Philippine in oude ansichten

Philippine in oude ansichten

Auteur
:   R. Slock
Gemeente
:   Sas van Gent
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1491-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Philippine in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  >  |  >>

Mot')rbGC'~ c:ene:.de: t?t ivet ":SS( he'1 van t"osselen van

P. W'i,'l~-De foelj~eger. Mosselhandelaar . H6tei-Restaurant ? U<, ?'Jlaan. Philippine-Zeeland.

9. Dit zal weI zoiets als een staatsiefoto zijn, want het lijkt niet bevorderlijk voor de goede gang van zaken als er kleine jongens aan board zijn. Het is een afbeelding van een Philippiens vissersvaartuig. Op de foto staan wat bijzonderheden: het vaartuig was met een motor uitgerusten het was eigendom van P. Wijne-de Foeljaeger, mosselhandelaar te Philippine en tevens eigenaar van het hotel-restaurant "De Zwaan" op de Markt.

10. Het vissen op klein goed, zoals "aantjes" en dergelijke, gebeurde op de manier zoals hier staat afgebeeld. Het schip lag op het droge, terwijl de bemanning druk bezig is de grond om te woelen om de aldus vrijkomende schelpdieren eerst in manden en later in het schip te laden. Het waren de heren Jan Ploegaert en zijn zoon Frans (beiden uit Philippine uiteraard) met de schouw PI 56. Bij opkomend water kwam de boot weer vrij te liggen en konden ze huiswaarts keren. Dit was overigens de laatste keer dat er aantjes gekrauwd werden in het gebied waar nu het recreatiecentrum "De Braakman" ligt.

Vc:rdwijnende tollen In onze prooincie. Met de reeds eerder qenocm tohen !Jan St. Kruis en Overslag sullen ook die van Hoofdplaat en Phzl,pp. Of' I Idnlltlri 19 n ocrdusijnen. Bij den tol te Philippine. ./.Y' ..:;1

11. Veel behoeft er bij deze foto met onderschrift niet meer verteld te worden. Klinkerbestrating ken den we to en nog niet, maar trottoirs van keurige tegels waren er wel. De tol was gevestigd in een pand aan de Havenstraat, naast het restaurant "De Mosselbank" (vroeger Frans Rammeloo), waar nu drie garages staan. Als laatste tolgaarster fungeerde mevrouw Fina de Mul, Wie de man achter het stuur is, is niet bekend. Als tol moest men betalen: anderhalve cent per wiel en bijvoorbeeld voor een paard anderhalve cent per poot. Voorgaande tolgaarders waren onder anderen Nicolaas van Hurck en "Liza van Door".

12. Aan de goede naam en faam van Philippine is in mime mate bijgedragen door de familie Cornelis, Op deze afbeelding zien we de heer Joseph Cornelis op 7 september 1930 achter de orgelkast in de katholieke kerk. Hij vervulde daar, naast zijn eigenlijke broodwinning bij de PTT, de functie van koster/organist.

13. Een foto van het echtpaar Adolph Bockstael en Saartje Moes in hun door-de-weekse kledij. Er werd verteld dat Saartje als een legendarische figuur mocht worden beschouwd. Toen ik vroeg naar het waarom kreeg ik te horen dat ze zestien kinderen gebaard had. Desondanks, of wellicht dank zij dat feit, werd ze 98 jaren oud. Haar man bleek minder sterk: voor de foto werd hij in een zetel geplaatst, hield zijn pantoffels aan en hield zijn stok heel dicht in de buurt. Hij is op 71-jarige leeftijd overleden. Het grootste aantal kinderen (21) is grootgebracht door Petrus Rammeloo (Piet van Bert).

14. De afbeelding van de voormalige hervormde kerk is een reproduktie van een schilderij van Frans Courtin. Het draagt als titel "La sortie de I'Office" en dateert van omstreeks 1880. Het doek is in het bezit van het Museum voor Moderne Kunst te Brussel. Het gebouw is in het midden van de zeventiende eeuw gesticht als uitvloeisel van de resolutie van de Raad van State van 30 mei 1646. De kerk verdween om plaats te maken voor de tegenwoordige, maar ook de klok verdween. In het torentje van het evangelisatiegebouw te Veelerveen (Groningen) hangt een klok met het volgende randschrift:

Jonckheer Heynderinck van Tuyl van Serooskerke, Hr. van Wellant, Commandeur binnen der stede Philippine, Richaert de Gomme, rentmeester en comys tot Biervliet en van Philippine. Soli Deo Gloria. Michael Burgerhuys me fecit 1638.

15. Hier ziet u de rooms-katholieke kerk te Philippine, die slechts een kort leven beschoren was. De kerk werd gebouwd in 1924 en op 19 mei van dat jaar werd de kerkwijding gevierd. Het was het eerste behoorlijke godshuis waarover de parochie beschikte nu de kerk uit 1861 buiten gebruik gesteld kon worden. Het was slechts van korte duur, want in de bevrijdingsdagen van september 1944 lieten Duitse militairen, bij de nadering van de geallieerden, de toren en tegelijk een groot gedeelte van het kerkschip de lucht in vliegen. Omdat men to en nog in het "gelukkige" bezit was van het oude kerkje, moest men voor de uitoefening van de katholieke eredienst daar weer naar toe.

16. De "Bierklup", een foto uit ongeveer 1910 van een stel rnensen dat met een bepaald doel voor ogen in clubverband bij elkaar kwam. Van links naar rechts, bovenaan te beginnen, ziet u de heren: A. Lauret, Serf Rammelee, Gabr. Lauret en Alex Nicole. Middenin: E. van Hijfte, Erniel de Bock, Orner Nuytinck en Edrn. Wijne. Onderaan zitten Dolf van Wijnsberghe en Erniel Rarnrneloo.

17. Burgemeester Van Hoek werd ge installeerd op 16 augustus 1946. Dat was een mooie gelegenheid om het muziekkorps "St. Cecilia" voor het eerst weer in het openbaar te laten optreden. Op deze foto ziet u de kersverse burgemeester te midden van leden en bestuur van de vereniging. Zittend, van links naar rechts, de heren: Octaaf Cornelis (hulpdirigent), Maurice Bombelijn, Achiel Roegiest, burgemeester Van Hoek, Jan de Witte, Remie Geilliet (hoofdonderwijzer), George de Krijger en Jozef Cornelis (dirigent). Achter hen staan, van links naar rechts, de heren: Johan Bogaert, Albert van Heeke, Jozef Segers, Piet Dieleman, Julien Dhooghe, Willie Wijne, Filibert Rammeloo, Arthur Spelier, Alexander Ploegaert, Willie de Witte, Edmond Segers, Bertus Haers, Johan Vermast, Armand Wijne, Free Kegels, George Taelman, Leon Haers, Andre Rarnmeloo, Gustaaf Ploegaert, Petrus Coens en Ernest Spelier.

18. De installatie van burgemeester Dhooge in 1932. Het stadhuis en het plein daarvoor waren weI erg bont versierd. Maar wie kon de belangen van het stadje beter verdedigen dan een Philippinenaar zelf? En alsje daar blij om bent, brengje dat tot uiting. De burgemeester neemt met zijn vrouw, vanuit de deuropening, de hulde die hen gebracht wordt in ontvangst. Overigens zijn op deze foto, die wat minder van kwaliteit is, nog heel wat mensen herkenbaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek