Princenhage in oude ansichten

Princenhage in oude ansichten

Auteur
:   Herman Dirven en Piet Dekkers
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2049-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Princenhage in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

10. De Dreef met de protestantse kerk.

In 1646 liet de Heer van Breda (de prins van Oranje) een nieuwe dreef tussen het Mastbos en het Liesbos aanleggen, die door de dorpskom van Princenhage liep over een akker "by of of omtrent de kercke". Een gedeelte van deze weg heet nu nog "De Dreef" en het is deze straat waar op 30 september 1819 de officiele opening plaatsvond van een eigen kerk voor de Hervormde Gemeente. Deze kerk, in zogenaamde waterstaatstijl, is onder andere gebouwd met behulp van een grote gift van koning Willem I. Enige jaren geleden is zij nog bijzonder mooi gerestaureerd. Op de voorgevel staat de tekst: Ex decreta Guillielmi I totius Belgii regis augustissimi haecce aedes aerarii publici sumtibus aedificata est. D. Jacobus van Pellecam doctrinae Christianae interpres apud Scidamenses huius aedis fundamentum posuit XI ante Kalendas Aprilis CICIC CCCXIX.

Op de foto zijn nog te herkennen: de meube1maker Jan Winterbergh (links op de voorgrond, hij woonde op de Markt) en, in het witte kieltje, slager Kees Lips. Naast hem zijn knechtje Jantje Braspenning. De figuur met de lange jas aan en de pet op is Diebbits, de koetsier van notaris Esser.

Foto-uitgave Blom-Jeuken, Breda, 1913

11. De Dreef met het postkantoor.

In het midden van de vorige eeuw was het al mogelijk om vanuit Princenhage brieven en dergelijke te verzenden. Maar het echte postkantoor kwam er pas in 1880, na een besluit van de gemeenteraad om voor de bouw een lening van negenduizend gulden af te sluiten. Het werd een lening met een rente van vier procent die in twintig jaren moest worden afgelost. De eerste postdirecteur werd Arnout Jan Ferveer (geboren te Vianen) die in 1908 werd opgevolgd door Abraham Smalhausen. In 1917 werd Arie Donkersloot postdirecteur en na hem kwamen Jacobus Oonincx, Jacobus Paantjens, Joseph Pillot en Franciscus van de Burg. Eind 1888 was er ook een telefoondienst bijgekomen en in 1893 ontving de heer Libbink een concessie voor de exploitatie van telefonische verbindingen naar Beek.

Het huis naast het postkantoor was dat van meester J oling. Het grote huis naast de protestantse kerk (Dreef 7) was de woning van de dominee. In het begin van deze eeuw was dat Johannes Kuylman die hier is gestorven op 2 november 1920. Zijn opvolger was Theod. Cieremans die op 13 oktober 1937 werd benoemd te Terheyden en die op zijn beurt werd opgevolgd door Herman Coolsma.

Uitgave G. van Stokkom, 1915

Drccf met Postkantoor en Prot. Kerk Princenhage.

12. De Dreef met haar prachtige 1indebomen.

De Dreef was vroeger ook echt een dreef, dat wi1 zeggen aan weerszijden stonden statige lindebomen die de gehe1e straat een prachtige aanblik gaven. Links achter de bomen stond "De Beurs van Princenhage", een cafe dat eerst werd uitgebaat door Willem Dirven en later door Jacob Rompa. Aan de overkant stond cafe-restaurant "De Veehande1" van Constant Gielen. Op het einde van de Dreef, ongeveer tegenover cafe "De Pelikaan", stond de beroemde schutsboom, waar het gilde van Sint Hubertus zich oefende in geweerschieten. Dit gilde he eft eeuwenlang bestaan en het had vroeger ook tal van privilegien, zoals bijvoorbeeld: als zij een nieuwe boom nodig hadden, mochten zij daarvoor een vrije keus doen uit het Mastbos en uiteraard verkregen ze deze bomen gratis.

Foto De long. Uitgave J. van Gaalen, Breda, 1902

de Dreef.

Yrinsenhagen.

Foto de Jonz.

I Breda.

B van Ga.a en, Uitgave J. ?

13. De Dorpsstraat in Princenhage (nu Haagweg).

In 1908 noemde men de tegenwoordige Haagweg (laatste gedeelte) nog de Dorpsstraat. Enkele jaren later zou zij officieel Voorstraat worden genoemd. Bijna alle huizen op deze foto zijn thans verdwenen. De twee huisjes vooraan links, met boven de deuren de mooie bovenlichten, zijn helemaal afgebroken. Daarin woonden toen Janus Peeters, de kleermaker, en Kees Sprangers, de koperslager. Naast hen woonde Joh. Velser, een winkelier (nu kapsalon Bogers), en daarnaast Wilhelmina van de Velden-van Opstal. Het huis van wagenmaker Frans Hanegraaf is nog net zichtbaar en is er ook nu nog in dezelfde staat. Aan de rechterkant kijkt men tegen de zijgevel van het huis van hovenier Janus Verdaasdonk aan. Daarnaast is de vroegere lage bouw van "De Posthoorn" .

Let ook op de telefoonpaal. Princenhage had net enige jaren telefoonverbindingen gekregen. De man op de voorgrond heeft weI een zeer mooi versierde stootkar of duwkar (dat was de lijkkar). Zeer bijzonder is oak de zelfverzekerde houding van sommigen op de foto: de duimen in de armsgaten van het vest.

F oto De J ong. Uitgave J. van Gaalen, 1908

o

o

u..

14. De Voorstraat in Princenhage (nu Haagweg) in 1915.

De Voorstraat is een van de oudste straten van Princenhage, omdat ze de verb in ding vormde tussen de Haagse Markt en de Bredase Steenweg. Het 11Uis links op de foto was van de wagenmaker Frans Hanegraaf. Het staat er nog, helemaal in dezelfde staat, en het wordt nu bewoond door de fami1ie Nuyten (Haagweg 409). Het volgende pand, met de prachtige hoeklantaarn, was juist vijfentwintig jaar geleden gebouwd (de eerste steen werd gelegd op 7 mei 1890) door P.J. Bachman. Het pand is nu gesp1itst in twee huizen (Haagweg 415 en 417) en het wordt ook nu nog bewoond door de familie Bachman. Het huis daarnaast, met de Franse kap, is nu de Jaminwinke1 op Haagweg 421. Daarin woonde vroeger Antoon van Gils die het beroep van speks1ager uitoefende.

Aan de overkant, dus rechts op de foto, zien we nog de mooie oude boerenherberg "De Posthoorn". Daar woonde in 1890 Johannes Nooyens die naast zijn herberg ook nog een klornpenmakerij had. Rond 1925 is de gehe1e herberg verbouwd en is het huidige pand daar neergezet. In het volgende huisje woonde Pieter Lips, van beroep metse1aar. Het hoge 11Uis daarnaast was van J oh. Nuyten (nu Haagweg 454) met daarnaast nu de disco bar "Don Quichotte". Het huis met de drie ramen en de deur met daarboven de mooie kroonlijsten is nog precies hetze1fde, alleen zijn voor de ramen de rolluikbakken aangebracht. Vroeger woonde hier de familie Schrauwen. Ook nog goed zichtbaar is het hoge huis waarin nu Toko van de Sanden is gevestigd. Vroeger woonde hierin broodbakker Dubois. Let ook op de hondekar, midden op straat.

Foto-uitgave Blorn-Jeuken, Breda

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek