COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Paramaribo in oude ansichten

Paramaribo in oude ansichten

Auteur
:   P.B.M. Bolwerk
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4897-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Paramaribo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Hoil. Guvana; Paramaribo.

39. De Gravenstraat vanaf het begin van de Cultuurtuin, richting Gouvernementsplein. Rechts het Oranjekerkhof met op de achtergrond het gebouw van de toneelvereniging Thalia. Op de voorgrond de scharenslijper, in de volksmond "Wibo". Achter het woonhuis links kwam de bloementuin "Le Grand".

40. Gezicht op de Oranjetuin tussen de Gravenstraat en de Wagenwegstraat. Veel hoge ambtenaren en gouverneurs werden er begraven. Op de voorgrond het graf van gouverneur Rietberg. Veel grafstenen die hier zijn te zien werden vervaardigd door N.P. van Duykeren en de steenhouwer Mezas. Op de achtergrond balkongebouwen aan de Swalmbergstraat.

41. De Gravenstraat riehting Gouvernementsplein. Reehts op de hoek van de Swalmbergstraat, de Oranjetuin. Links een balkongebouw, waar later de kerk van het Leger des Heils met de "Gijsbertha"speelplaats kwam. Het balkongebouw reehts werd later bewoond door de heer Resida, onderwijzer aan de Hendriksehool. Het huis reehts hiernaast werd later verbouwd. In de jaren veertig woonde hier praktizijn Azijnman.

42. Oranjestraat vanaf de Gravenstraat. Links de Gouvernementssecretarie (thans het Ministerie van Binnenlandse Zaken). In het midden Financien (voorheen Standhuis), vervolgens het Hof van J ustitie, op de hoek van de Herenstraat. In het pand op de andere hoek was het notariaat Drielsma. In de jaren zeventig waren hier de Kamer van Koophandel (beneden) en de Nederlandse Ambassade (boven) gevestigd.

43. Oranjestraat vanaf de Waterkant. Op de achtergrond "Loge Concordia", later het ministerie van Algemene Zaken. Links achter, vanaf de hoek van de Herenstraat, het H ypotheekkantoor , het departement van Onderwijs (later het departement van Sociale Zaken). In het gebouw geheellinks kwam het Stadskantoor van de Billiton Maatschappij Suriname. Rechts het pand waarin later het kantoor van het Dagblad en drukkerij De West waren gevestigd. Het kantoor van het Dagblad is nog steeds in dit pand.

44. Watermolenstraat vanaf de Herenstraat. Op de aehtergrond een van de kloostergebouwen van de Zusters der Voorzienigheid (later Louisesehool). Links het woonhuis van de familie Fernandes en het huis van de vrachtrijder van de rooms-katholieke Missie. Hiernaast was de drukkerij Wekker gevestigd. In dit pand kwam later de roorns-katholieke boekhandel Tjon A Sjoe. In het balkongebouw reehts kwam later de rijwielhandel H. van der Voet.

45. Watermolenstraat vanaf de Gravenstraat richting Waterkant. Links: de tabakswinkel van Van der Voet sr. (beneden) en boven het woonhuis waarin ondermeer de families De Miranda en later Da Costa gewoond hebben. Vervolgens de "Eerste Hollandse Rijwielhandel", exporteuren importeur H. van der Voet. Hiernaast het woonhuis waar onder anderen families Orth (predikant) en advocaat R.D. Simons hebben gewoond. In dit pand begon in 1940 mr. Lachman zijn praktizijnsloopbaan. Op de hoek van de Herenstraat (vijfde huis van links) kwam de familie Lashley te wonen; de tandarts vestigde zich beneden, hotel Lashley kwam boven. Hier tegenover, op de hoek van de Herenstraat, was de drankenwinkel "Van der Schroef" gevestigd. In het balkongebouw rechts heeft onder anderen de familie Lobato gewoond.

46. Watermolenstraat vanaf de Hofstraat. Rechts de Java Store, de provisiehandel van de familie De La Fuente. Op het uithangbord "verse capucijners 20 cent per pond". Achter deze winkel was de kleermakerij van de heer Dongen. Links manufacturenzaak Wijngaarde (later werd in dit pand boekhandel Radhakishun gevestigd). In het huis hiemaast begon Eddy Wessels zijn importhandel. Vervolgens een balkongebouw waarin een speelgoedzaak van Karkabe en de manufacturenzaak van Pinto.

47. Noorderkerkstraat vanaf het Kerkplein. Op de achtergrond de Surinaamse Bank en de stompe torens van de kathedraal aan de Gravenstraat. Links op de hoek een Chinese winkel. Hiernaast de werkplaats van de bekende schrijnwerker Vismale. Het balkongebouw werd onder anderen bewoond door David Simons (statenlid en eigenaar van het leenhuis Simons) en prof. dr. Einaar. Later werd in dit pand het kantoor van de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden gevestigd. Rechts op de hoek het woonhuis van de familie J uda. Ti j dens de Tweede Wereldoorlog was hier een societeit voor de Amerikaanse militairen, USO. Daarna werd hierin het Cultureel Centrum Suriname gevestigd en ten slotte verrees op deze plek het hoofdkantoor van de Energie Bedrijven Suriname (EBS, voorheen OGEM). In het balkongebouw rechts woonden de familie Sevenoaks en daarnaast de dames Muller.

Heerenstraat vall KerkpleilZ uaar 't Gonuerneuzentsplein. Paramaribo.

48. Gezicht op de Herenstraat vanafhet Kerkplein richting Gouvemementsplein. Ret eerste huis links werd bewoond door de familie Juda. In het balkongebouw eveneens links was de manufacturenwinkel Wijngaarde gevestigd. In de jaren zestig began in dit pand de verzekeringsmaatschappij Nieuwe Eerste Nederlanden N.V. met een vertegenwoordiging. Het eerste huis rechts maakte in de loop der jaren plaats voor een balkongebouw waarin de coupe use Belleveu haar atelier had. Oak in dit pand werd later een verzekeringsmaatschappij, de American Live Insurance Co., gevestigd. In het tweede huis was de coupeur J. Bolwerk gevestigd. Het eerste balkongebouw rechts werd onder anderen bewoond door dr. F.P. Schuitemaker.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek