Poederoijen in oude ansichten

Poederoijen in oude ansichten

Auteur
:   A. de With
Gemeente
:   Brakel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4437-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Poederoijen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Naast de christelijk gereformeerde kerk stond voorheen deze boerderij van Gerrit van Giessen en Jaan Hasselman. Vroeger was dit een kruidenierswinkel van Johannes Bok (Hannes van Lijse). In de oorlog, om precies te zijn op 28 december 1944 om vijf voor acht, is de boerderij door een V 1 verwoest.

7. Het huis van de oude smid Adrianus van Zee, genom en omstreeks 1937. Dit huis is inmiddels afgebroken. Van links naar rechts staan hier: Zus van Zee, Geertje van Zee, kleindochter Koosje van Zee en schoondochter Trui van Zee-Spiering.

Op de inzetfoto zien we Janus de smid (overleden in april 1961) aan het werk in zijn werkplaats. Behalve smid en fietsenmaker was Adrianus van Zee ook begrafenisverzorger (doodbidder). Was er iemand overleden, dan werd dit huis aan huis mondeling medegedeeld. V66r hem deden dit werk Jan Groeneveld, Jacob van Rijswijk en Gerrit Fukkink. Adrianus' opvolger was Janus van den Anker.

8. Het fort De Bilt, een wat vreemde foto in een boekje over Poederoijen, maar toch zijn er ve1en in het dorp die een onuitwisbare herinnering aan deze plaats hebben overgehouden. Op 8 maart 1945 werd narnelijk hier de verzetsstrijder Adriaan van Zee (zie inzetfoto) gefusilleerd als wraak voor de dood van de Duitser Rauter. Hij werd eerst begraven op een begraafp1aats in Utrecht. De herbegrafenis in Poederoijen vond plaats op 5 juli van datzelfde jaar. Op zijn grafzerk wordt verwezen naar psalm 118 vers 19: Doet mij de poorten der gerechtigheid open; ik zal daardoor ingaan; ik zal den Heere loven.

Adriaan, de zoon van de smid Adriaan van Zee, werd voor de kerstdagen van 1944 onder Veen gevangen genomen. Naar hem is de A. van Zeestraat genoemd.

9. Een mooi stukje Maasdijk. Links staat 10 van Ooijen voor haar huis met het uithangbord, waarop geschreven stond: "Station voor den postdienst". Gerrit van Ooijen was de postbode, tot 1957, en z'n vrouw 10 van Ooijen-van Dijk was de stationhoudster, A1s hulp was Wim van Giessen in dienst, die van 1919 tot 1938 hulpbesteller is geweest. Voor zaken aan huis moest je achterom. Later is er in deze woning een tweede voordeur gemaakt (zie volgende foto). Sindsdien was het station op bepaa1de tijden in de middag open.

Verderop op de foto staat Metje, de vrouw van Piet van Wijk, Zij was een dochter van Hugo Thomas van der Ve1den. Voor haar staan Trijntje van der Ve1den en Arie van Wijk, Piet van Wijk komt net uit zijn werkplaats. Hij was sinds 1917 de "neije smid", tot 1958. Ze1fs toen hij op leeftijd was bleven ze hem de "neije srnid" noemen. De vroegere smid, Adriaan van Zee, bewoonde het huis ernaast. Verderop de huizen van Gerrit Fukkink, de timmerrnan, Hanneke Groen (het witte huisje) en Pet van den Anker. Achter Metje van Wijk staan Mien van Zee, moeder Geert van Zee, Zus van Zee, Johanna Brienen met Janus op de arm en voor haar staat Leenard van Zee.

10. Op deze foto ziet u reehts weerhet poststation, genomen op een later tijdstip, maar in ieder geval v66r de brand van mei 1940, waarbij de boerderij links, van Jan Hasselman (voor hem bewoond door Wijnand Koolhaas), en de huizen ertegenover, van Eef van Giessen en Adrianus (Jes) van Giessen, geheel afbrandden.

Bij het hek van het poststation staat Bets van Ooijen; op de fiets, beiden met melkbus voorop, zien we Kees de Boef en Maaike van Trieneke Bok.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek