Philippine in oude ansichten

Philippine in oude ansichten

Auteur
:   R. Slock
Gemeente
:   Sas van Gent
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1491-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Philippine in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  >  |  >>

29. Op een andere foto zagen we het "staatsieschip" van P. Wijne-de Foeljaeger en hier zien we zijn cafe-restaurant, het tegenwoordige restaurant "De Zwaan" aan de Markt (Philipsplein), Uiteraard poseren meneer en mevrouw Wijne mee in gezelschap van twee van hun kinderen. Niet aIleen de dameskleding en de haardracht vragen uw aandacht, maar in een tijd waarin iedereen weer gehaakte gordijntjes hebben wil, moet de aankleding van de ramen maar eens goed bekeken worden! De Franse tekst op de kaart geeft aan dat men er mosselen kon eten, dat er een afspanning was en dat men er kon logeren.

ON SERT I.ES MOVLES FRAICHES ET A LA DAVBE

REMISE LOGEMENT

. Place du Marche PHILIPPINE

GROETEN t.:1T PHILIPPINE.

30. Het grote verschil met de vorige foto van dit pand is dat de tekst nu in het Nederlands is aangebracht en een uithangbord aangeeft dat er sprake is van een "afspanning". De heer Wijne poseert nu in gezelschap van onder anderen zijn vrouw en dochters Irma, Marie en Tientje. De twee zoons Guust en Edmond ontbreken aan het gezelschap.

Philippine Mark!

31. Een foto van de Markt. Het met gras begroeide plein is druk bevolkt door de jeugd, die er kennelijk een goede speelplaats had gevonden. Ook ouderen wisten de weg erheen te vinden en een paar jongedames hadden zich zelfs ter wille van de fotograaf in het gras neergevlijd. Als het goed is, lOU deze foto moeten dateren van hetjaar 1902.

32. Het lossen en laden van mosselen in de haven van Philippine komt op deze foto beter tot zijn reeht als het gaat om de afvoer. Op de aehtergrondstaat de losploeg veehtens gereed, maar ook de afnemers zijn present. Op de voorgrond ziet men reehts een klein karretje, dan een kar met paard bespannen en links groter materiaal in de vorm van een wagen, waarop men druk bezig is de lading aan te brengen.

Philippine

Gustal1e lIoerman - N~gociant

, .

33. Deze foto is met bepaalde handelsdoeleinden in de vorm van een ansichtkaart gemaakt. Dat blijkt a1 uit het opschrift: Philippine - Gustave Voerman - Negociant en Moules. Men ziet een haven die goed met schepen is gevuld. De zaak van de heer Voerman op de achtergrond is nu het restaurant Wiskerke. Links daarvan de molen. Links vooraan ligt de zeilschouw PI67, die eigendom is geweest van Emilius F.A. Arbroscheer. Een schip met een oorlogsverleden, maar roemloos aan de slopershamer ten prooi gevallen.

34. Een van de vele foto's die er bestaan van de haven van Philippine. Deze foto is in dit boekje opgenomen orndat zij zich ook bevindt in het documentatiecentrum "Zeeuws Deltagebied". Als datum van opname wordt daar ongeveer 1900 vermeld. Kijk, als dan links op de foto een rooms-katholieke kerk staat, die in 1924 gebouwd is, en rechts een restaurant Wiskerke, dat er ook al heel wat anders uitziet dan op andere foto's, dan heb je een prachtig voorbeeld van hoe de fabeltjes het land in komen.

35. We blijven maar in die haven ronddolen. Trouwens, daar kwamen de centjes vandaan. Bovendien trof menigeen er taferelen aan die men het vastleggen waard yond. Deze afbeelding is een foto uit 1880, die overigens in elke vissershaven gemaakt had kunnen worden! De achtergrond is heel duidelijk Philippine; rechts ziet u de hervormde kerk en links daarvan de molen met daarvoor twee mosselrestaurants, waar nu de provinciale weg tussendoor loopt. Naar deze foto maakte Courtin het bekende schilderij van de hervormde kerk, dat nog in Brussel te zien is.

36. Philippine in afwachting van hoog bezoek. Het kan in 1929 zijn geweest. Er staan twee meisjes klaar met bloemen, een boeket voor de koningin en een voor de prinses. Meneer Cornelis staat klaar om het gezang van de kinderen in de juiste banen te houden en de burgemeester wacht gelaten op de dingen die komen gaan.

37. Of dit "het" feest was, weet ik niet. In ieder geval was het een Oranjefeest, gelet op het feit dat de kinderen met vlaggetjes gewapend zijn en met hun sjerpen en andere kledingstukken duidelijk blijk geven van Oranjegezindheid. De foto is gemaakt voor het "stadhuis". Meneer Jos Cornelis, die middenin de groep staat, zal ook toen ongetwijfeld de dirigeerstok gezwaaid hebben.

38. Een herinnering aan het koninklijk bezoek van 1929. In een open auto koningin Wilhelmina, met naast haar prinses Juliana. De meneer met steek, die salueert, is prins Hendrik. Naast hem zit de toenmalige Commissaris van de Koningin jonkheer mr. Quarles van Ufford. Rechts op de foto de heer Jos Cornelis, die kennelijk aftelt tot het moment waarop de kinderen onder zijn leiding hun au bade zullen brengen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek