Pijnacker in oude ansichten deel 1

Pijnacker in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Slings en J.P. Lalleman
Gemeente
:   Pijnacker
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4435-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Pijnacker in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Een foto van de aanleg van de drinkwaterleiding bij de Laanbrug door "De Tien Cerneenten". Het werk werd uitgevoerd door de n.v. Mabeg nit Utrecht. Men begon in 1927 en op 2] november 1928 kwam het eerste water uit de kraan. Boven zittend: Arie van der Hoeven en Piet van der Kooy en op de voorgrond staan Jaap Lalleman als mctsclaar en een opzichter van de n.v. Mabeg.

?? .?..

40. De scheve toren aan het Koningshof die in april 1940 instortte. Dat was jammer, omdat daarmede een belangrijke bezienswaardigheid was verdwenen. Deze toren, die naar men aanneemt nog in de tijd van de Noormannen werd gebouwd, stond zo scheef dat men besloot hem te restaurcren. Toen men na vecl praten hieraan toe was, blcek men het zo ondeskundig te hebben aangepakt dat hij op 18 april 1940 de geest gaf. Plannen tot herbouw zijn nooit uitgevoerd omdat de kosten te hoog waren.

41. Bij de vele kaarten die wij ontvingen was een groot aantal van wijlen dominee F. de Gidts, predikant te Goedereede en zoon van notaris De Gidts alhier. Ook deze kaart is van hem afkomstig. De familie De Gidts werd gekenmerkt door de vele uitzonderlijke Iuncties in het maatschappelijk leven die door de zoons werden beklecd. Zo was Frits dorninec, Antoin advocaat, Jan toneclspeler en Cor gemeenteontvanger met vele nevenfuncties, onder andere kerkorganist en dirigent van de fanfare.

Pynacktr.

42. De Stationsstraat an no 1910 met rcchts de hervorrnde school. De man bij de kar is Koos Lindeburg. Op de achtergrond staan de huizen die werden bewoond door mctselaar Pict Lalleman en bakker Pier Vccrrnan.

Wastlaan te Pijr.acker

43. De Westlaan met op de achtergrond de omnibus van Jaap Welling omstreeks 1920. Rechts or de voorgrond staan Leen Lalleman en vermoedelijk Jan Bijsterveld. Daarachter zien we de weduwe Van der Kooy met haar dochter voor haar kruidenierswinkel. Daarnaast is de bakkerij van Piet Vcerrnan,

44. Dit is het huis van Huig van der Meer aan de Kerkweg, waar thans de zaak van Rip is gevestigd. Ornstreeks 1912 kwam de later zo beroemde altzangeres Maartje Offers hier regelmatig, omdat zij verkering had met de zoon van Van der Meer, later een bekend advocaat. Hier oefende zij en haar stem was zo indrukwekkend dat zij, volgens een van de buren, "de peren van de bomen zong". Zij werd vooral beroemd omdat zij de eerste Nederlandse zangeres was die in de Italiaanse Opera optrad. Zij werd het meest bekend door de ro1 van Delilah uit de opera "Samson en Delilah" van Saint Saens, Op de foto zien we mevrouw Van der Meer en (met hondje) Cor Notenboom, de dienstbode.

45. De Klapwijkseweg in vroeger dagen met links het station.

fijnakker

Vj

: ~ .:

.r:

i,;ltnve.-A. t. Prins. Delft.

46. Bet begin van de Oostlaan met de familie De Lange vo or hun bakkerij. Geheel Iinks, met "neepjesmuts" en uit het raam kijkend, zien we de vrouw van wagenmaker Bert van Beurden. De foto is van 1904.

47. De Katwijkerlaan met cafe "Ret Baarsje" omstreeks 1915. Rechts staat Jan Lamens, bijgenaamd "Jan de Schieter" en Kees Stolk. "Jan de Schieter" was jager en visser. Een legendarische figuur die vooral bekendheid genoot door de onfeilbaarheid waarrnee hij met zijn vuurwapen wist om te gaan en de manier waarop hij aan het vliegen van de kicvieten kon zien waar hun nest met eicren lag. Rechts staat een rijwiel, nog voorzien van een kaarslantaarn.

48. Een historische optocht ter gelegenhcid van hct viifentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923. Uiterst links zien we ecn gedeelte van de auto van Gerrit van der Burg, de eerste taxichauffeur van Pijnacker. De optoeht werd gehouden in de Katwijksebuurt. Bij de auto staat G. van der Burg (met pet).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek