Philippine in oude ansichten

Philippine in oude ansichten

Auteur
:   R. Slock
Gemeente
:   Sas van Gent
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1491-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Philippine in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  >  |  >>

59. Meestal bekijken we de voorgevel, maar hier krijgen we de achterkant te zien van het restaurant "Au Port", eigendom van de heer Gustave Voerman. Nu is het het mosselrestaurant van de heer Wiskerke. Er valt niet veel over te vertellen. Opgemerkt wordt aIleen dat men achter de wit gekalkte muur met het opschrift een terras had gemaakt.

60. Dit is eigenlijk een mooiere afbeelding van de achterkant van restaurant "Au Port" dan de voorgaande. Kippen, ganzen, kalkoenen en zelfs een pauw scharrelen hier rand op een terrein dat er keurig verzorgd uitziet. Mogelijk is de oudere man met het kind, te midden van het pluimvee, de vader van uitbater Gustave Voerman.

61. Op zondag 17 juni 1900 beleefde Philippine de "inwijding" van de nieuwe werken, bestaande uit een havenkanaal en een nieuwe, grotere en betere haven tussen de dijken van de Mossel- en Kanaalpolder. Een vloot van meer dan honderd bevlagde schepen kwam met de autoriteiten mee, die aan boord van de "Argus" van de visserij-inspectie naar de nieuwe kaden van Philippine, aan de voet van het oude kasteel, waren komen varen. Opvallend is dat van deze foto door A. van Overbeeke te Terneuzen een prentbriefkaart is gemaakt, die de wereld is ingezonden met het opschrift: Officiele wijding van het nieuwe havenkanaal te Philippine.

) &
.J
gP
-, A
,I.
,~
~ j
~
.' ~
l 62. Op deze foto is de ontscheping weergegeven van de autoriteiten die op zondag 17 juni 1900 de ingebruikname van de nieuwe werken in Philippine hebben bijgewoond. Ook de vissersboot achter de "Argus" vervoerde .Jioge hoeden" en aan boord van de PI 82, naast de "Argus", verbleven duidelijk de mensen die voor een muzikale begeleiding moesten zorgen, getuige het vaandel op de voorplecht. Hoe groot het aantal vissersschepen was, kan worden afgeleid uit de nummering daarvan. Links nummer PI 99 en je zou bijna zeggen met daarnaast de PI 122.

63. We blijven nog even bij het feest van 17 juni 1900 met deze foto, die ons laat zien hoe druk het was. We kunnen hier niet zeggen die is die, maar let u eens op de bouw van de rijk bevlagde schepen en het beeld van Philippine met de molen op de achtergrond. Denkt u niet dat het alleen maar Philippinenaars waren die kwamen feesten, want links tegen het dijk-talud vindt u een paar dames in klederdracht. In "de massa" is heel duidelijk een aantal dames te onderscheiden dat een voor ons vreemd hoofddeksel draagt.

64. Een nog mooier beeld van het in 1900 feestende Philippine. De molen en de rooms-katholieke kerk zijn de blikvangers en vormen de afbakening van de tegenwoordige mosselrestaurants in het midden. Overigens, wat een massa yolk en de drie schepen rechts brengen nag meer gasten. Ook nu zijn de dames in "dracht" duidelijk te herkennen. De twee kinderen links vooraan dragen een bloemenhofje als hoofddeksel en de dames op de PI48 hebben een complete volkstuin op het hoofd, Philippine kende als de drie voornaamste visserschepen: de hoogaars, de hengst en de schouw.

De toekomst van Philippine.

65. In 1896 werd door de voorzitter en secretaris van een nieuw opgerichte "Visschersvereeniging" een brochure van elf bladzijden uitgegeven, waarin de moeilijke toestanden van to en werden aangetoond naast de voordelen voor stad en land. Deze politieke prent, van niemand minder dan de bekende Joh. Braakensiek, stamt uit die dagen. De ministers van Waterstaat en van Financien zijn op de afbeelding in gesprek met vissers uit Philippine.

66. Deze foto is genomen in 1921 in de raadzaal van het gerneentehuis te Philippine bij de afsluiting van de inpoldering van de Dijckmeesterpolder. Staande, van links naar rechts: gemeentesecretaris Jef Geirnaerdt, ir. Israel, Hartmann, Sprenger, Van Oordt, Verhoeven, Van Rompu, lid van Gedeputeerde Staten; Dielernan, lid van Gedeputeerde Staten; ir, Schonfeld, ir. Harmsen en Van Steenbergen. Zittend van links naar rechts: wethouder Dhooghe (later burgemeester), mr. Herman J. Dijckmeester, van 1905 tot 1921 Commissaris van de Koningin in Zeeland, P.A. Rammeloo, Blum, Sibmacher, oud-burgemeester Ceulenaere en Fruytier.

67. Dit is een groepfoto van het illustere gezelschap dat in Philippine bijeen was ter gelegenheid van de opening van de Isabellahaven, gemaakt bij de bedijking van de Dijckmeesterpolder in de jaren 1921-1922. In het midden, met hoge hoed: burgemeester Pol Rammeloo, achter hem, met bolhoed, gemeentesecretaris los Geirnaerdt; naar links, de meneer met een bontkraag op zijn jas, de heer Dijckmeester, de toenmalige Commissaris van de Koningin in Zeeland. De stevige meneer op de voorgrond is Ed de Ceulenaere, oud-burgemeester van Philippine. Naast hem de heer Van Rompu, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland. De rest is onbekend. Ret zijn waterstaatmensen, aannemers, enzovoort.

68. Deze "berg" is gemaakt van mosselsehelpen! De tekst op het bord luidt: Eerste Philipinsche mosselkokerij. Het driemansehap op de voorgrond bestaat uit de heren: Raymond Rammeloo, Musse en Frans Dhooge. Aehter hen staan, van links naar reehts, de heren: M. Moens, een onbekende, Tournoy, Emiel Wijne, Lippens en Moens. En dan op de berg zelf de "bloem van Philippine", onder wie: Irma de Vos, Bogaert, Lena van Hulle, Elvira, Amelie en Marie Rammeloo, L. Lauret, Anna Dhont, Marie Brouwer, Wilhelmina en Maria Willemse, Moens, Fina van Hulle, Lyna Nicole, Stannie Bral, Anna Boekstael, Reina de Witte en Marie van Voren, Links op de mosselhoop staan onder anderen de heren: Guust Ploegaert, Peet van Wijnsberghe, Klaas?, Miel ? , Pele van Hulle en Rene Rammeloo.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek