Piershil in oude ansichten

Piershil in oude ansichten

Auteur
:   M.A. 't Hart
Gemeente
:   Korendijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4434-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Piershil in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

?

-c

5. De kerk is ruim vier eeuwen oud. Oorspronkelijk bestond het bouwwerk uit een enkelvoudig kerkschip. In 1642 werd de noordelijke zijruimte gebouwd. Later is de consistoriekamer tegen die zijruimte aangebracht. In de kerk bevinden zich een fraai gebouwde preekstoel uit 1643, een statiebank voor schout en schepenen uit het midden van de zeventiende eeuw, een ambachtsherenbank uit 1745, vier rouwborden uit 1755, 1761, 1762 en 1794, de Wet der Tien Geboden uit 1746, geschreven door de schoolmeester W. van der Hoek, en een orgel, aangebracht in 1914.

6. Tegen de oostmuur van de kerk staat de statiebank voor schout en schepenen (zeventiende eeuw). De overdekking is versierd met drie wapens:

1. Het wapen van de ambachtsheer (Van) Hesse(n) met a1s hartschild het wapen van Piershil.

2. Het wapen van Piershil.

3. Het wapen van de staten van Holland.

Boven die bank hangt rechts een rouwbord ter ere van mr. H. Gevers, ambachtsheer (1744-1761, en links hangt een bord met het alliantiewapen van hem en zijn echtgenote, Catharina Noorthey, en daartussen een bord met de Tien Geboden van W. van der Hoek uit 1746.

7. De meisjesvereniging "Wees Getrouw", opgericht 11 augustus 1900, had tot doel het vervaardigen van kledingstukken voor behoeftige gezinnen. De meisjes moesten de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. Er werd ijverig gewerkt, wat blijkt uit het aantal kledingstukken dat jaarlijks kon worden uitgedeeld; in 1937 zelfs honderd achtenvijftig stuks. Behalve dat werk hielpen ze ook met het schoonmaken van de kerk (1933) onder de voortreffelijke leiding van de dames Zwijnenburg en Greijn. In de kerk werken: S. Groenenberg, J. 't Hart, J. Bruynzeel, M. Hage, A. Slooter, P. Vink, P. de Pijper, en op het orgel staan: C. 't Hart, R. Smits en C.J. 't Hart.

8. Een schoolfoto uit 1887. Op de onderste rij staan van rechts naar links: Meester Van Weel met zijn zoon Piet, Jac. Kleijnenberg, H. Oprel, onbekend, Abr. Kleijnenberg en K. Zwijnenburg. Tweede rij: P. Oprel, P. Poldervaart, Joh. en Chr. van Weel, L. Haspels, Adr. 't Hart, Adr. Kleijnenberg (kwekeling) en meester Vlielander. Derde rij: O. Haspels (kwekeling), onbekend, A. 't Hart, L. Haspels, B. Kleijnenberg, P. Poldervaart, P. Kleijnenberg en C. van Weel, Vierde rij: J. Kleijnenberg, L. 't Hart, M. van Wingerden, J. Klokkenburg, A. van Weel en een onbekende.

9. In 1555 stak de toren a1 boven de dijken uit. In 1642 is hij vernieuwd en in 1964 gerestaureerd. In de toren hangen twee k1okken. De grate klok is een geschenk van Johan Manrique, schaut en secretaris van Piershil (1630-1648). Daarop staat:

Piershil wouw klockgeslach, 't Was noodich wei vervooren, Manrique Grodt, (miin eer),

Vergunde mii haar toorn.

CORNELIS o UDEROGGE fecit,

D./.O. Rotterdam 1642.

Op de k1eine klok van mr. H. Gevers staat:

JOHANNIS SPECHT. Rotterdam 1753. Beide klokken zijn in 1943 door de Duitsers geroofd, maar zijn ge1ukkig ongeschonden teruggekomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek