Princenhage in oude ansichten

Princenhage in oude ansichten

Auteur
:   Herman Dirven en Piet Dekkers
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2049-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Princenhage in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

VOORSTRAAT.

PRI ? E. "HAG R

-

15. De Voorstraat vanaf de (Haagse) Markt gezien.

Rechts op de foto, naast de grote lantaarnpaal, zien we de omheining van het monument (zie ook de nummers 4 en 67). Op de achtergrond "Het Roode Hert". Daarnaast is de bakkerij van Pol van de Bogaert gevestigd. Rond de eeuwwisseling woonde daar bakker Walterus Loomans. Het hoge pand daarnaast was vroeger van de familie Claassen, maar het is nu opgesplitst in twee huizen (Haagse Markt 31 en 32). Het volgende pand (winkel met poort) was vroeger van de goudsmid Antoon Jansen. Nu woont er fotograaf Paul van de Bogaert (nummer 30). Het huis met de 1uifel was van de familie Nooren. Gedurende de laatste jaren is in dit pand een bar gevestigd.

Aan de andere zijde (dus links op de foto) zijn - in volgorde - nog zichtbaar de panden waar nu schoenhande1 Van Unen, cafe "Marktzicht", levensmidde1enbedrijf Veelenturf, 1. van Dongen en professor Deelen (de nummers 19 tim 23) zijn gevestigd. Zo'n vijftig a zestig jaar geleden woonden hier, in dezelfde volgorde, winkelier Adr. Speek, timmerrnan Mart. Graauwen, ingenieur Jean Pireau, Anna El. Wermenbol en Gijsbert Wouter Bossers, notaris.

Foto-uitgave E. van Wees, Breda, circa 1914

Prinsenhage - Voorstraat

16. Villa "Princenoord" aan de Haagweg, circa 1905.

Bijna recht tegenover villa "Hage" lag, aan de Haagseweg, de zeer statige villa .Princenoord". Nu is het Haagweg 366 en is hierin een school voor bezigheidstherapie gevestigd (directeur V. Meyers). Dit zeer statige buitenhuis was in 1890 eigendom van en werd ook bewoond door mevrouw Mary van Lawick-Trail. De volgende bewoners waren onder anderen de familie Schram, Horcke de Sonneville en Buckens.

Naast deze villa ligt het pittoreske pseudo-kasteeltje "Meertensheim" en iets verder, in de richting Breda, liggen de bekende protestantse en rooms-katholieke begraafplaatsen "Zuilen". Hier zijn vele bekende Bredanaars en Princenhagenaars begraven, onder anderen Otto Anna, graaf van Bylandt van Bosdal en baron Nahuys van Burgst. Ook ligt er een zekere C.G. Naundorf begraven, die beweerde dat hij een zoon was van de Franse koning Lodewijk XVII. Op zijn grafsteen staat: .Hier rust het stoffelijk overschot van Zijne Majesteit Louis Charles de Bourbon, wettig koning van Frankrijk ... enz,"

17. Villa "Hage" aan de Haagweg.

Een van de mooiste villa's uit het eind van de vorige eeuw aan de Bredaseweg (Haagweg 339) is ook nu nog villa "Hage". Zij werd gebouwd door notaris I.F.G. Bode. In 1904 kwam hier de nieuwe burgemeester van Princenhage, jonkheer Fransc. C.V. Dommer van Poldersveld met zijn familie wonen en na diens vertrek - in 1917 - naar Ubbergen kwam "Hage" in het bezit van de familie Lomans.

lets verderop, richting Princenhage, was rond dezelfde tijd ook "Huize Mertersem" gebouwd (nu Haagweg 389). Daar hebben onder anderen de kunsthandelaar Vincent van Gogh en zijn vrouw Cornelia Carbentus nog gewoond. Deze Vincent van Gogh was een oom van de wereldberoemde schilder van diezelfde naam. Toen Vincents vader dominee was in Zundert kwam de jonge Vincent dikwijls bij zijn oom in Princenhage op bezoek. Hij heeft toen ook veel in de omgeving van Princenhage rondgezworven en onder andere verschillende malen een bezoek gebracht aan de St.-Martinuskerk. Later is in "Huize Mertersem" het notariskantoor van Gijsb. Bossers gevestigd en daarna is notaris Esser erin gekomen.

Foto-uitgave A. van Erp, Ginneken, circa 1902

Huize "Hage" Prinsenhage.

18. Villa "Wilhelmina" aan de Haagweg (Bredaseweg).

Net voorbij de Blomkool Iigt de villa "Wilhelmina". Dit huis is vooral bekend geworden omdat het enige tijd is verhuurd geweest aan de "Nederlandsche Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Drankzuchtigen". De verhuurster-eigenaresse was mevrouw douairiere Hoog, geboren Ketelaar . (De huur was f 280,- per jaar.) Uit een beschrijving van die tijd citeren wij: .Het uiterlijk van 't gebouw verraadt in geene dee le, dat we hier te doen hebben met een soort ziekenhuis. Welke patienten worden hier verpleegd? Mannelijke drankzuchtigen, doch niet zulke, bii wie de hartstocht aile edele gevoelens heeft gesmoord, die gedegenereerd zijn naar lichaam en geest. Er is een soort van drankzuchtige mensen, die weten welke passie hen langzaam vermoordt, en beseffen, dat zij slechts kunnen behouden blijven door krachtig den strijd aan te binden tegen hun kwelduivel en tevens, dat zij aileen voor dien striid zwak zijn. Zulke mensen vragen hier zelf opneming",

De verzorgers rand 1910 waren de heer en mevrouw Meyering. De verpleegkosten bedroegen f 300,- per jaar.

Foto Blom-Jeuken, Breda, circa 1910

VILLA WILHELMINA,

Prinsenhage.

2ve, Blom - [euken Breda.

19. De Haagsche Poort aan de buitenzijde te Breda.

Bijna een eeuw ge1eden heeft men de vestingwerken rond Breda gedeeltelijk gesloopt en onder andere aan de Princenhaagse kant een nieuwe doorbraak gemaakt, namelijk vanaf het Duitenhuis (nu ongeveer het Ingenhouszplein), via de zeer brede Nieuwe Haagdijk, naar de Haagdijk. De oude weg van Princenhage naar Breda liep via de huidige Haagweg (toen Bredaseweg) tot de Vincent van Goghstraat, vandaar tussen deze weg en de Vestingstraat en verder via de Gasthuisvelden. Op de kruising Fellenoordstraat en Nieuwe Huizen lag deze Haagpoort.

De vestingstad Breda heeft aan de Princenhaagse kant altijd een poort gehad, die meestal ook Haagsche Poort werd genoemd, maar soms vindt men ook Antwerpsche Poort verme1d. Het betekende in de praktijk, dat wilde iemand uit Princenhage naar Breda hij natuur1ijk altijd eerst deze poort moest passeren. De weg tussen Breda en Princenhage is al zeer oud, want de eerste bestrating werd in 1683 aange1egd. De aanleg kostte toen al bijna vierentwintigduizend gulden. Op deze weg stond een tol, waar men als voetganger een duit (dat was toen eenachtste stuiver) moest betalen om van de weg gebruik te mogen maken. Vandaar de naam Duitenhuis (het tolhuis). Nu herinneren de straatnamen Duitenhuisstraat en Tolsteeg nog daaraan. (Zie ook foto 50 en 51.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek