Prinsenbeek in oude ansichten deel 1

Prinsenbeek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.J. Dirven
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2050-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Prinsenbeek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Huize .Bosdal" in de negentiende eeuw.

Rond De Beek lag een aantal mooie landhuizen. Een van de grootste daarvan was het landhuis "Bosdal". In I 772 had Alexander, graaf van Bylandt, hier veel grond aangekocht en er een landhuis gebouwd. Rond 1820/25 werd er een nieuw landhuis (van de foto) gebouwd en het oude werd later afgebroken. Ook dit landhuis is momenteel - op een klein stukje na - geheel afgebroken. En dat is weI jammer, want het was een prachtig gebouw in de zogenaamde Engeise Iandhuizenstijl met de voorgevel aan de oostkant. Aan beide zijden van de monumentale voordeur waren vier ramen en ook de eerste verdieping telde acht ramen. Er waren twee zijvleugels, waarbij aan de zuidelijke vleugel een grote veranda was gebouwd, die uitkwam op een schitterende bloementuin. In de noordvleugel waren de keuken en de dienstvertrekken ondergebracht. Binnenin was een prachtige eikehouten trap en er waren vele grote en mooie vertrekken die onderling door grote vleugeldeuren met elkaar waren verbond en. Op het dak stond een torentje, waarop een weerhaan stond met uitgespreide vleugels en het heImteken van de familie Van Bylandt.

Reproduktie van een steendruk van J. Flier te Breda, in het bezit van het stedelijk museum te Breda.

16. Het landhuis .Burgst".

Het landhuis "Burgst" is gebouwd in 1790 in een geometrische klassieke stijl; in het midden een mime ingang onder het bordes en daarnaast twee uitstekende fronten. Door middel van twee muurtjes zijn de in de daarbij behorende stijl dienstwoningen bij het landhuis betrokken, maar toch ook weer afgescheid en. Het geheel is van grootse allure en we zouden zelfs kunnen spreken van een klassicistische stijl, Het gehele huis is wit gepleisterd en voorzien van zogenaamde spille-blinden. Het bordes voor de ingang wordt geschraagd door vier ionische zuilen en binnen in de hal zijn de wanden versierd met corinthische pilasters. Het landhuis is gedekt met een zadeldak met aparte schilden voor de zijvleugels. Het landhuis "Burgst" en zijn bewoners hebben verschillende malen in hun bijna twee eeuwen oude bestaan een rol gespeeld in de Beekse gemeenschap, onder andere bij de onafhankelijkheidsfeesten in 1913.

1 Z Het Hooghuis, ofwel de inrijpoort van het kasteel van Gageldonk.

Deze poorttoren is nog het enige overblijfsel van het gehele vroegere kasteel- complex op Gageldonk. Uit de geschreven bronnen is bekend dat er reeds in de dertiende eeuw een familie Gageldonk bestond, die goederen bezat te Tilburg, Princenhage, Roosendaal en Nispen. In het begin van de veertiende eeuw stond hier a1 een "woninghe" en uit latere beschrijvingen blijkt dat hier zelfs een kasteel met ophaalbruggen moet hebben gestaan. Door de werkgroep Haagse Beemolen en andere zijn in de zomer van 1973 de fundamenten van dit kasteel opgegraven. In 1573 is, tijdens een der plundertochten van de Watergeuzen, het kasteel verwoest en aileen deze poorttoren bleef staan. Daaromheen heeft men later een boerderij gebouwd. Het jaartal op de foto is zeker honderd jaar te vroeg en misschien zelfs nog meer. De poorttoren is op z'n vroegst uit het midden van de zestiende eeuw. De andere gebouwen dateren van het eind van de vorige eeuw. Foto 1930.

18. De kapel van Gageldonk.

Even voorbij het Hooghuis staat deze kapel. Waarschijnlijk dateert ze ook van de zestiende eeuw (evena1s de poorttoren), maar daarvoor heeft er ook a1 een kape1 gestaan, want voor 1400 vinden we al een vermelding van "de altare van Gageldonc". Volgens de meeste bronnen is de kapel toegewijd aan de H. Maagd Maria, hoewel anderen ook spreken van de kapel van de H. Dymphna, de patrones tegen krankzinnigheid. In 1917 zou de kapel worden verkocht om te worden gesloopt, maar de vereniging "Hendrick de Keyser" wist haar te verwerven en te behouden. Enkele jaren geleden is ze nog eens zeer grondig gerestaureerd. De kapel was toen volledig begroeid met klimop, dat nu is verwijderd. Ook het jaartall430 is zeker honderd jaar te vroeg. Foto 1930.

19. De handboogschutterij "Sint Sebastiaan ",

In 1847 richtte de schoolmeester A. Bierens een handboogschutterij op. Hijzelf werd ook de eerste president en Adrianus van Baal (cafehouder in "Marktzicht") was de eerste secretaris. Als beschermheer hadden zij mr. Hubert G. baron Nahuys van .Burgst" bereid gevonden. De foto is van (of omstreeks) het vijftigjarig bestaan, dat wil zeggen tussen 1897 en 1904. Op de achterste rij van links naar rechts: Kee Nuyten (dochter van Peer Nuyten), Havermans (smid), Jan Klijs, Romme (boer op de Krauwershoek), Kees Kop (timmerman), Dientje Dikmans (gehuwd met Adr. Mulders), Adrianus Snijders, Toon Herrijgers (die to en schutterskeizer was), Jacobus Boeren (Grintweg), Anna Herrijgers en haar echtgenoot Peer Nuyten, de kastelein. Dan Jacobus van der Veeken (Beeksestraat), een onherkenbaar persoon en een zoon van Kees Kop. Zittend van links naar rechts: Jan Snijders (broer van Adrianus Snijders), Kees Bartels (bakker op de Markt) en Jan Nuten (zoon van Peer en Anna) en later kastelein van "Marktzicht".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek