Princenhage in oude ansichten

Princenhage in oude ansichten

Auteur
:   Herman Dirven en Piet Dekkers
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2049-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Princenhage in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

35. Hotel "Huis ten Bosch" bij het Liesbos.

Het oudste hotel bij het Liesbos is het voormalige "Huis ten Bosch". Vanaf 1832 tot 1904 stand dit hotel op de plaats waar nu het bejaardentehuis aan de Liesboslaan (nummer 373) is gevestigd. In 1904 werd dit hotel gekocht door gevluchte zusters uit Frankrijk en in 1912 werd het gekocht door de priesters van het Heilig Hart (S.C.J .). Deze congregatie liet het oude hotel afbreken en bouwde er in 1933 een nieuw klooster dat sinds enkele jaren door hen is verlaten en nu het bejaardentehuis "Liesbos" is. Maar in 1904 bouwde de toenmalige eigenaar, J.G. Vermeer (die de oude zaak had verkocht), schuin aan de overkant - net op het grondgebied van Etten-Leur - een nieuwe zaak. Het is dit hotel dat op de nevenstaande foto staat afgebeeld. Enkele jaren voor de tweede wereldoorlog werd "Huis ten Bosch" grondig verbouwd. Het dak ging er af, een extra verdieping kwam op de benedenverdieping en het geheel werd afgesloten met een soort plat dak. Tach was het altijd goedkoper dan bijvoorbeeld "Burck" en de pensionprijs was er in 1932 maar vier gulden per dag.

De familie J. Nooyens-Machielsen heeft het hotel nag jarenlang geexploiteerd en enige jaren geleden moest dit tweede "Huis ten Bosch" voor de uitbreiding van de rijksweg worden afgebroken. Het derde "Huis ten Bosch" is door de laatste eigenaar toen geopend op de Markt te Etten-Leur.

Foto-uitgave G. van Stokkom, Princenhage, 1923

Here "Hub re Bosch"

Leur.

36. De pastoor Van Arskerk aan het Liesbos.

Deze foto is gemaakt op 7 mei 1930, toen de nieuwe Van Arskerk aan het Liesbos bijna k1aar was; er staan alleen nog wat steigers tegen de toren aan. Tussen 1920 en 1930 waren er langs de Liesboslaan heel wat villa's bijgekornen. Tegelijkertijd nam het aantal tuinbouwbedrijven in dit gebied sterk toe, zodat men er aan dacht hier, tussen Etten-Leur en Princenhage, een nieuwe parochie te stichten. Daarvoor werden van de drie parochies k1eine stukken afgenomen en samengevoegd tot de nieuwe parochie van het Liesbos of, zoa1s ze officiee1 heet, de parochie van de H. Pastoor Van Ars.

Pastoor Adr. J oh. Hoevenaars werd benoemd tot bouwpastoor en na de voltooiing van de kerk werd ernaast ook een nieuwe pastorie gebouwd. Aan de andere kant bouwden de zusters van Etten een schoolcomplex. Toch is er van een kleine concentratie rond deze kerk van bijvoorbeeld middenstandswoningen enzovoort nooit sprake geweest en deze kerk staat ook nu nog vrij eenzaam in het landschap.

37. Kindervakantiekolonies rand het Liesbos.

Rond en soms ook wel in de bossen random Breda waren in de vooroorlogse jaren verschillende vakantiekolonies. Zo ook bij het Liesbos. Hier waren aan de Drielindendreef de Dordrechtse kindervakantiekolonie gevestigd en aan de Moerdijkse Postbaan was de vakantiekolonie voor de kinderen uit 's-Gravenhage. Op bovenstaande foto is deze kolonie te zien: "Rustoord" in 1911. Let ook op de Moerdijkse Postbaan: to en nog een rustieke natte zandweg.

Wat precies een kindervakantiekolonie was leert ons wel het duidelijkst een beschrijving uit die tijd: .Het zijn heerlijke instellingen voor de anne grootestadskinderen. Jaarlijks verblijven er 5 of 6 van die kolonies, ieder voor 3 of 4 weken. De klein en worden bij aankomst en vertrek gewogen en het is soms verrassend de uitwerking te zien in dien korten tijd van dennenlucht, goed voedsel en vee! gezonde beweging. Daarom hulde aan hen, die het liefdewerk begunstigen om ook de kinderen van het gewone yolk gelegenheid te geven de natuur te genie ten en te leeren verstaan. Dikwiils worden de kolonies bezocht door kindervrienden en kindervriendinnen, die steeds welkom zijn, vooral als zij voor de kleinen versnaperingen bij zich hebben''.

F oto-uitgave BJorn-J euken, 1911

38. De Leursebaan met de theekoepel.

Op het kruispunt van de Zanddreef en de Leursebaan, in de wandeling wel eens "Quatre Bras" genoemd, staat al eeuwenlang een grate boerderij. In het begin van de vorige eeuw was deze hoeve nog eigendom van de rijke Bredase familie Van der Borgt. Door deze familie werd de hoeve aan het eind van de negentiende eeuw geschonken aan de confrerie van de H. Vincentius a Paulo te Breda. De farnilie Mens uit Breda en Bergen op Zoom schonk aan het einde van de vorige eeuw aan deze vereniging het koepeltje. "Vincentius" behield wei de boerderij, maar schonk het koepeltje aan het roorns-katholieke weeshuis in de Karrestraat. Broeders en jongens van dit instituut gingen meermalen per jaar hier een gehele dag heen om te kunnen profiteren van de gezonde boslucht. Daar waren zelfs uitstapjes per trein bij: van het station te Breda tot het station Liesbos. Momenteel verkeert, jammer genoeg, het zo fraaie theekoepeltje in zeer ernstig verval. Tijdens de tweede wereldoorlog, en ook nog enkele jaren daarna, is het theekoepeltje zelfs nog een onderkomen voor een geheel gezin geweest.

Foto-uitgave van ornstreeks 1925

Liesbosch bij BREDA

39. Het jachthuis in het Liesbos.

Eeuwenlang heeft er op deze plaats al een groot huis gestaan, dat werd bewoond door een p1antagemeester (houtvester zouden we nu zeggen). Omdat het Liesbos altijd heeft behoord tot de domeinen, was het ook noodzakelijk dat op deze eigendommen een goed toezicht mogelijk was. De laatste plantagemeester die op het oude jachthuis heeft gewoond was Antoon van Steensel (tot 1836). Daarna is het, vooral in de zomermaanden, bewoond geweest door baron Chasse, generaal der infanterie. In 1843 werd het oude huis grondig verbouwd tot een lust- of jachthuis voor prins Frederik der Nederlanden, de tweede zoon van koning Willem 1. Elk najaar bracht deze prins met zijn gevolg hier enige dagen door om te jagen en te feesten. Na de dood van de prins (1881) vervie1 het domein aan de staat en hebben er jarenlang de kinderen van een vakantiekolonie in gewoond. Rond 1900 werd het gebouw opnieuw grondig verbouwd. De twee schuine bruggen en de gracht aan de voorzijde verdwenen en het rieten dak werd vervangen door een pannendak. Enke1e jaren ge1eden brandde dit gebouw tot de grond toe af, maar op dezelfde plaats werd weer een nieuw "J achthuis", het vierde dus in successie, gebouwd.

Op de foto, die van 1912 dateert, zien we op de voorgrond ook nog een stukje van de zogenaamde "Enge1se tuin" die toen, en ook nu nog, een bijzonder ge1iefde speelp1aats voor de kinderen was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek