Poeldijk in oude ansichten deel 2

Poeldijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Monster
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0120-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Poeldijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Groots opgezette Oranjefeesten beleefde Poeldijk in 1913 bij de onafhankelijkheidsfeesten. Men had voor de Verburchlaan een erepoort opgericht, die zodanig was gebouwd dat bovenop zelfs een muziekkapel van het muziekkorps kon plaats nemen. Uiterst rechts was de toegang naar het Poeldijksepad. Op de hoek daarvan stond de winkel van Leen Bruinen, die we hier ook op de foto zien, terwijl mejuffrouw Heskes juist voorbijloopt. Bruinen verkocht in zijn winkel altijd veel ansichten van Poeldijk. Aan de linkerzijde van de Voorstraat heeft men tussen het publiek de heer Van Rest en Frans Toussaint herkend.

20. Deze foto van de Voorstraat moet zeker nog in de vorige eeuw gemaakt zijn. Het is een op een briefkaart geplakt bruin fotootje. De fotograaf stond ongeveer voor de Leuningjes. zodat we rechts juist het café "Het Witte Paard" niet meer kunnen zien. Met het uithangbord rechts zien we wel het café van Ant van Dijk. Dan volgde aan die kant de latere groentewinkel van Zuyderwijk met daarnaast het wat naar voren geplaatste brandspuithuisje. Het uitspringende huis rechts was de latere bakkerij van bakker Verbeek. De handkar die we op de achtergrond zien is een hondekar en waarschijnlijk het vervoermiddel van een bakker of andere middenstander.

21. Een ansicht van dertig tot vijfendertig jaar later toont ons ongeveer dezelfde plek als op voorgaande foto, maar dan van de andere kant genomen. Rechts achter de dame met het wandelwagentje zien we de ingang tot de Schoolstraat. Daar zien we ook nog een druivenkas, op de plaats waar later de schilderszaak van Mostert en de timmerzaak van Samwel gevestigd werden. Uiterst rechts het pand waarin nu reeds jaren zuivelhandel Middelburg gevestigd is. Tussen de lantaarnpaal en de jongen met de kruiwagen zien we een jonge boom, door een hek omgeven. Zeer waarschijnlijk een zogenaamde "Oranjeboom", geplant bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, in 1923.

22. Uit het jaar 1927 een fraai plaatje van de Vredebestlaan. waar we aan de overzijde van het water de Nieuweweg zien. De afgebeelde hondekar is van J. van Koppen en werd gemend door zijn knecht Henk Zuiderwijk, die vergezeld wordt door de twee zoontjes van de melkboer, te weten Piet en Cor van Koppen. Links zien we het huis "Landzicht" van de familie Franke, met juist daar voorbij het huis van de familie Van den Bos. Aan de overzijde zien we de tuin van Lau van der Klugt, met de bekende druivenmuur. Ook is het huis van Van der Klugt goed te zien, waarin eerst bakkerij Verbeek en nu bakkerij Wubben is gevestigd.

23. Er zijn weinig foto's bekend waarop de Poeldijkse brandweer in actie is. Op deze van omstreeks 1930 daterende foto is ze dat wel en wel bij het huisje van de familie Van den Bos, dat wc ook op voorgaande foto hebben gezien. Het is niet wat men noemt een "uitslaande" brand geworden, maar er zal, én door het vuur én door het water, wel de nodige schade zijn aangericht. Aan water had de brandweer natuurlijk geen gebrek, omdat hier vlak langs de Vredebest1aan de Nieuwe Vaart loopt, die genoeg water bevatte om een dergelijke brand te blussen. Midden voor het raam zien we Wim van den Bos, die uiteraard bij het blussen van het ouderlijk huis behulpzaam was.

24. Toen men in de Westlandse tuinbouw nog geen olie of gas kende voor de verwarming van de kassen, had men bij gebruik van steenkolen belangrijk hogere schoorstenen nodig dan tegenwoordig het geval is. Hier zien we omstreeks 1925 dat een dergelijke stenen schoorsteen gemetseld wordt op het tuinbouwbedrijf van Arie Persoon aan de Wateringseweg, De bouwers en hun helpers poseerden even voor de rondtrekkende fotograaf. Het zijn, beneden vanaf links: L. Gardien, Dolf Meyer en Bert Gardien, de vader van de eerder genoemde Gardien. Op de steiger staan twee personen, van wie men alleen G. Heskes heeft herkend.

25. Aan het einde van de jaren twintig konden ook de Poeldijkse kinderen nog rustig op straat spelen, zonder door het gemotoriseerde verkeer in hun spel gehinderd te worden. De opname geschiedde in de Verburchlaan (op de ansicht ten onrechte met "g" geschreven), met op de achtergrond het silhouet van de rooms-katholieke kerk. Links de bekende druivenmuren met steunberen, die in die jaren nog algemeen waren in het Westland, maar welke nu langzaamaan verdwijnen. Een eindje verder, rechts, maar op deze foto niet te zien, staat de Bartholomeusschool. De fotograaf moet ongeveer voor de ingang van de Sutoriusstraat gestaan hebben bij het maken van deze opname.

26. Op de Poeldijkse veiling was het verpakken van groenten voor export, evenals op de andere Westlandse groenteveilingen, een bezigheid die steeds aan veel mensen werk gaf en geeft. Dat ook de verpakking in de loop der jaren veranderd is, merken we aan deze foto, die in de jaren twintig werd genomen in de pakloods van Maarten van Rijn. We zien op deze foto's een aantal pakkers dat tomaten moet verpakken, zeer waarschijnlijk voor export naar Engeland. Op de bovenste rij, vanaf links, zien we: Toos Meyer, Dries Nieuwland, Sj aan Meyer en Jan Heskes. Geknield voor de fotograaf zien we: Lau Heppe, Jan Meyer en Arie Bol.

27. Een nieuwe vorm van afzetbevordering werd door de Bond Westland gestimuleerd in de ook voor het Westland zeer slechte crisisjaren. Het was het ontstaan van druiveneetgelegenheden. Verschillende tuinders, verspreid over het Westland, stelden hun bedrijf open voor vooral de Nederlandse toeristen om daar druiven te komen eten. De druif was voornamelijk een exportprodukt en toen die stagneerde moest natuurlijk de binnenlandse afzet bevorderd worden. Op bijgaande foto zien we een kas op het bedrijf van W.P. van Paassen aan de Wateringseweg 23. Aan de achterzijde staat onder meer vermeld:

"Een kassencomplex van 7500 m2 glas met een jaarlijksche opbrengst van± 20000 k.g. Druiven. Ingericht voor groote gezelschappen. 'sAvonds verlicht."

28. Zelden krijgen we zulke landelijke tafereeltjes van Poeldijk onder ogen. De fotograaf, die de opdracht had een aantal ansichtkaarten van Poeldijk te maken, was waarschijnlijk wel blij dat een groep kinderen voor hem op dit plekje wilde poseren. Het plaatje werd geschoten aan de Gantel, waar de fotograaf waarschijnlijk op de brug achter de kerk heeft gestaan. Het bedrijf dat achter de druivenmuur en bomenrij ligt is het bedrijf van Jacob van der Knaap. De Gantel is een restant van een oude vloedkreek, die is ontstaan in de eerste eeuwen van onze jaartelling, bij een inbraak van de zee. Het zeewater stroomde dus bij vloed en eb in en uit deze vloedgeul. Het terug stromende water liet fijne kleideeltjes achter, die later mede de basis vormden voor de Westlandse tuinbouwgronden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek