Peize in grootmoeders tijd deel 1

Peize in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   J. van Bergen
Gemeente
:   Noordenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3500-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Peize in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Een bijzonder plaatje van Peizerwold. Deze foto is gemaakt vanaf de rijdende tram, die daar toen dagelijks langskwam. Zo te zien is het een normale boerderij, maar het is nu al sinds jaren een cafe.

De weg naar Groningen is sindsdien ook een stuk breder geworden. De weg links langs de boerderij is de Esweg (ook verdwenen).

22. Januari 1928. Over overstromingen hebben we al eerder een praatje gehouden (barakken).

Hier een plaatje van een woning in Peizermade, waar het water vele keren deze hoogte bereikte. Via planken of dijkjes zocht men het hogerop.

-.

23. Cafe De Zon. Ook in november 1928 was het nat in Peizermade, zoals u ziet. Eerst brandde ('t vorig jaar) het cafe van den heer Hendriks te Peizermade af, waarna 't gezin huist in deze noodwoning en - nu komt niet het vuur, maar het water nieuwe last en ellende "over de vloer" (en hier nu letterlijk!) brengen. Het is een triest gezicht met de struiken en hekken rondom uit de watervlakte!

Ecrst huist

brandde ('t vorrg jaar) net cafe va 1 den heer Henoriks te Peize r made at, w aar na '1 gt'LlIl in dez e noodwoning en nu kornt nie t het vuur, maar het water nieuwe las 1 en ellendc .'),('r del: vloer " (en hier nu le t ter lij k l) brengen, Het is cell tr ie st ~ezich! met de -rruikr-u n hd»c('u rundorn uit d~ watcrvlnkte !

24. Een fotograaf kwam omstreeks 1915langs en zei: .Kom, jongens en meisjes, even verzamelen, jullie komen op de foto." Zo is het ongeveer gegaan.

Van links naar rechts, de jongens: Tinus Huizing, Klaas Kregel, Henderikus Hagenouw, Markus Luinge, Freerk Suurd, Berend Hagenouw, Markus Suurd, Geert Rozeveld en Hillechinus Hagenouw.

De meisjes: Marchien Kregel, Grietje Suurd, Bieringa, Frederika Suurd, Anje Kregel, Trientje Luinge, Grietje Hagenouw en Jochien Alberts.

Grietje Suurd kwam van Zevenhuizen, de rest van De Streek.

25. Een foto van de muziekvereniging mag natuurlijk niet ontbreken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek