Pijnacker in oude ansichten deel 1

Pijnacker in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Slings en J.P. Lalleman
Gemeente
:   Pijnacker
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4435-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Pijnacker in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Del'gauw bij De.ft

0[. Treul<ler Co., Lelpzie:. Ig680

49. De1fgauw omstreeks 1903. Opmerkclijk zijn de boerenwagens in het midden en de steepen waar de vrouwen de was uitspoelden. Rechts is de brug naar het Zuideinde.

. "do ';:(/2--.) ~

~nveiling te Pijnacker

50. De eerstc groenteveiling aan de Parallelweg, gesticht in 1916. Het eerste jaar was de omzet f. 377.120,-. De mecstc groente werd per schuit aangevoerd, De architect van het complex was J.G. Ravenek en de aannemers waren de gebroeders Tilburg. Voor de prijs van f. 7.570,- kwam het geheel tot stand.

51. De korenmolen "De Aker" omstreeks 1900. Op de achtergrond ziet u twee van de vier molens aan de Overgauwseweg en de Rijskade. De molen was vele jaren eigendom van de familie Van der Marel, die tevens een meelhandel dreef. Op deze molen werd de schilder Adam Pijnacker geboren, die vooral bekendheid kreeg door zijn ltaliaanse landschappen.

52. De familie T. Kemp. Loodgieter T. Kemp was vooral bekend door de manier waarop hij de toren van de hervormde kerk beldam am de haan te srneren, iets wat op gezette tijden moest gebeuren. Dit deed hij trouwens in de meeste omJiggende gerneenten.

53. De eerste auto in Pijnacker in 1909. Dokter Jan van der Horst met zijn chauffeur Jan Boerlage bij de ophaalbrug van de boerderij van Van Dijk aan de Oude Leedeweg. Op de brug stond het volgende rijmpje:

.Eens voer ik met mijn oude schuit Op baars en bliek en paling uit Nu teel ik vee en zoete melk Dat dient als voedsel voor een elk. "

(Vrij vertaald uit het oud-Nederlands.) Links op de achtergrond staat het huis van de latere wethouder Van der Vaart.

PyDacker.

54. De Westlaan omstreeks 1900. Uit de zichtbare karresporen blijkt dat de weg slecht begaanbaar was. Daar deze weg bestond uit keislag kon men er vast op rekenen dat men niet zonder lekke band Delft kon bereiken. In de vaart ligt de schuit van Piet Kemp en rechts is het bekende land van Weenink.

f

Kerkweg

Pijnacker

55. De Kerkweg nabij de Laanbrug. Links staat de oude gereformeerde kerk die in 1929 werd afgebroken. Let op de vele bruggetjes, Op de voorgrond zien we rijksveldwachter Van der Kooy en gerneenteveldwachter Van Loon. De ansicht dateert van rond 1920.

Pi nacke

/ 0

Dr. Trenk er Co ? LelpZ1f.

9627

t'acbdrti:ck verboten.

56. De Westlaan met links de uitspanning van cafe "De Kroon". Later is dit pand vele malen verbouwd en het staat thans op de nomina tie om te verdwijnen, De boom in het midden was de grootste boom in de gemeente. Tocn hij werd omgehakt mocht de lcgcndarische en om zijn kracht bekende Siem Frenseh het ondcrste gcdeelte hebben, onder voorwaarde dat hij het aileen vervocrde. Dit lukte, maar cr waren vijf potige kcrels nodig om het gevaarte op zijn schouders tc leggen!

Pijnacker

Stationstraat

57. De Stationsstraat in 1912, lang voor de fabriek van Kentie aJdaar werd gebouwd. Het ecrstc huis is later verrijkt met ecn garagebedrijf. De knotwilgen stonden waar nu het veilingterrein is.

58. Onze voorouders zijn wel erg slordig met onze monumenten omgesprongen en zij hebben in onze gemeente geen enkele mo1en gespaard. Hier zien we de molens aan de Overgauwseweg en de Rijskade omstreeks 1910, bewoond door onder anderen G. Verburg, Hermanus Lindeman, Jan van der Velden en Jan Nee1eman. Vooral Hermanus Lindeman genoot grote bekendheid door de vele grappen en grollen die hij wist te vertellen. Hij was, volgens eigen uitlatingen, de 1elijkste man van Pijnacker.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek