Poeldijk in oude ansichten deel 2

Poeldijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Monster
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0120-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Poeldijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. In het Sint-Vincentiusgebouw hield de gelijknamige vereniging op donderdag 27 januari 1921 een bijeenkomst met broodmaaltijd. De fotograaf werd ook uitgenodigd en vereeuwigde, op de achterste rij vanaf links: Gerrit Goeyenbier, Frans Zuidgeest, Van der Voort, Jan van Paassen, Maarten Mulder, een lid dat men niet herkende, Koos Grootscholten, Jan Bol, Manus Kester, Gerrit Barendse, Jan van Paassen Mzn., Kors van Luyk en Jan Kester. Zittend, vanaf links, zien we: Klaas van der Knaap, Miehiel van Ruyven, kapelaan Onderwater, deken Buisman, kapelaan Postma, Dirk van der Broek, Martinus van der Knaap en de parochiezoon kapelaan Van der Voort. Het Vincentiusgebouw, dat deze weldadigheidsvereniging toebehoorde, werd in 1905 gebouwd. Kort geleden verloor dit gebouw zijn functie als gemeenschapshuis voor de parochie en werd omgebouwd tot het restaurant "Saint Vincent". Bij de verbouwing stootte men op de loden koker die bij de eerstesteenlegging, op 27 juni 1905, was ingemetseld. Op de rol die in deze loden koker aanwezig was vond men, behalve de namen van de conferentieleden van Sint-Vincentius, natuurlijk ook de namen van de geestelijkheid uit die dagen, alsmede van het kerk- en armbestuur en van de architect en de aannemers van de bouw. Toen men deze koker terugvond, bleek dat twee metselaars van aannemer I1sbrand van Hagen destijds hun namen in de loden koker hadden gegrift. Alhoewel zij niet officieel bij de eerstesteenlegging aanwezig waren, hadden Corstianus Greve en Wilhelmus van Veen zich zodoende toch aan de vergetelheid weten te ontrukken.

60. Het gebruik van dunne koemest, in het Westland eenvoudig "Schiedammer" genoemd, was voor en na de eeuwwisseling bijzonder groot. Het werd betrokken van boeren uit de omgeving van Schiedam, die hun vee mestten met de spoeling van de jeneverstokerijen. Westlandse schippers transporteerden het naar de tuinderijen, waar het voor de bemesting van kassen en volle grond werd gebruikt. Op de foto zien we dat tuinder Bart van Berckel, achter de kruiwagen, samen met zijn medewerker deze "Schiedammer" uit de schuit lost om het in de kas te kruien. Bij het lossen bleven er een of twee in de schuit, terwijl de anderen de mest in de kassen kruiden.

61. Heien deed men rond 1910 op heel wat eenvoudiger manier dan men dit tegenwoordig doet. In die jaren speelde handkracht nog een grotere rol dan machinale kracht. Van de heiers op deze foto is weinig bekend; wellicht waren de meesten niet uit Poeldijk afkomstig. Men meende evenwel in de tweede van rechts Koos Vis herkend te hebben. De plaats van handeling is wat duidelijker, ondanks het feit dat er weinig aanknopingspunten zijn. De brug achter de heistelling is de houten brug tussen de tuin van de familie Grootscholten en die van de familie Van den Berg, waarvan men op de achtergrond de druivenserres ziet. De sloot onder deze brug loopt naar de tuinen van De Groot en Van den Berg.

62. Erg weinig fotomateriaal is er bekend van de Kerklaan, het straatje tussen de Voorstraat en de Gantelbrug. We prijzen ons daarom gelukkig dat we dit leuke prentje konden bemachtigen. Het betreft het rijtje huizen waarin onder anderen koster Van Dijk woonachtig is. Hier vinden we de eerste winkel van "De Onderneming", waarvan eigenaar Van Buuren zich later in een pand in de Voorstraat vestigde. Voordat Van Buuren er zijn winkel had, was de hoedenwinkel van mejuffrouw Van Dam hier gevestigd. De aanwezige bestelwagen vermeldt: "Se Beurs van de Dameskroniek, Dierentuin - Den Haag, 5 - 14 Sept: 1924, tentoonstelling v/d Vrouw, Entree 50c - Alles inbegrepen."

63. Een zeer oude ansicht van de Voorstraat te Poeldijk geeft ons een fraai beeld van de rust in het dorp rond het jaar 1905. Het eerste pand rechts was het café van Klaas Nederpel, in de wandeling beter bekend als Klaas de Mes. Daarnaast is het pand waarin later de kapsalon van Duijvenstein gevestigd was. Boven het café hangt een uithangbord met een kroon erop. Jammer genoeg is de naam eronder niet te ontcijferen. Mogelijk horen we van oude Poeldijkers die naam nog wel eens. Het leuke van deze ansicht is dat die op 26 augustus 1907 werd verzonden naar ene A. van Veen, Knickerbocker Avenue in New York, met als afzender "Uwe vriendin, Johanna van der Zijden".

64. Van de oude veiling zijn in het algemeen veel buitenfoto's bekend, terwijl er nauwelijks foto's van het interieur in omloop zijn. Ondanks het feit dat bijgaande foto van direct na de Tweede Wereldoorlog is, willen we deze hier toch opnemen. Een gezicht op de zogenaamde "kleine veiling", waar vooral het fijne fruit voor de binnenlandse afzet bijeen werd gebracht voor de verkoop. Het zijn de bekende houten roltafels met een keur van druiven, perziken, pruimen en meloenen. Op de voorgrond loopt de heer Zuiderwijk van de bekende commissionairfirma HZ, terwijl de heer J.C. van Leeuwen (met hoed) bij de roltafel kennelijk zijn veilingbrief aan het schrijven is.

65. Waarschijnlijk bij gelegenheid van de eerste communie van Lena van der Knaap werd omstreeks 1912 de gehele familie op de kiek gezet. Dat het een zeer feestelijke dag was, blijkt wel uit de paasbeste kleren waarin men voor de fotograaf verscheen. Zeer duidelijk valt dit op te maken uit de lange, kanten muts die moeder Van der Knaap draagt en die in het Westland slechts op hoogtijdagen werd gebruikt. Op gewone zondagen bijvoorbeeld droeg men de korte, kanten muts. Vader Van der Knaap tuinde aan de Gantel. Zijn gezin bestond uit, achterste rij vanaf links: Rinus, Arie, Marie, Catho en Klaas. Niek staat bij zijn vader, die in de wandeling bekend stond als "lange Willem van der Knaap". Het communicantje Lena staat naast haar zusje Nel, na wie we moeder Jaantje van der Knaap-Groenewegen zien en ten slotte Cor.

66. Rond het jaar 1929 tot mogelijk in 1931 werd de provinciale weg Rijswijk-Hoek van Holland gereconstrueerd. Daarbij moest ook de Blauwe brug geheel vernieuwd worden. De omwonenden hebben zich eens laten fotograferen bij deze grootse verbetering. We zien, vanaf links: Leen van Leeuwen, Jan van Leeuwen (de latere pater Bartholomeus), Cor van Leeuwen, Gerrit van Leeuwen, Piet van Leeuwen, Janus van der Voort, Willem Duyvestijn, Jan van Leeuwen, Net van Leeuwen, Han van Paassen, Truus van Leeuwen, Riet van Leeuwen, Ta van Leeuwen, George van Leeuwen en ten slotte Gerard van Leeuwen. En dat waren dan nog niet alle Van Leeuwens!

67. Als een stel hechte vriendinnen wil je toch gezamenlijk wel eens gefotografeerd worden, moeten deze Poeldijkse meisjes omstreeks 1921 gedacht hebben. Dus toog men op circa zestienjarige leeftijd naar de fotograaf en probeerde men het giechelen na te laten. Opvallend dat de meisjes in die jaren nog met zulke flinke strikken getooid gingen. Maar zeg er maar niets van, want mogelijk is het volgend jaar weer in de mode. De drie vriendinnen zijn, vanaf links: Jo van den Berg, Lena van der Knaap en Toos van Ruyven.

68. Toen in het jaar 1926 het nieuwe kerkgebouw feestelijk werd ingewijd, wilden de leden van het parochieel kerkbestuur natuurlijk ook wel eens door de fotograaf vereeuwigd worden. De kerkbestuurders, zonder pastoor, waren in die jaren, vanaf links: zwarte Cors van Luyk, lange Willem van der Knaap, Jan van Dijk en Arie van Ruyven. In die jaren was de pastoor altijd de voorzitter van het kerkbestuur, dat vrijwel alles wilde regelen in de parochie. Althans, men wilde er op zijn minst in gekend zijn. Tegenwoordig heeft men vrij algemeen een parochieraad, die groter in aantal is en breder van samenstelling. Hierin hebben de pastoor en een viertal heren de taak de financiële commissie te vormen. Uiteraard is die commissie erg belangrijk voor de parochie, maar zij heeft een minder verstrekkende invloed dan het kerkbestuur vroeger.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek