Poeldijk in oude ansichten deel 1

Poeldijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Monster
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4438-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Poeldijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

"Poeldijk in oude ansichten" gunt ons via oude foto's en ansichtkaarten een terugblik op het dorp rond de eeuwwisseling. Poeldijk was toen eigenlijk niet meer dan een dijkdorp met Iintbebouwing. Dorpsuitbreiding was nog niet aan de orde en het gehele dorp bestond vrijwel aileen uit de oude Voorstraat. Aansluitend ten oosten was er de Wateringseweg en ten westen de Monsterseweg. In het centrum van de Voorstraat had men nog de Schoolstraat en de Vaart, waarmee als het ware de plattegrond van Poeldijk uit die dagen was getekend.

Waarschijnlijk doordat het na de Reformatie de standplaats werd van Franciscus Verburch, de eerstbenoemde pastoor na die Reformatie, zien we dat omstreeks 1900 vrijwel honderd procent van de bevolking roomskatholiek was. De opvolgers van pastoor Verburch werden zonder uitzondering deken van de katholieke gemeenschap in het Westland, en daardoor nam Poeldijk toch een zekere centrumfunctie in onder de Westlandse dorpen.

Ook in de intensieve tuinbouw, hoofdbron van bestaan in deze streek, was Poeldijk een begrip geworden. Door haar ligging aan de Gantel, overblijfsel van een

oude vloedkreek, waren er ideale mogelijkheden om door opvaren van zand de tuinen bijzonder geschikt te maken voor het beoefenen van de vroege en intensieve teelten. Door de teelten van asperges, druiven, perziken en vroege aardappelen kreeg Poeldijk al vroeg internationale bekendheid. Export van genoemde produkten yond al op ruime schaal plaats lang voordat in 1889 ook in Poeldijk een afdeling van de "Veilingvereniging Westland" tot stand kwam.

In Poeldijk werden ook de eerste serres gebouwd. Dit was het gevolg van het feit dat een groepje vooruitstrevende kwekers in 1891 samen met smid Grimbergen een bezoek aan het Belgische druivencentrum Hoeilaart brachten. Daar leerden zij de serre, tweezijdige glazen kas, kennen en al snel na hun uitstapje kreeg de smid opdracht voor hen dergelijke serres te gaan bouwen.

Poeldijk is na de Eerste Wereldoorlog, maar vooral na de laatste wereldoorlog sterk veranderd en groter geworden. Vandaar dat dit album met dorpsgezichten van 1875 tot 1925 is samengesteld, als herinnering aan het oude Poeldijk. Hartelijk dank aan hen die ons hebben geholpen bij de samenstelling van dit boekje.

De rooms-katholieke kerk die in 1850 aan de Voorstraat werd gebouwd en in 1926 al werd afgebroken, omdat ze te klein was geworden voor de parochie. Aile oude Poeldijkers roe men de schoonheid van dit kerkje. Deze kerk stond op de plek waar nu de voortuin van de pastorie gelegenis.

POELDIJK.

R. K. Kerk.

Uilg. C. Luij~Jl.

Pal naast de oude kerk stond het eerstgebouwde gedeelte van het St-Jozefpension, toen nog Dude rnannen- en vrouwenhuis genoemd. Aanvankelijk werd het gesticht als een onderkomen voor behoeftige oude lieden. Men sprak ook weI over het "Armenhuis". Wanneer echtparen hierin werden opgenomen, sliepen ze gescheiden. De man kwam op de mannenzaal terecht en de vrouw sliep op de vrouwenzaal.

Waar tegenwoordig het kerkplein is, stond vroeger het huis van de familie Middelburg. Het werd ook wei het "klopjeshuis" genoemd. In de tijd na de Reformatie zouden hier de klopjes, vrouwelijke hulpen van pastoor Verburch en zijn opvolgers, gewoond hebben. Geheel links zien we nog een gedeelte van de oude pastorie.

Poeldljk

R. K. Kerk mal Voorstraat

Het intussen belangrijk uitgebreide St.-Jozefgesticht staat op een lijn met de oude kerk. Direct voorbij de kerk zien we de oude pastorie, die tot midden op de huidige Voorstraat gebouwd was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek