Poederoijen in oude ansichten

Poederoijen in oude ansichten

Auteur
:   A. de With
Gemeente
:   Brakel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4437-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Poederoijen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

;'

I

16. Het kerkgebouw was in 1836 geheel vernieuwd, maar zestig jaar later, in 1897, brandde de kerk geheel uit en ook de toren leed schade, want van de spits bleef niet veel over. Op deze foto ziet u de kerkeraad op de restanten van hun kerkgebouw.

Op de voorgrond waarschijnlijk M.J.E. Viruly , heer van Poederoijen en president-kerkvoogd. Achteraan, van links naar reehts: het hoofd van de school meester Uljee ; hij was de voorlezer in de kerk. Naast hem Gijs Hasselman, ouderling, dan Gerrit van der Ven (de vader van Hannes van der Ven), kerkvoogd. Dan waarschijnlijk notaris Boll en als laatste drie vermelden we Jan Hasselman, kerkvoogd; Hendrik Willem Bok, ouderling, en Jan de Lang, notabel.

17. Het huis van meester Van Westreenen (nu van A. v.d. Wetering), waarvan het linker gedeelte nog is gebruikt als school. Ernaast staan het brandspuithuisje en het dijkrnagazijn, een opslagplaats voor verschillende gereedschappen. In oorlogstijd werd het brandspuithuisje gebruikt als waehthuis voor de luehtbeseherming en's avonds bewoond door onder anderen Gerrit de Zeeuw, Egbert (Epke) van Veen en Annie v.d, Werken. In de boerderij links woonde Jan Hasselman. Bij de nets staat Ad Groeneveld en voor het huis rechts zit Henk van Janus van Giessen,

Behalve het hoofdonderwijzersehap (van 1 juli 1913 tot 1 april 1954) had Hendrikus van Westreenen ook nog een bijbaantje als koster van de hervormde kerk. Dat leverde hem per jaar een bedrag van honderd dertig gulden op. De koster, die de benoeming per 1 juli 1913 aanvaardde, had het voorreeht (volgens akte) om een gedeelte van de kerktuin te gebruiken. Ook kreeg hij een vrije bank in de kerk toegewezen. Het werk van de koster was veelzijdig, Hij was belast met het toezicht van de kerk en bijbehorende inventaris, het schoonhouden en luehten en het openen en sluiten van het gebouw. Voorts het bijhouden van de doopregisters en dergelijke en het op gezette tijden luiden van de klok.

18. Een nieuwe wagen voor bakker Piet van der Velden. Een hele vooruitgang voor de bakker, want deze wagen hoefde hij niet zelf te duwen en daar Piet een echte liefhebber was van paarden, combineerde hij zo het nuttige met het aangename. U ziet hem hier op de bok, samen met zijn dochters Trijntje en Truus, Zijn vader, Hugo Thomas van der Velden uit Haaften, vestigde zich als bakker in de bakkerij waarin voordien bakker Dirk van Dulst zijn "broodwinning" had. De meeste wagens voor de bakker werden gemaakt door een familielid, de wagenmaker Van Eldik uit Haaften. De wagen op de foto is voor zijn komst in Poederoijen elders nog gebruikt om schoenen te vervoeren.

19. De bakkerij van Piet van der Velden. Rechts op de foto, in de deuropening, staat de vrouw van de bakker met Truus op haar arm; naast haar staan Trijntje en Piet van der Velden. Onder het raam staan Gijs Straver, de knecht, en Miena van Veen. Voor het huis staan, van links naar rechts:

Carlie van Westreenen, Nelleke en Jan van Gompert Bok en Jan van Anneke Brienen. U ziet dat het erf wordt omgeven door een houten hek.

In het kleine huisje naast de bakkerij woonde aan de ene kant de baakster Grieta van Zee en aan de andere kant Willem van Thijs Bok. Ret huisje was eigendom van Gerrit Johannes van Giessen, die het huis ernaast bewoonde.

20. Een gezellige foto va or de bakkerij van Van der Veld en en de boerderij van Wiinant Bok (niet te zien op de foto).

Van links naar rechts: de baakster Grieta van Zee, getrouwd met Piet van Anrooij, Jaantje van der Velden staat met Truus op haar arm in de deuropening van hun woning. Bij het hek staan Mina van Veen en de knechten van de bakker, te weten Janus van Andel en Gijs Straver. Piet van der Veld en staat bij de T-Ford en Trijntje zit op het spatbord.

Aan de andere kant van de weg staan Dientje Bok, Toon Bok, Nel Bok, Dik van Westreenen, Teunis Bok (de man met de hoed), Cor van Gompert Bok, Carlie van Westreenen, Jenneke van de Wetering en Jaantje van Gompert Bok.

De schuur links naast het huis van Van der Veld en, met de grate ronde deur, diende als paardestal en als bergruimte voor de bakkerswagentjes.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek