Piershil in oude ansichten

Piershil in oude ansichten

Auteur
:   M.A. 't Hart
Gemeente
:   Korendijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4434-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Piershil in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

- ..,

10. De eerste school stond ten no orden van de kerk. Ret gebouw deed dienst als schoollokaal en als woonhuis van de schoo1meester. In 1842 keurde de schoo1opziener, J.C. Huysman, het gebouw af. (Ret lokaal was minder goed, vooral omdat het te klein en te vierkant was. Doch de onderwijzer, G. Wuijster, was een der beste dorpsschoolmeesters.) Naast de school werd een nieuwe woning voor de meester gebouwd, zodat het gehe1e gebouw als school kon worden ingericht. Dat bleef zo tot 1879. De afgedankte school werd voor verschillende doeleinden gebruikt: woonhuis, leeskerk en consultatiebureau. Ret gebouw is afgebroken in 1965.

Sluisjesdyk

11. Een van de oudste gebouwen was wel de "Schenckanne", waar J.J. van der Esch van 1595 tot 1599 waard was. De huisinge met keet stond buitendijks van Oud-Piershil. Ret was een zwaar gebouw, later de "Ronduit" genoemd, toebehorende aan de gemene inge1anden van Oud-Piershil, doch door hen in 1793 ten gebruike aan de armen gegeven. Voorheen diende het tot een wachthuis en zo men wil tot een woonp1aats van de schippers die de passagiers naar de Koorndijk (,,'t welk tot den jaare 1653 een eiland op zigzelf geweest is") en naar andere p1aatsen overvoeren. Op dat gebouw was een vuurbaken ten behoeve van de scheepvaart. Later kreeg het gebouw de naam van "Po1dershuis". Ret is gesloopt in 1951.

il :it

Dijk, Piershll

12. Deze mensen staan op het kruispunt Mo1endijk, Sluisjesdijk, Voorstraat en Kade. Aan de linkerkant is het cafe van B. Bijl met daarnaast het huis van de rijksveldwachter. Tussen het winkelpand uit 1664 en het "Poldershuis", gemerkt met een P, was het Kaaislop. Naast de winkel was een huis dat werd bewoond door barbier Trouw. Hij rekende drie cent voor scheren en vijf cent voor haar knippen. Vrouw Trouw heeft haar straatje pas geboend; vandaar die bezem ten teken dat men niet over dat schone straatje mag lopeno

Molendijk, Piershit

13. In 1920 kon men nog rustig over de dijk lopen en ook wel een praatje maken. Het enige verkeer bestond uit paarden en wagens en enkele fietsen. De keistenen, "kinderhoofdjes", waren er nog en de bestrating langs de huizen was ook niet overal gelijk. In het eerste huis aan de westzijde is tegenwoordig de zaak van A & 0 gevestigd. Het huis met de lichte voorgevel was de winkel van K. de Wit. Daar verkochten ze potten en pannen, glasen aardewerk, huishoudelijke artikelen, enzovoort. Daarnaast was de boerderij van W. van der Linden. Vrouw Slooter en M. Zwijnenburg staan bij het snoepwinkeltje van de weduwe Noordermeer. Aan de andere kant van de straat zien we N. Nieuwenhuizen en op de achtergrond haar moeder.

14. Na de overstroming van de Noordpolder of Aanwas, in 1916, werd de dijk opgehoogd en tegen de huizen werd een waterkering aangebracht met vloedborden voor de deuren en sloppen. Dat is duidelijk te zien op deze kaart. Daar stonden veel winkels: A. Bezemer, gebroeders Hoepel, J. Oprel, M. de Zeeuw, T. Zwijnenburg, weduwe Noordermeer, Kl. de Wit en de firma Witters. Van de vier huizen aan de oostzijde, die in 1959 zijn afgebroken, waren er twee winkels: Nieuwenhuizen en De Jong. Vrouw De Jong maakte van stroop 1ekkere pikkies voor een cent per stuk. Ze woonde in het huis gernerkt met een 2. Het huis dat is gemerkt met een H is afgebroken in 1969.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek