Poortugaal in oude ansichten

Poortugaal in oude ansichten

Auteur
:   A.A. Breebaart Perelaer
Gemeente
:   Albrandswaard
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3990-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Poortugaal in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Toen de Europese Bibliotheek te Zaltbommel mij verzocht een boekje samen te stellen, dat als titel "Poortugaal in oude ansichten" zou dragen, heb ik, met aanvankelijk enige reserve, daar bevestigend op geantwoord. Immers, het verzamelen van gegevens, oude ansichten en foto's mag dan een interessante en plezierige bezigheid zijn, maar is er genoeg van dat materiaal bewaard gebleven om er een boekje mee te vullen? Gelukkig bleek dat mee te vallen. Ret overgrote deel van de kaarten, foto's en inlichtingen is afkomstig uit de verzameling van wijlen F. van der Poest Clement, die van 1910 tot 1946 burgemeester van Poortugaal was en een bekende persoonlijkheid tot in de wijde omtrek. Hij overleed op de leeftijd van tweeennegentig jaar in 1972.

U zult in dit werkje gebouwen en dorpsgezichten aantreffen, die Of helemaal verdwenen Of geheel veranderd zijn. Over de geschiedenis van Poortugaal is al veel geschreven, het zou dus van .Jetterdieverii" getuigen dit wederom in dit boekje te doen. WeI is het opmerkelijk dat het wapen van het land Portugal vrijwel gelijk is aan dat van de gemeente Poortugaal en dat ook de namen zo weinig verschillen. Dat kan haast geen toeval zijn. Reeds meerdere personen hebben zich bezig gehouden met het uitzoeken van het ontstaan van die overeenkomst, maar nooit was er een absoluut zekere verklaring voor te vinden. Zo heeft de toenmalige Nederlandse gezant in Portugal, rnr. E.N. van Kleffens, op 15 oktober 1950 een brief geschreven aan de burgemeester van Poortugaal, A.K.R. Breebaart, of hij misschien de verwantschap

wist te verklaren. De burgemeester heeft uitvoerige pogingen ondernomen, hij he eft met vele instanties contact opgenomen, doch helaas zonder resultaat. Ret zal dus wel nimmer aan het licht komen.

Dat de kerk zo geisoleerd staat van het dorp, moet toegeschreven worden aan een grote brand in 1489, waarbij het gebouw als door een wonder gespaard bleef en de herbouw van de huizen elders is geschied. De aanleg van de Groene Kruisweg in 1933 he eft die aparte ligging nog meer benadrukt. Ret is een prachtig monument en het was tevens een goed orientatiepunt voor het verkeer, vooral in de tijd, dat er nog geen A.N.W.B.-borden waren.

Als men de afbeeldingen bekijkt ziet men dat er een weldadige rust vanuit gaat, een rust om naar terug te verlangen, vooral nu de hedendaagse onrustzaaier "de auto" zoveel in het leefpatroon van de mensen heeft veranderd, al behoeft men bepaald niet in alle opzichten naar "die goeie ouwe tijd" terug te verlangen!

Graag wil ik hier van de gelegenheid gebruik maken alle Poortugalers, die op welke manier dan ook meegeholpen hebben aan het tot stand komen van deze uitgave, hartelijk te danken. Ret waren gezellige uurtjes van kijken en praten.

En dan zou ik u nu willen voorstellen gezamenlijk een wandeling te maken door ons goede dorp en daarbij oude herinneringen uit de vergetelheid op te rakelen. Gaat u mee?

1. Dit is het bekende oude p1aatje met gedichtje uit lang vervlogen tijden.

H Jj).l>"!"P t!' ~ X> ILL r..r T iG. A 1.. .g:~nD JUt! ,

..?

:" ~1 '" ~l '1~:rf"n. C":L Y~flS eI"ta md ,

.L ยท~h ~'~, "LinJ' 'ci (" (rono. q eon

Tram Station

Poortugaal ?

2. Het oude stoomtrammetje dat de verbinding onderhield tussen Rotterdam en Oostvoorne. In Spijkenisse moest men overs tappen als men naar Hellevoetsluis wilde reizen.

3. En dan hier een foto van het oude tramstation met in de deuropening de heer Pi. van Luyk, die tevens cafehouder was. De foto dateert van 1906. Op de aehtergrond reehts de boerderij van G. Vermaat, welke in de tweede wereldoorlog werd verwoest door een brandend vliegtuig.

4. Hier zien we de waard PI. van Luyk achter de tapkast.

5. De tram uit Rotterdam is zojuist binnengekomen en de foto laat ons zien, hoe men zich in die dagen (we schrijven hier 1906) kleedde. Op de voorgrond links Jacobus van Leeuwen, later wethouder.

6. We stappen vanaf het tramstation het dorp binnen en bevinden ons op de Molendijk.

7. Op deze foto links de woning van Jacob van Dieyen waarachter nog juist het dak van de boerderij van G. Vermaat te zien is.

8. We lopen verder over de Molendijk die aan de linkerkant bebouwd is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek