Poeldijk in oude ansichten deel 2

Poeldijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Monster
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0120-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Poeldijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. In de vorige boekjes over Poeldijk hebben we enige foto's gezien van de Monsterse kant van het dorp. Bijgaande ansicht toont ons echter een beeld van de andere zijde, met name naar de richting Wateringen. Tussen het rechter huis en het huizenblok in het midden slingert tegenwoordig de Jan Barendselaan, die destijds is aangelegd om de Voorstraat van het doorgaande verkeer te ontlasten. Dus het huis rechts is dat van de familie De Backer, terwijl we links de statige torentjes van het oude kerkgebouw zien. Ook valt erg goed op dat de oude pastorie uit die dagen tot op het midden van de huidige Voorstraat was gebouwd.

30. Veel jongere inwoners van Poeldijk zullen mogelijk niet eens weten waar zich vroeger de Kastanjelaan bevond. Het is de tegenwoordige Dr. Weitjenslaan. die het verlengde is van de Sutoriusstraat en uitmondt op de Nieuweweg. Rechts zien we de kassen van de tuin van Bart van Berckel, waarop reeds enige jaren woningen staan. Bij de wandelende mensen links bevindt zich de ingang naar de Nieuwstraat. Enerzijds vanwege zijn verdiensten voor het dorp Poeldijk en mogelijk ook vanwege het feit dat hij hier nogal wat land in bezit had, is deze straat in latere jaren naar dokter Weit jens genoemd.

31. Op deze nog van de vorige eeuw daterende foto poseert de familie Van Ruyven van de Wateringseweg voor de fotograaf in een van hun druivenkassen. Het is een zogenaamde muurkas, met nog volop druiven, ook tegen de muur. Misschien dat daarom deze foto zo bijzonder is. Aanvankelijk werden immers de druiven tegen de muren geteeld, zonder gebruik te maken van glas. En deze muurkassen waren eigenlijk wel de eerste vastgebouwde kassen. Uit het druivengewas heeft men dan ook de indruk dat het tegen de muur reeds een volgroeid gewas betreft, terwijl aan de rechterzijde, onder het glas, een nog jonge aanplant staat. Kennelijk hebben we hier dus te maken met een bestaande aanplant tegen de muur, waarvoor pas in later jaren de kas is gebouwd.

32. Het stationsemplacement van Poeldijk. gefotografeerd in het begin van de jaren dertig. Dit station van de Westlandsche Stoomtram weg Maatschappij was eigenlijk een knooppunt, omdat vanhier de lijn doorliep naar Naaldwijk, De Lier enzovoort, terwijl er een aftakking was naar Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland. Bij de opkomst van het personenvervoer per bus werd de tram alleen nog gebruikt voor goederenvervoer. Alleen gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft de tram weer enkele jaren personen vervoerd, omdat men in het busvervoer te kampen had met brandstofgebrek. In 1967 ten slotte is de lijndienst ook voor het goederenvervoer opgeheven, omdat het transport over de weg van de geproduceerde groente toch sneller was.

33. In de Voorstraat, vlak naast het brandspuithuisje, was de groente- en fruithandel van J. Zuyderwijk gevestigd. We zien hem in vest voor de winkel, met links naast hem zijn vrouw, terwijl ook zijn vader en moeder mee op de kiek zijn gegaan. Zijn moeder draagt weer de kanten muts, die in die jaren vooral door de oudere vrouwen veel gedragen werd. De versiering van het winkelpand hangt waarschijnlijk samen met een Oranjefeest. Of dit het onafhankelijkheidsfeest in 1913 is geweest, dan wel het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923, is niet precies bekend. Maar in ieder geval lijkt de foto te stammen uit het tijdvak van ongeveer 1910 tot 1925.

34. Toen het personenvervoer in het Westland nog met de stoomtram geschiedde, had men bij de verschillende plaatselijke stations meestal een wachtkamer, waar voor de grote reis ook nog een hartversterker kon worden ingenomen. In Poeldijk was de wachtkamer niet actueel, omdat stijf langs de spoorbaan reeds een café bestond. Het was het "café-billard" van Frans van Bergenhenegouwen, die hier eigenlijk beter bekend was als Frans de Klos. Dat dit café ooit nog eens zou worden afgebeeld als een stationskoffiehuis, heeft men wellicht nooit verwacht. Het is dan ook een wat weidse benaming voor het café in de bocht van de Nieuweweg. Wat echter niet wegneemt dat velen destijds voor hun reis naar Den Haag hier nog snel een borreltje kochten.

35. Erg landelijk doet dit tafereeltje aan, door de fotograaf vastgelegd omstreeks de jaren dertig. Het is de Kerklaan of, beter nog, het begin van het Poeldijkse Pad. Majestueus verrijst op de achtergrond de rooms-katholieke kerk, terwijl links daarvan de brug over de Gantelligt. Rechts zien we, achter de druivenmuur. de woning van Jacob van der Knaap. Links liggen de houten luiken van een Westlandse schuit opgestapeld. De mooie, grote bomen zijn verdwenen en het weggetje is nu een geasfalteerde weg geworden, waarop de auto's in grote vaart voorbijvliegen naar Honselersdijk.

36. Tegenover het huidige hotel Verburch stond tot aan het begin van de jaren dertig de zogenaamde "Muizenval". Aan de toen al aanwezige bewegwijzering van de ANWB kunnen we zien dat dit rijtje woningen zich uitstrekte tot aan de kruising van de Voorstraat en de Nieuweweg. Deze arbeiderswoningen uit het verleden werden omstreeks het begin van de jaren dertig afgebroken. Het ziet er naar uit dat ze ten tijde van deze foto al niet meer bewoond waren. Het verhaal gaat dat de huur voor deze huisjes rond de eeuwwisseling tachtig cent per week bedroeg. Daarvoor had men dan beneden een kamer met bedsteden en een keuken, terwijl men boven op de zolder ook nog de nodige kinderen te slapen kon leggen. Geheel links zien we nog juist het huis van schilder Grimbergen.

37. "De vrouw Geertruda" was in vroeger jaren de motorschuit van schipper Van Tol. Kennelijk heeft men hier een lading kunstmest in zakken afgeleverd aan het magazijn van de LTB-Handelsraad. Op de achtergrond zien we nog een houten druivenserre met tuinschuur. In de schuit herkende men alleen Th. Zuyderwijk, Jac. van der EIst en schippereigenaar Tinus van Tol. Het goederenvervoer over het water heeft nog redelijk lang stand kunnen houden, mede doordat de meeste tuinbouwbedrijven aan vaarwater gelegen waren, Toen echter in de jaren zestig de ontsluiting van deze tuinen plaatsvond en ze alle per as bereikbaar werden, was de taak van de schippers snel verdwenen.

38. Deze foto, die in wezen nog niet zo gek oud is, zal bij veel Poeldijkers toch de vraag oproepen: "Waar was dat ook al weer? " De opname is van kort voor de Tweede Wereldoorlog en toont ons de Dokter Weitjenslaan. Nog mooi beplant met grote bomen en aan de linker zijde van de laan een rij druivenkassen. Het huis werd destijds bewoond door Jan van den Berg, die daarachter ook zijn tuinbouwbedrijf had. Zijn tuin was ook bekend als druiveneetgelegenheid voor bezoekers uit de naaste steden of verder gelegen oorden uit ons land. Op de voorgrond treffen we een Westlandse tuinderschuit, beladen met leeg fust. Kennelijk heeft de tuindersknecht zijn schuit hier aangelegd om eerst thuis te gaan eten. De veilingtijden duurden in die dagen immers vaak zo lang dat men pas ver in de middag terug was op de tuin.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek