Pijnacker in oude ansichten deel 1

Pijnacker in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Slings en J.P. Lalleman
Gemeente
:   Pijnacker
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4435-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Pijnacker in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. De Kerkweg nabij de hervormde kerk met de scheve toren in 1935. Op de foto zien we rechts de familie Lamens, die een kruidenierswinkel tegenover de nu afgebroken openbare lagere school nummer 1 had.

70. De spoorwegovergang op de Oostlaan in 1914, gezicn vanaf de Vlielandseweg en Klapwijkseweg. Hier kan men goed zien hoe mooi de bomen waren. Men noemde het dan ook de Laanboompjes. Rechts achter de bomen staat de rooms-katholieke kerk.

ยท i:i_

~. ~:

r-." .?.?..? _-

71. De Oostlaan met links de postbode Jan Wagner en in het midden, in het zwart, de Rotterdamse goudsmid Katan, die op versehillende fotos voorkomt en die op de Iiets zjjn klan ten bezocht. Na de aanleg van de spoorlijn kwam hij per trein. Het was een zeer betrouwbare man die in een vernietigingskamp de dood yond. Het zou interessant zijn om na te gaan hoeveel inwoners er nu nag trouwringen en verlovingsringen dragen die destijds gekocht zijn bij deze man.

72. De molen aan het Molenpad die in 1916 is afgebroken. De Iaatste molenaar was J.F. Neeleman. Ergens troffen wij een rijmpje aan dat als volgt luidt:

.Jlet Molenpad, het molenpad Daar zie je en daar hoor je wat Daar waar de vaart in bochten draait En's morgens vroeg het haantje kraait Daar ligt het Molenpad. "

73. Een mooie foto van het oude dorp met op de achtergrond de scheve toren in 1910. Van deze toren is aileen de klok nog over. Deze kiok is thans nog te zien in de klokkestoel nabij de hervormde kerk. Het randschrift van de kiok luidt: Me fecit Godefried de Hintum-voor barbara-mensis Aprilis M-CCCC-XXX-/V, hetgeen betekent: "Ik ben gemaakt door Godfried van Hintum-ik luid Barbara-maand april 1434".

74. De Oostlaan met links het cafe "Van Ouds Het Raadhuis" waar (de naam zegt het al) vroeger de raadsvergaderingen werden gehouden. Het cafe werd vele jaren gedreven door de familie Van Schie. De gevel was vroeger versierd met een mooi uithangbord dat helaas is verdwenen. Rechts hangt het gemeentelijk aanplakbord en op de achtergrond ziet u de mooie Laanboompjes.

75. Links staat het oude gemeentehuis met rechts de ambtswoning van de burgemeester. Het pand werd afgebroken op 15 juni 1958. Boven was de raadzaal, waar ook de huwelijken werden voltrokken. Vele herinneringen zijn er aan dit raadhuis verbonden. Honderden mannen en vrouwen gaven elkaar daar het jawoord, getuigden van de geboorte van hun kinderen of gingen met zware schreden kennis geven van het overlijden van hun dierbaren. Vele belangrijke besluiten werden er genornen en vele burgemeesters verrichtten er hun arnbtsbezigheden. Ret kantoortje wekte de indruk aIsof er nog met de ganzeveer werd geschreven.

76. De Westlaan in 1908 met reehts op de aehtergrond de Laanbrug. Het huis links was van de dames Van Buysen, Daarnaast staat het huis van de hereboer Piet van Buysen, die vele jaren lid van de gemeenteraad was voor de groep Gemeentebelangen. (Er is dus niets nieuws onder de zon.) Let op de straatlantaarn links.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek