Princenhage in oude ansichten

Princenhage in oude ansichten

Auteur
:   Herman Dirven en Piet Dekkers
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2049-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Princenhage in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

PRINSENHAGEN

St. Lucia ge;ticht

30. Hotel "Bellevue" ("De Kroon") aan de Liesboslaan.

Aan het einde van de vorige eeuw kwam Princenhage met zijn Liesbos ook geweldig in trek bij een wat breder publiek. Daarom was het ook mogelijk dat langs de Liesboslaan grote hotels verrezen. Een ervan is het nog steeds bestaande gebouw aan de Liesboslaan 8. Vanaf 1884 was hotel "Bellevue" eigendom van Elisabet Martens en in het begin van deze eeuw werd het hotel geleid door Antoon Herschiet. Vanaf 1911 door de familie van Gerard Verkuyl en sinds 1926 door Joh. Lauwerijssen die binnen een jaar al werd opgevolgd door Lamb. Domen. Eind 1927 kwam het hotel aan de familie Rijnen van Nispen die de naam "Bellevue" veranderde in hotel "De Kroon". Na enkele jaren r.ioest, vanwege uitbreiding (verbreding) van de weg, de mooie veranda (nog zichtbaar op de foto) worden afgebroken en toen werd ook de veranda opzij aangebouwd. Tijdens de tweede were1doorlog werd het hotel door de Duitse 1eger1eiding in beslag genomen en kreeg het de bestemming als hoofdkwartier voor de Duitse legerofficieren. Na de oorlog werd het weer een hotel en nu onder 1eiding van mevrouw Van Schaik-Rijnen. In dit verband heeft het hotel ook jarenlang een veilige thuishaven betekend voor vele Indische Nederlanders. In 1961 is het hotel definitief gesloten en thans is de benedenverdieping ingericht als kantoorruimte voor het aannernersbedrijf van de gebroeders Rijnen,

Foto-uitgave J.J. van Turnhout, Breda, 1911

-~._-~.-.

< ~ ?

~ ... - ..?.

- .. "".

~ .:' "' .. - ;~: ~

31. Villa "Pa1myra1" aan de Liesbos1aan.

Langs de Liesbos1aan werden, evenals langs de Bredaseweg (nu Haagweg), in de eerste helft van deze eeuw vele mooie villa's gebouwd. Een van de mooiste exemplaren uit de jaren 1910/20 is ongetwijfeld de villa "Palmyra1". "Pa1myra1" werd in 1909 gebouwd in opdracht van de rijke zeepzieder Joseph Horsingh. Horsingh is geboren in Oosterhout en hij was gehuwd met Jaenette van Opdorp. Met hun vijf kinderen waren zij in 1902 naar Zandhoven, Belgie, verhuisd, maar nadat de nieuwe villa "Palmyral" klaar was, hebben zij zich in Princenhage gevestigd. Tot aan hun dood zijn zij daar blijven wonen. In 1931 kocht Johannes Adrianus Dirven .Palmvral'' en met zijn familie heeft hij hier ruim twintig jaar gewoond.

Na de aanleg van de nieuwe weg Moerdijk-Breda-Antwerpen kwam "Pa1myral" aan het nieuwe kruispunt van deze weg met de reeds bestaande grote verbinding Breda-Roosendaal te liggen, Het pand lag dus ideaal voor een restaurant. De exploitatiernaatschappij Van Anneville kocht de villa en veranderde de naam in "Princeville". Het koetshuis (garage) werd verbouwd en het gehele gebouw werd gewit. Bijzonder jammer was dat een groat gedeelte van de fraaie tuin plaats moest maken voor de parkeerplaatsen.

Foto-uitgave G. van Stokkom, 1916

VILLA "PALMYRAL" PRINCENHAGE

32. De Liesboslaan bij het Liesbos.

De Liesboslaan was in het begin van deze eeuw echt een laan waar men in Prineenhage bijzonder trots op was. In een gids over Prineenhage, uitgegeven door de V.V.V. Princenhage in 1932, lezen we over het bos en deze weg: .En dan den ken we in de eerste plaats aan den trots van ieder rechtgeaard Princenhagenaar, aan het Liesbosch, dat zeker een der schoonste bosschen van ons land genoemd mag worden. Door de goede zorgen van het gemeentebestuur is de wandeling naar het Ltesbosch een waar genot geworden. De breede troittoirs aan weerszijden van den modern en verkeersweg, noodigen als 't ware tot een wandeling uit. Talrijke villa's en buitenplaatsen ziin reeds langs dezen, met forsche eikenboomen omzoomden weg gebouwd. Alles is dan ook door het Gemeentebestuur gedaan om het woonen hier te veraangenamen en te vergemakkelijken".

Tot zover het citaat dat dan verder gaat met een lyrische ontboezeming van al het moois dat in het Liesbos is te vinden. In de jaren dertig is de Liesboslaan veranderd in een zeer moderne autoweg met daarnaast afzonderlijke wegen voor het bediendend verkeer, fietspaden en voetpaden. De twee villa's, links op de foto, zijn de nu nog bestaande "tweelinghuizen" villa "Maria" en villa "Anna" (Oude Liesboslaan 205 en 207).

Foto-uitgave J.H. van Gaalen, circa 1905

J ngang-Liesbosch.

Prinsenhagen.

33. Cafe "De Drie Linden" aan de Liesboslaan.

Een van de vele buitencafes die Princenhage vroeger bezat genoot toch wel meer dan een gewone bekendheid. En dat was 't cafe van P. Franken-Oonincx op de hoek van de huidige Oude Liesboslaan en de Drielindendreef. Zoals op de foto nog duidelijk is te zien was het vroeger een echt boerencafe, compleet met stal en schuur. Het oorspronkelijke huis is rand de jaren dertig grondig verbouwd. Zo kreeg het een nieuwe voorgevel en een Franse kap. Maar zijn grate bekendheid heeft het cafe "De Drie Linden" toch wel te danken aan de geweldige speeltuin. Daar was nog gewoon i.alles" te vinden en het was voor de Princenhaagse en Beekse jeugd, maar ook voor schooluitstapjes, altijd een feest als je naar de "speeltuin van Peer Franken" mocht.

In de deurapening (achter de man met de fiets in de hand) staat mevrouw Cornelia FrankenOonincx, in die tijd beter bekend als Kee Franken. Boven de deur, op het bovenlicht, staat de naam: cafe "De Drie Linden", evenals op het fietsenrek. Boven de staldeur staat de tekst: "Hier waarschuwt men voor de tram-De Drie Linden". Let ook op de "krib", een voederbak voor wachtende paarden, en op de bomenwagen, links voor de schuur.

Foto-uitgave G. van Stokkom, 1916

"DE DRIE LINDEN" PRINCENHAGE

... - --

---

34. Hotel "Burck" aan het Liesbos, 1913. Letterlijk uit een advertentie uit 1932:

.Eerste rangs Familie-Pension gelegen over het mooie Liesbosch met grooten tuin en ruime Serre. Stroomend water op alle kamers. Pension p.p.p.dag f 5,-. Juli-Augustus f 5,50. Prima Keuken en Wijnen. Eigen Garage. Telephoon Breda no. 5161-aanbevelend J. C. de Jong".

Oorspronkelijk heette dit hotel "Hotel Liesbosch", maar de familie Burck, die het in het begin van deze eeuw leidde, had aan dit hotel zo'n goede naam gegeven dat hun opvolgers maar al te graag onder die naam door wilden gaan en dus de naam wijzigden in hotel "Burck". Die opvolgers waren onder anderen G. Mandersloot, l.W. Bensers, H. Tindal, P. Loman, Charl. Borremans, H.J. Allerskamp en de hierboven in de advertentie genoemde J.e. de long. Vanaf het begin van de jaren dertig liep het hotel al niet meer zo geweldig en de vele pogingen om er weer wat leven in te brengen zijn jammer genoeg allemaal mislukt.

Tijdens de tweede wereldoorlog was het echter weer een gezocht oord, maar nu door de officieren van het bezettingsleger. In januari 1945 werd het hotel gevorderd door de stoottroepen en werd het omgebouwd tot een kaderschool. Deze school kwam onder leiding van de Engelse overste, Staal, en de instructeurs waren onder anderen de Nederlanders Dick Baudouin, Jackie van Roosendaal en de Turk Apie Krefeld. Drie maanden later, in maart 1945, sloeg een V-I born net achter het hotel in en de gevolgen waren verschrikkelijk. Veertig mannen waren min of meer ernstig gekwetst en voor Jackie van Roosendaal mocht zelfs geen hulp meer baten. Hij werd met militaire eer op Zuilen begraven. Naar het schiint zijn bij de gedeeltelijke instorting van het gebouw in een tussenwand nog geheime papieren van de Duitsers gevonden, die bijzonder belangrijk waren. In 1952 werden de ruines van het eens zo vermaarde hotel "Burck" gesloopt. Op die plaats werd later villa "Bagben" gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek