Philippine in oude ansichten

Philippine in oude ansichten

Auteur
:   R. Slock
Gemeente
:   Sas van Gent
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1491-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Philippine in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  >  |  >>

19. Zo maar een herinnering aan 1914-1918. De foto van deze patent uitziende groep onbekenden werd in 1917 gemaakt. AIleen de meneer met die bananeschillen op zijn mouwen heeft de pet maar scheef op zijn hoofd staan.

20. Van een donkere foto een lichte afdruk maken is een nog niet vertoonde kunst. Dat neemt niet weg dat bij het aandachtig bekijken van deze afbeelding goed te zien is dat twee tramstellen tegelijk het "station" Philippine aandeden. Het is te veronderstellen dat links op de foto een personentram staat en daarachter een tram voor goederenvervoer, die moest wachten totdat de passagierstram gepasseerd was. De foto is gemaakt in het beginstadium van de exploitatie van de lijnen, Er waren niet overal dubbele sporen aangelegd. Het houten gebouwtje vlak bij de tramstellen fungeerde toen als station.

21. In feite is dit een iets te jonge foto, maar nu de kans er is nemen we hem toch maar mee. Niet aileen omdat het een foto is van de Iaatste tram die Phillippine in 1949 heeft aangedaan, maar ook omdat er weI iets te constateren valt van veranderingen in de omgeving. De waterpartij is verdwenen door de demping van "de veste"; de Jacob Hobeinstraat is aangeIegd en bebouwd en er is parkeergelegenheid gemaakt om tijdens de "topdagen" het hoofd te kunnen bieden aan de drukte; er is een verbinding met de provinciale weg en de Oude Kerkstraat en als we nu een foto zouden maken van hetzeIfde gebied, dan zouden we op de achtergrond het huis van dokter Neeteson te zien krijgen.

22. De tram was een belangrijke schakel in de verbinding met de rest van Zeeuws-Vlaanderen. Er bestaan niet aileen fotoboeken over steden en dorpen, maar ook aile mogelijke andere onderwerpen zijn op die manier aan de vergetelheid onttrokken. Zo ook de geschiedenis van de tramwegen. Aan dat boekje is de foto met de navolgende tekst ontleend: Ook de ZVTM ontkwam niet aan de noodzaak tot modernisering om de exploitatiekosten te drukken. Zo voerde de ZVTM in 1935/36 vijf dieselelectrische motorrijtuigen ten tonele door gewone rijtuigen te verbouwen. Naast de machinekamer was er ruimte voor bagage en reizigers en zo nodig konden nog een rijtuig en een bagagewagen getrokken worden. Hier de motorrijtuigen ME 18 en ME 16 te Philippine op 29 juli 1940. Toen de ZVTM het reizigersvervoer per tram ophief' in 1948/49, heeft zij de motorrijtuigen verkocht aan de RTM

23. Deze afbeelding laat zien op welke manier de Duitsers in m ei 1940 hun krijgsgevangenen per tram afvoerden. Het gaat hier om een groep Fransen, die overigens niet verder kon "reizen" dan Terneuzen of Sas van Gent, want de spoorbruggen over het kanaal waren vernield.

24. Mobilisatie 1914-1918. Een foto die gemaakt is voor het cafe van de heer E. van den Bossche, die zelf het bord vasthoudt waarop de titel van deze foto staat. Links van hem (rechts voor de kijkers) zitten Arie Wiskerke en zijn vrouw. Mevrouw Van den Bossche zit aan de andere kant. Achter haar staat een dochter van Wiskerke.

25. Dit is een foto van rijksveldwachter De Coene, iemand die geen vlieg kwaad deed. Voor 1940 telde Philippine zo'n duizend inwoners. Om de orde en de rust in het dorp te handhaven, beschikte men over niet minder dan een brigade van de Koninklijke Marechaussee, een rijks- en een gemeenteveldwachter. De marechaussee was ondergebracht in de kazerne aan de Gentsebreedstraat. Het andere personeel woonde gewoon in burgerhuizen. Het wapen van de Koninklijke Marechaussee bestaat nog. De rijks- en gemeenteveldwacht gingen op in het korps rijkspolitie.

26. Toen de "Braakman" in de zomer van 1952 was afgesloten van de zee, kon worden overgegaan tot de afwerking van het verworven gebied in de vorm van landbouwgrond, boerderijbouw, recreatieterrein, enzovoort. Er moest ook een officiele opening plaatshebben. Dat gebeurde met het nodige vertoon ... Koningin Juliana werd voor die gelegenheid per helicopter naar het nieuwste stuk ZeeuwsVlaams grondgebied gebracht. Zij is hier in gezelschap van de toenmalige Commissaris der Koningin, jonkheer mr. De Casembroot. Tussen de koningin en de commissaris staat de heer Jos Comelis. Naast de commissaris ziet u, met ambtskeren om, burgemeester P.J.L. van Hoek en tussen hem en de commissaris, de oud-gemeentesecretaris M.C. Bombelijn.

27. De "Katholieke Werkliedenbond" van Philippine in het begin van de jaren dertig. Op deze foto zijn afgebeeld, zittend, van links naar rechts, de heren: Jan van Wijnsberghe, Willern Voerrnan, Dolf Lauret, Jan de Wit, Miel Nuytinck, Judocus Ramrneloo en staande, ook van links naar rechts, de heren:

Leonard Hovelink alias van Wijnsberghe, Jules van Wijnsberghe, Achiel van Wijnsberghe, Theophiel Bracke, Frans Lauret, Alex Rarnrneloo, Frans Ploegaert, Frans van Wijnsberghe, Nicolaas van Hurck, Erniel Rarnrneloo, Petrus Albicher, Petrus de Wit, Casimir Ramrneloo, Theodoor de Wit, Jan van Hulle, Nobert Ploegaert, Jules van Wijnsberghe, Norbert van Hulle, Orner Nuytinck en Eugenius en Dolf Lauret.

28. Vlaanderen is het land van de stoeten en aangezien Zeeuws-Vlaanderen veel gemeen he eft met Belgisch-Vlaanderen, kon er hier moeilijk een burgemeester gemstalleerd worden zonder dat de gemeente zich in een stoet aan hem kwam presenteren. Hier voert Remi Barbe de ruitervereniging aan in de stoet die geformeerd was bij gelegenheid van de installatie van burgemeester Dhooghe in 1932. Links op de foto ligt een binnenschip afgemeerd. De PI 33 op de voorgrond was een hoogaars, "De vier gebroeders". Eigenaars waren de gebroeders Th. en C. Rammeloo. De twee ruiters achter de heer Barbe waren vader en zoon Van der Vinne.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek