Poederoijen in oude ansichten

Poederoijen in oude ansichten

Auteur
:   A. de With
Gemeente
:   Brakel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4437-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Poederoijen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Een fotoboekje over Poederoijen, een aanvulling op uw eigen foto's en wellicht een opfrissing van uw geheugen. Toch is dit boekje niet aIleen voor ouderen bestemd, maar zeer zeker ook voor de jongeren onder ons. Al het geschrevene, op de fouten mijnerzijds na, is geschiedenis. Veel omstandigheden in het dorp vinden hun oorsprong in de tijd die achter ons ligt en dan geldt ook hier: "Om het heden te begrijpen moet men het verleden kennen".

Wat kan er in een tijdsbestek van zo'n zestig jaar al niet gebeuren en een naam is zo gauw vergeten. Veel herinneringen zijn tijdens gesprekken, vooral met ouderen en ook buiten Poe deroijen, naar boven gekomen. Langs deze weg wil ik hen vooral voor hun gastvrijheid en openheid dankzeggen. Zonder al uw gegevens had het boekje nooit kunnen worden wat het nu is.

Daar de foto's, die mij door velen welwillend beschikbaar zijn gesteld, het aantal van 38 al hebben overschreden, kan miss chien te zijner tijd aan een tweede deeltje worden gedacht. Foto's waarvan u vindt dat ze het publiceren waard zijn, zijn dan ook nu nog bij mij van harte welkom.

1. We beginnen onze wandeling door Poederoijen bij het forthuis. Verschillende fortwachters hebben dit huis bewoond, onder anderen Havelaar, Vogel, Jonkers en J. Remus. Oak Maarten van de Werken (overleden in 1972) bewoonde het gebouw, dat van buiten helemaal met hout was bekleed, want in oorlogstijd moest het huis in korte tijd worden geverfd in een schutkleur, om zodoende beschietingen te kunnen vermijden. Nu nog is bij het fort de plaats te zien waar het gebouw heeft gestaan.

In de Tweede Wereldoorlog moest een van de kamers worden afgestaan aan kapitein Lohman, die het vertrek als directiekamer van de genie gebruikte. In de tweede helft van de jaren vijftig is het huis afgebroken.

We zijn nu bij het punt waar momenteel de Dorpsweg op de Maasdijk uitkomt. Links ziet u de voorgevel van het huis van Dirk Bok en Jansje Staat. Dwars op de weg staat het huis van Willern van Thijs Bok. Deze Willem ging vroeger met olie langs de deur. Ernaast, bij het huis van Jan Bok, stond een benzinepomp van de Shell. Op het moment dat de foto is genomen, is net de tankauto gearriveerd om de voorraad bij te vullen. Tot 1977 konden de inwoners van Poederoijen hier nog komen tanken.

In het huis met de rieten kap (achter de boom) woonde Hendrik Willem Bok (Jan Teuniszn.), die in augustus 1977 is overleden. Zijn grootvader, Hendrik Willem Bok, bewoonde dit huis omstreeks 1910.

3. Toen Jan van Thijs Bok in 1915 overleed, waren zijn zoons, Jan, Peter, Arie en Dirk, de opvolgers in zijn expeditiebedrijf', bestaande uit drie hitten en enkele karren. Elke dag haalden ze de melk bij de boeren op en brachten die naar den Bol, vanwaar een boot het naar Rotterdam, naar de melkfabriek van v.d. Berg, bracht, Deze boot deed ook Nederhemert, Wijk en Aalburg en Andel aan. De gebroeders haalden de melk behalve uit Poederoijen ook uit Zuilichem en Aalst, Smid Piet van Wijk (toen nog uit Wijk en Aalburg) moest menig hoefijzer van deze hitten verwisselen. In 1923 kochten de gebroeders Bok hun eerste auto, een Ford, en op deze foto staan Arie en Dirk bij hun trotse bezit. Een wiel van deze auto is onlangs boven water gekomen uit de put van hun ouderlijk huis. Arie Bok is in 1946 nabij Dordrecht veronge1ukt en Dirk Bok overleed in 1976.

Aan de klinkers op de weg (wagenspoor) te zien, is deze foto waarschijnlijk op de sluisdijk genom en. Met deze wagen verzorgden ze het me1ktransport en reden to en al verschillende vrachten groenten en fruit naar de veiling te Zaltbomme1 en naar de aardappelveilingen in Zuilichern en Brakel.

4. De Maasdijk, in de richting van het dorp genomen, even voor het huis van Jan Bok. Ret huis achter de eerste paal is van Karel en Bet Bok. Ret schuurtje daarnaast hoorde bij het huis van Gerrit en Grietje Kolbach (nu van dokter Van Velen). Voor hen werd het bewoond door Jan Bok en Eike Ekelmans.

Aan de linkerkant van de dijk staat het huis van Govert de Boef en Jaantje Groeneveld. Waar momenteel de Dorpsweg loopt lag, zoals u ziet, de ka Kakernak, die naar het land van de bakker liep. De ka liep om de wiel heen. Een gedeelte van de ka is nu nog bijhet huis van Bart van Giessen te zien.

5, De christelijk gereformeerde kerk (toen gereformeerde kerk), gebouwd na 1834, het jaar van de afscheiding, op het land van Jan Martinus Bok. Deze foto is kart na de Tweede Wereldoorlog genom en, to en de ramen nog niet waren dicht gernetseld. Dit moest gebeuren omdat het zonlicht hinderlijk was voor de kerkgangers. Links ziet u nog het huis van Jacob van Rijswijk; dit is rond 1957 afgebroken.

Op 26 juli 1835 werden in Poederoijen door dorninee H.P. Scholte de arnbten van deze kerk ingesteld, Op 30 juli was er weer een dienst in Poederoijen. Toen werden namelijk in de bakkerij van ouderling Dirk van Dulst (nu bakkerij v.d. Veld en) Leerdamse ambtsdragers door dominee Scholte bevestigd. Dit kwam bakker Dirk van Dulst duur te staan, Voor het afstaan van een gedeelte van zijn woning werd hij door de rechtbank te Tiel veroordeeld tot zestig gulden boete. Als ouderling moest hij nog eens zestig gulden betalen, samen met dominee Scholte (als voorganger), Wijnant Bok, landbouwer (als diaken), Cornelis van Balen, winkelier te Brakel (als ouderling) en Hendrik van der Mooren, timmerman te Poederoijen (eveneens als diaken). Ieder van hen kreeg zestig gulden te betalen vanwege een dienst die Scholte in de boomgaard van Wijnant Bok had gehouden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek