Piershil in oude ansichten

Piershil in oude ansichten

Auteur
:   M.A. 't Hart
Gemeente
:   Korendijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4434-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Piershil in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. De muziekvereniging "Onderlinge Vriendschap" in 1922. De leden waren van links naar rechts op de voorste rij: J. Groenenberg, H. van der Waal, K. den Hartigh (dirigent), J. Schenk, M. Veerman en K. Roest. Tweede rij: G. Kooij, P. in 't Veld, Adr. Verhorst, C. Verloop, J. van der Jagt, Adr. 't Hart, G. Roest, G. Bokhout, Adr. Verhorst en Adr. van der Waal. Derde rij: W. Verhorst, L. Groenenberg, K. Verhorst, C. Kooy, P. Noordermeer, A. Bestebreur en Joh. de Heer. Op de grand zitten H. van derWaal en Jantje den Hartigh.

'v v,

PIERSHIL

16. De oudste huizen van de Molendijk zijn gebouwd aan de buitenkant, de westzijde van de dijk. In het eerste huis woonde de familie Zonneveld, van wie moeder (half) en dochter Machteltje te zien zijn. Achter hen is buurvrouw Van der Waal bijna geheel verscholen. Naast Van der Waal woonde Witters, die een belangrijke manufacturenzaak had. Aan de oostzijde stonden maar vier huizen, waarvan er drie te zien zijn. Bij het eerste huis staan Adr. in 't Veld en J. Noordermeer. De bestrating bestond uit keistenen met aan beide kanten een straatje van gele steentjes en een goot voor de afwatering.

17. Van Oilefen betite1de ons dorp in 1793 met "Het Kleine Haagie", In het begin van deze eeuw was de omgeving nog praehtig. Aile dijken waren bep1ant met bomen, evenals de Voorstraat. Rondom de weilanden groeiden knotwilgen die het vee tot sehaduw dienden. Het wegdek bestond uit k1ei met daarop een f1inke 1aag grind, vandaar de grindbakken 1angs de dijk. Het sehoolhuis reehts staat nog in het geboomte. Het huisje aan de linkerkant is bij de overstroming in 1916 verwoest.

M91endijk

Piershi!

18. In 1920 was de Mo1endijk nog mooi, hoewel er al veel bomen waren verdwenen. Ten zuiden van de molen stonden nog knotwilgen en ten noorden hoge iepen. In de hoek van de dijk (bij de Spuiweg) stond een massa bomen. Daarin nestelden tientallen kraaien. Dat hoekje met het daar aanwezige huis heette "Ret Kraaienest". Van oudsher wordt Piershil met deze1fde naam betiteld. Na 1924 zijn aan de dijk nog drie huizen gebouwd, een op en twee bene den aan de dijk. Dit mooie stukje natuur is later veranderd in een straat.

19. De mo1en "Simonia" is gebouwd in 1845, nadat de oorspronkelijke molen door brand was vernie1d. De fundatiesteen met het alliantiewapen van de stichter, jonkheer Gillis van Hesse(n), en zijn echtgenote, Cornelia de Crauwe1aer, uit 1714 is in de tegenwoordige mo1en aangebracht. Bij drie ges1achten Andeweg is de mo1en in bedrijf geweest. Beha1ve graan werden er ook mars, lijnkoeken en paardebonen gemalen. Daarvoor werden verschillende koppe1s maalstenen gebruikt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek