Pijnacker in oude ansichten deel 1

Pijnacker in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Slings en J.P. Lalleman
Gemeente
:   Pijnacker
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4435-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Pijnacker in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Delfgauw omstreeks 1910. In het midden, nabij de wegwijzer, woonde Kerklaan, bijgenaamd "de strijker". Deze man had een praktijk waarop menige dokter jaloers was. Per dag wisten tientallen patienten zijn 11Uis te vinden en hij he eft tot op hoge leeftijd zijn praktijk uitgeoefcnd,

60. De lcden van de "Vereniging Volksonderwijs" nit Pijnacker op cen reisje naar Volendam en Marken ornstreeks 1930. De man met de baard, die cr met kop en schouders boven uitsteckr, is de bckcnde tekenaar Joh. Prins, leraar aan de tekenacadernie te Rotterdam. Hij was vaste medewerker van het Rotterdarns Nieuwsblad en vele jaren in Pijnacker woonachtig.

oS T.ADT S-TOL HEC~

(y

... 2.:.~'~ ~~_ .. ~..... :-.. ....?.?.. '---_

/I.' ,.) V I 6: (' X £~ .rr ',.I' .'1 1fJ':---u;, .? ~L!~~"n Ul r ""'t;'~.·hr )'1" ?? A" ?. .t,1 <,~.I, .·"',:IUI.c .~,wz..·,,,,(,,. . .{ ."~R.- r ./, H,.,.. JU'{':;" ""/,'1'''1: i-r,,,'/, ,I{-,Jt

/I-bl If.··.·...., ..? :. II Jr,.:x"A ?. "J.,rr.~1' 'T .?. ·.", '. .... .IC.x~ ,"tr",!4J./,,.~ ",-.J, r":/.ItI'J..I,,, ..IN.I,., .-rN·"(".ti' ,0 .,.I,,. ?.? { .' ? t ..?????? A.''; . ..,,."1 or" 11'.1

l·J·r.· .,I', ."J ?. .,1 ..? ';".11', rJ'" .%:·U."".I,. J"f':J>":,-',,,.I .... "~./I' J.r'/J," .. '~A. f.,,. Itr.t"/,.r 0".1" ./.-. 1'0' , ?. ./,. A'NoI.N'" ;,.,n ~

61. "De Pynackersche Meeren, gelegen in t'Ambacht van Berckel en de oversulx gemeenlyck geseyt de Berckelsche Meeren, heeft de Stadt Delft nevens de Haverpacht tot Pynaecker. Mitsgaders noch llerscheyde andre heerlycke goederen Anno 1555 bekomen van Keyser Carel de vyfde als Grape van Hollandt, deswegen de Stadt aldaer oock het Recht van den Tol over de bruggen heeft. "

62. De Westlaan en het Uitpad omstreeks 1880. De brug op de achtergrond is gesloopt in 1900 en gaf toegang tot een aldaar gevestigd notariskantoor. Voorbij de brug ligt de beurtschuit van de gebroeders Van Leeuwen. Met deze schuit werden ook de zieken naar het ziekenhuis te Delft vervoerd. Zij onderhielden een vaste dienst op Rotterdam en Delft. Bij de brug staat de omnibus die tweemaal per dag naar Delft reed. Aan het Uitpad, op de voorgrond, ligt hout van de firma Kluiters en even voor de brug staan tassen stenen van metselaar Lalleman.

63. Bij de dokterswoning 'Ian de Kerkweg in 1903. Deze woning is gebouwd voor rekening van de gemeente, Achter de kinderwagen staat de inmiddels overleden dokter W. van der Horst. De dame met het witte schort is mevrouw Van der Horst. In het midden, met wandelstok, staat jonkheer J.K. Hesselt van Dinter met zijn doch tertje Cor.

64. De molen van de droogmaking in de Dude Polder van Pijnacker aan de huidige Molenlaan. Hij werd gebouwd in 1861 en de totale bouwkosten bedroegen f. 31.820,-. Hij is afgebroken in 1918. Het onderste gedeelte is nog intact en is thans van een elektrische maalinstallatie voorzien. De molen werd bewoond en gedreven door de familie Van der Hoeven.

Pynacker - Oostlalln

65. Het begin van de Oostlaan met het gemeentehuis in 1915. Aan de gevel van het gemeentehuis hangt het kastje met de aangekondigde huwelijken, Daarnaast woonde slager Tholen en bakker De Lange. De wagen staat voor het pand van David Verburg, leerbewerker en zadelmaker. Let op de steepen langs de vaart, die het de vrouwen rnogelijk maakten water uit de vaart te halen.

66. De Kerkweg nabij de Kerkbrug. Reents staan de huizen met rieten daken die later zijn afgebrand. Hier woonde Koos van Heiningen, jager en visser, bijgenaamd "de Koperen". Als men aan hem vroeg of hij nog wat gevangen had, dan was het steevast: "Geen staart gezien". Ook woonde hier Geertje Bui die fruit en snoepgoed verkocht. Zij werd door de schooljeugd bedrogen omdat ze met zilverpapier omwikkelde halve centen voor dubbeltjes aanzag.

67. De tol "Ret Meerhek" werd in letterJijke zin bewaakt door een dame met een sleutel van ongeveer twintig centimeter lengte. Zij woonde in het huisje uiterst rechts. Niemand kreeg de kans te passeren voordat men het tolgeld van anderhalve cent had geofJerd. Ret tolhek lag tussen Pijnacker en Berkel aan de Klapwijkseweg. De leeuwtjes boven op de pilaren zijn in 1956 overgedragen aan de gemeente Berkel.

68. De Westlaan anna 1895. In de deur staat de timmerman Koos Stolk. Links zien we een gedeelte van de Laanbrug en in de verte, voor de woning van Maarten Welling, staat de omnibus op Delft. Over deze bus naar Delft deden de gekste geruchten de ronde. Notaris De Gidts, die eens per week naar de stad ging met de bus, verzocht meestal halverwege am hem eruit te laten, "want", aldus de heer De Gidts, "ik heb haast en ga maar lopen".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek