Poeldijk in oude ansichten deel 2

Poeldijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Monster
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0120-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Poeldijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Fotograaf Hulspas uit Poeldijk was natuurlijk present toen, voor het eerst in de geschiedenis, de ouden van dagen uit ons dorp een jaarlijkse uitgaansdag kregen aangeboden. Zoals te doen gebruikelijk, geschiedde dat met personenauto's, die door en met de desbetreffende eigenaren gratis ter beschikking gesteld werden. De stoet stond op het punt het dorp te verlaten en werd gefotografeerd in de Voorstraat, ter hoogte van het Sint-Vincentiusgebouw. Dit gebouw zien we rechts, terwijl we links het witte huis van de familie Van der Zijden aantreffen. Voorbij de druivenkas staat de muziektent. Geheel rechts zijn enige mannen bezig het slootje uit te baggeren. Deze eerste bejaardenreis werd omstreeks 1930 ondernomen, wat uit de automodellen wel is af te leiden.

10. In de typische mode van die jaren trof de rondtrekkende fotograaf rond het jaar 1900 deze mensen aan in de Schoolstraat. Het is het echtpaar Piet en Saar van Dijk, met hun dochter Kee. Piet van Dijk met zijn lakense jas en zijden petje en zijn vrouw met de bekende kap of muts. De Schoolstraat, die zo smal is dat het gevoeglijk steeg genoemd had kunnen worden, behoort tot het oudst bebouwde gedeelte van Poeldijk. Tot aan het begin van deze eeuw bestond het dorp eigenlijk alleen uit de Voorstraat, de daaraan parallel lopende Schoolstraat en de Vaart.

11. Een foto uit de jaren twintig van het magazijn van Jan van Rijn aan de Slachthuiskade, dat de werkplaats was van deze bekende Poeldijker. Uit de opschriften valt op te maken dat Van Rijn zich ook duidelijk bezighield met kassenbouw. Het waren met name plaatselijke smeden en timmerlieden die zich voor hun klanten ontwikkelden tot de eerste kassenbouwers van het Westland. Uiteraard was de smid gespecialiseerd in de ijzeren kassen, terwijl de timmerman zich opwierp als bouwer van de houten kassen. Vaak ook werkten zij samen, indien bijvoorbeeld de onderbouw van hout werd gemaakt en het dek uit ijzeren roeden bestond.

12. Een zeer fraai voorbeeld uit het begin van de kassenbouw is wel deze muurkas, een zogenaamde lessenaar. Deze rond 1900 gekiekte kas op de tuin van Van Ruyven aan de Wateringseweg heeft een houten onderbouw. Boven rust deze op de muur en onder op de van ijsselsteentjes gemetselde voet. Pas later zijn de uit beton gestorte voeten in gebruik gekomen. Tegen de muur heeft Van Ruyven een gaasbespanning aangebracht, waar waarschijnlijk vroege peulen tegen werden geteeld. De tijd van opname is waarschijnlijk de maand maart, gezien de volle bloei van de perziken in deze koude muurkas.

13. Niet alleen uit de ambachtelijke sfeer ontstonden de kassenbouwers. Het gebeurde ook dat een tuinder zich op het ontwerpen en bouwen van kassen ging toeleggen. Dat deed met name ook Dorus Enthoven, tuinder en eigenaar van het Poe1dijkse jachtslot "Torenzicht" aan de Wateringseweg. Geen wonder dus dat hij zijn kassenbouwbedrijf vernoemde naar het intussen reeds afgebroken jachtslot. Op deze foto heeft men zojuist een modelkasje gebouwd, van het type waarvan in de jaren twintig erg vee! druivenkassen werden gebouwd. Mogelijk mede door de ontstane economische crisis heeft de heer Enthoven in 1932 zijn kassenbouwbedrijf opgeheven en zich verder gewijd aan zijn tuinbouwbedrijf.

14. De feestelijke opening van het nieuwe gebouw van de fruit- en groenteveiling "Poeldijk" vond plaats in 1929 en ging gepaard met een prachtige tentoonstelling. Deze productenshow werd onder anderen ook bezocht door koningin Wilhelmina en, op een ander tijdstip, eveneens door prins-gemaal Hendrik. Voor de Westlanders en ook voor de omwonenden in de stedelijke agglomeraties werd stevig reclame gemaakt voor deze tentoonstelling. Op bijgaande foto zien we hoe dit gebeurde. Het was chauffeur Gerard Tanke die met de vrachtwagen met reclamebord stapvoets de omgeving afreed, om de mensen te bewegen deze show te komen bekijken. Of dit edele streven genoeg succes heeft opgeleverd is onbekend, wel hebben we op een eerder gepubliceerde foto grote mensenmassa's voor het nieuwe veilinggebouw bijeen gezien.

15. In de zomer van 1920 arriveerde er een vracht kisten bij het magazijn van de LTB-Handelsraad aan de Kerklaan. De kisten waren gemaakt door de kistenfabriek Van der Lugt te Rotterdam en per spoor naar het Westland vervoerd, waar ze aan het tramstationnetje werden overgeladen op de paardewagen. Op de bok van de wagen treffen we Grabel van Bergenhenegouwen en Th. Zuyderwijk. Staande, vanaf links, zien we: Van Zijl, Jac. van der Eist en de boekhouder of zaakvoerder van het depot van de LTB-Handelsraad.

16. In het jaar 1926 werd de huidige rooms-katholieke kerk plechtig ingewijd door de toenmalige bisschop van Haarlem. Natuurlijk gonsde geheel Poeldijk van voorbereidingsdrukte en feestgedruis. De oude kerk was te klein geworden voor de steeds groeiende parochie, zodat besloten werd tot de bouw van een nieuw godshuis. Op bijgaande foto zien we een deel van de feestelijke optocht, die de bisschop de parochie binnenhaalt. Deze opname werd gemaakt op de hoek Nieuweweg-Voorstraat. waar juist een wagen vol bruidjes de Voorstraat indraait. Links zien we de bekende kistenfabriek van W. Scheer en rechts achter bevindt zich de "Fleps", het stukje weiland waarop vrijwel altijd enige woonwagens een standplaats vonden.

17. Een tweede foto rond deinwijdingsplechtigheden van de nieuwe kerk toont ons de Voorstraat anno 1926. Rechts zien we de oude pastorie, die voor de huidige begrippen vrijwel midden op de Voorstraat stond. Ter plaatse van die oude pastorie treffen we tegenwoordig het kerkplein aan. En daar waar nu de pastorietuin ligt, stond toen de oude kerk. Geheel rechts op de achtergrond zien we het Sint-Jozefhuis. Links, het huis met torentje, is "Huize Weltevreden", het woonhuis van de heer Willems, directeur van de Boerenleenbank, die ook later geruime tijd in dit pand gevestigd was. Aan de politie en belangstellenden te zien, verwacht men de komst van hoog bezoek.

18. Deze ansicht van Poeldijk is ongetwijfeld een der eerste die van Poeldijk gedrukt werd. Voor die tijd werden weliswaar fotootjes, geplakt op briefkaarten, als ansichten verkocht, maar de gedrukte exemplaren kwamen later. Deze dateert naar alle waarschijnlijkheid van omstreeks 1898 en werd uitgegeven door de bekende boekhandel A.N. Govers uit het Westeinde in Den Haag. We zien de Voorstraat vanaf de Vaart in de richting Wateringen. Op de achtergrond valt nog juist de dubbele toren van de toenmalige kerk waar te nemen. Het tweede huis met puntgevel, rechts, is het huidige café "Het Westland". Destijds heette het nog "De Zwaan", zoals het reeds in 1792 wordt genoemd in Van Ollefens "Stad en Dorpbeschrijver".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek