Pijnacker in oude ansichten deel 1

Pijnacker in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Slings en J.P. Lalleman
Gemeente
:   Pijnacker
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4435-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Pijnacker in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

q.'oet.n uit PUnacker29. De hervormde school aan de Stationsstraat die later herhaaldelijk is uitgebreid. De schooljeugd wordt in toom gehouden door de veldwachter. De foto is gemaakt in 1912. Hoofdonderwijzer was J.D. Wassink.

30. De Westlaan met het nu verdwenen Uitpad, dat spottend ook wel de "renteniersgracht" werd genoemcl. Rechts staat cen urinoir, ecn weelde die men zich thans blijkbaar niet meer kan veroorloven. Dc foto wcrd rond 1925 gemaakt.

WAGENMAKERIJ. KATWIJKSCHE BUURT, PIJNACKER

31. Op de driesprong in de Katwijksebuurt was de wagenmakerij van Lamboo. Van links mar rechts:

Lamboo sr., de smid Franx en Larnboo jr.

32. De molen die achteraan op de Rijskade stond werd afgebroken in 1917 en daarna overgebracht naar Nicuwkoop. De laatstc molenaar was Jan Neeleman. Op de foto zien we Kees Neeleman, Jan Neelcman, Ark van Buytene en op hot paard zit jonkheer J.K Hessclt van Dinter.

j>ljnakker

Uitgave A. J. Prins, Delft.

33. De Kerkweg ornstrceks 1910 met links, in het wit, schildcr Jan Verwaal. Rechts is de wagcnrnakerij van Bert van Beurden. Hij was in zijn vak een berocmdheid, want zijn tilbury's gingen naar tentoonstclIingen in het gehele land en hij won vee I eerste prijzen,

34. Een van de weinige foto's van DeJfgauw. De sloot is thans gedempt en de bruggen ziin vcrdwenen, In het midden staat de boerderij van Poot, die inmiddels is atgebroken. Hicr is later hct Kerkelijk Centrum van Deltgauw gcbouwd. Oak hier had de jeugd grote belangsteiling voor de fotograaf.

Laan boornpjes te Pijnacker

35. De spoorwegovergang met rechts de rooms-katholieke kcrk met de pastorie. In het midden staan de mooie Laanboornpjes en uiterst Jinks (flauw zichtbaar) is de wasserij "Reingoed" aan her Emmapark, die voornameIijk legergoederen waste. Later werd het de fabriek van de firma Van Schie.

Pynacker - Stationstraat

36. De hervormde School met den Bijbel aan de Stationsstraat, kart nadat deze school gereed was gekomen. De architect was J .G. Ravenek sr. De straat is afgezet omdat deze nag niet tot aan het station was doorgetrokken. De school is later enkele malen verbouwd. De ansicht dateert van rand 1916.

Pijnacker - Westlaan

37. De Westlaan in 1930 met rechts de kruidenierswinkel van de weduwe Van der Kooy. Daarnaast was de bakkerij van Bentum. Het nog juist zichtbare wiel is van wagenmakerij Verbakel, waar eerst Gerrit Vollebrecht en later Gerrit Kok hun vakmanschap demonstreerden.

38. De opening van de spoorlijn Rotterdarn-Scheveningen (later gewijzigd in Rotterdam-Den Haag) met de aankomst van de ecrste trein in 1908. De groep dames op het perron is vcrrnoedelijk samengesteld nit de echtgenotes van de raadsleden. De naam Pijnacker ontbreekt nag op het stationsgebouw en is pas later aangebracht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek