Piershil in oude ansichten

Piershil in oude ansichten

Auteur
:   M.A. 't Hart
Gemeente
:   Korendijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4434-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Piershil in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Piershil was eertijds (1246) een eilandje, genaamd "Gramina Ever Ockers". Het was een onbedijkt grasland, maar het werd toch al bewoond. Er waren enige hoogten, welke, onder de naam van "hillen", dienden om daarop woningen te bouwen voor veewachters die in de zomer het toezicht had den op de koeien en schapen en in de herfst ganzenlijnen trokken tot het vangen van vogels. Een van die veewachters heette Pier, vandaar de naam Piershil.

In 1307 werd door Nicolaas van Putt en een kerk gesticht. Met de Sint-Elisabethsvloed (1421) verdween Piershil in de golven. Daarna werd het bedijkt, maar was in 1479 weer verdronken land. 8 maart 1515 werd door de graaf van Hoiland en Zeeland, keizer Karel V, aan C. van Almonde, C. van Oversteeg, Heer Arens, A. van Dorp en hunne consorten octrooi verleend om zekere van hun toebehoorende in den Lande van Putten gelegen uitlanden, slijken ende uitgorzen, die men heet "den Ommeloop van Grootende Klein Puttermoer en Monnikenland" met heuren toebehooren te mogen bedijken of ter bedijking uit te geven. Deze bedijking had eerst p1aats in 1525 (1524) door Frederik van Renesse die to en met de ambachtsheerlijkheid werd verleid. Dat was de polder OudPiershil die werd omspoeld door de Suedde (het Spui), de Zidewindesloot (Nieuw-Beijerlandse Kreek), de Drome (de Drom) en de Wielinge of de Wielen (de Piershilse haven en het Piershilse Gat).

In 1582 (1581) werd de polder Nieuw-Piershil bedijkt. Door die bedijking kwam Oud-Piershil aan het hoofdlichaam van de zich vormende Hoekse Waard. Vervolgens werden bedijkt: in 1606 KleinPiershil, in 1653 de Eendragtspolder en in 1663 de

Noordpolder. Sedert 1 januari 1973 zijn alle polders ondergebracht in het nieuw gevormde waterschap

"Strienemonde". ,

Aanvankelijk bleef het dorp maar klein. Na ruim een eeuw, in 1632, waren er nog maar zevenendertig huizen en een eeuw later eenentachtig.

Verschillende epidemien hebben het dorp geteisterd. In 1732 stierven eenentwintig mensen aan de pokken. In 1866 heerste cholera, in 1901 en 1911 tyfus, in 1912 difteritis, in 1918 Spaanse griep en in 1929 alastrim. De overstroming van de Aanwas in 1916 veroorzaakte grote schade aan de huizen van de Molendijk en de Kade.

In de loop der jaren is er veel veranderd, voora1 in de landbouw. Het is lang geleden dat de zaaier uitging om het zaad met de hand over de akker te strooien, dat de zaaivioo1 werd gebruikt voor het fijne zaad en de tuiter voor de erwten en paardebonen. De klederdracht met de prachtige kant en mutsen, de gouden krullen en sierspelden, behoort ook tot het verleden. Omstreeks 1915 waren er maar drie straatlantaarns met petroleum1ampen; later kwamen er een paar bij. Als het donker werd moesten ze worden aangestoken en om tien uur gingen ze uit. Dat werk werd verricht door de nachtwaker W. Verhorst. De laatste dorpsomroeper, D. van der Merwe, heeft - tot 1965 ruim zestig jaar aile bijzonderheden aan de bewoners verkondigd.

Hef op uw hart en wil God prijzen, Bij het krieken van de dageraad, Wie op wit zijn, die moet oprijzen, Eer dat de klok vier uren slaat,

Dit was het lied van de nachtwaker omstreeks 1900.

PIERSHIL

Voorstraat

1. De sehilderaehtige Voorstraat was in 1900 aan beide zijden bebouwd met mooie woningen. De bestrating bestond uit keistenen (kinderhoofdjes). Aan weerszijden daarvan kwam een strook grond, beplant met bomen, en daarnaast was een straatje van gele steentjes met een goot. Voor de huizen lagen stoepen, al of niet voorzien van een hekwerk, soms met een poortje. Op de voorgrond staat reehts de rijksveldwaehter Hidskes en daar tegenover, met het liehte overhemd, smid J. de Graaf.

, !:;L C

'Y Vcorstraat, Piershil

2. In 1920 prijkte de Voorstraat nog met bomen. Ret eerste huis reehts, het sehildersbedrijf van J. Dubel, heeft een flinke verandering ondergaan. Ret huis daarnaast is in 1909 geheel vernieuwd en het is toen postkantoor geworden. Ret eerste huis links was voorheen een herberg. Ernaast was een koetshuis met een paardestal. Ret aehterste deel van het woonhuis heette de "Blauwe Keuken". Vanuit die keuken kwam men op een binnenplaats met de leuke naam "Dirk-Japies-plein". Ret huis is afgebroken in 1969.

, J .-

PIERSHIL. Voorstraat

3. De kinderen staan op de Benedenstraat. Dat is een oude benaming voor een gedeelte van de Voorstraat. Links is de boerderij van A. van Bergeijk. Ten oosten daarvan was het Kerkslop; de voormalige toegang tot de kerk en het kerkhof. Ten westen van die boerderij is het Hofslop, tot 1831 de toegang tot het "Hof van Piershil". Aan de reehterkant van de straat is een doorbraak gemaakt; de tegenwoordige Koningin Julianastraat. In het eerste huis reehts woonde de gemeenteveldwaehter J. van der Velde. Hij was wat artistiek aangelegd, vandaar de mooie versiering aan de voorgevel.

4. "Het Hof van Piershil" was een groot herenhuis, gebouwd in 1648 door ambachtsheer jonker Johan Adolf (van) Hesse(n). De fundatiesteen met zijn wapen zit nu in de noordeIijke muur van de kerk. Van Ollefen maakte in 1793 bij nevenstaande prent het mooie gedicht. De mensen op de voorgrond lopen op de Sluisjesdijk.

:PA:EJI:lliillllL,m '-roeo'er ~vd. om ~- oema.

<0. ~

]}ikw~lla ~E :KLJB:ID~ 1BL&.A.G go oem.d. .

T V~· 1.,,-f van TJ[~ m. zyn .,,-ka."'<ila:NUg- l<e"alj

~an kn; d:ie't bro<e<1erjpaA.r de ",,::'lTTEN :heel; do<CJ!l fnel1!'"leJij ~w., ·ch'Oon't~= e a,m.'t.jc_g ??. hakd,n,(}g't~; :;B> ~.jI~ b'''e;.1lil.~=- ~ d.<CA A-ed.ell·la:nMc1a.= horns.

.,.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek