families De Miranda en later Da Costa gewoond. Naast dit pand is een huis met een hoge stoep waar in 1932 het kantoor van de Surinaamse Waterleiding Maatschappy werd gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek