Prinsenbeek in oude ansichten deel 1

Prinsenbeek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.J. Dirven
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2050-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Prinsenbeek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. [Herl-oprichting van de middenstandsvereniging .Beek" (1931).

Rond de eerste wereldoorlog heeft er op De Beek wel eens een middenstandsvereniging bestaan, maar deze was al lang ter ziele. In de jaren dertig werd de vereniging opnieuw opgericht, waarbij bovenstaande foto werd gemaakt. Zittend van links naar rechts: Peet Verwijmeren (schilder), Kees van de Made (wagenmaker), Marten van Peer (kruidenier), kapelaan De Bie (geestelijk adviseur), Piet Kavelaars (bakker), voorzitter Janus Kleemans (aannemer), secretaris Bart Klijs (schilder), ? v.d. Boom (directeur middenstandsbonden bisdom Breda), Frans Dikmans (molenaar) en Toon Verwijmeren (schilder). Tweede rij van links naar rechts: Kees Rutten (bakker), Christ Franken (cafe), Toon Suikerbuik (manufacturier), Leo Nagelkerke (bakker), Kees Verwijmeren (schoenmaker), Willem Frijters (fietsenhandelaar), Jan Nuyten (cafe), Piet Rovers (cafe), Jan Verwijmeren (schilder), Jan van de Wijngaart (slager), Jef Schuybroek (aannemer), Janus Dikmans (molenaar), Mels Aarts (zadelmaker), Jan Meeuwissen (winkelier) en Janus Dircken (cafe). Derde rij van links naar rechts: Toon van de Wijngaard (slager), Kees van de Wijngaard (bakker), Jaak Wiercx (slager), Jan van de Goorberg (koperslager), Bart Kouwenberg (winkelier), Kees Dircken (cafe), Gerrit Dikmans (molenaar), Thijs Kavelaars (timmerman), Rienus Klemans (rijwielhandelaar) en Piet van de Wijngaard (smid). Vierde of bovenste rij van links naar rechts: Bart Mol (kapper), Gerrit Rovers (smid), Hein Boot (timmerman), Jan Roovers (schoenmaker), Piet Schipperen (metselaar) en Rumoldus van de Bogaert (bakker).

31. De voetbalclub .Beek Vooruit" in 1913.

In 1912, dus nu drieenzestig jaar geleden, werd op De Beek een voetbalclub opgericht met de naam "Be Quick", maar op voorstel van Paul Krijnen werd de vereniging enkele maanden later omgedoopt in "Beek Vooruit". De foto is gemaakt tijdens de feesten van honderdjaar onafhankelijkheid in 1913 en de spelers in shirt zijn op de bovenste rij van links naar rechts: Harry Luten, Kees Rops, Piet van de Wijngaard (keeper), Toon Verwijmeren, Harry Rops en (net met hoofd zichtbaar) Paul Krijnen. Voorste rij (op een knie) van links naar rechts: Piet Boot, Toon Rops (broer van Kees), Janus van der List, Piet van Tilburg en Jan Verwijmeren. De reserves staan links achter de spelers: Jan Verwijmeren en rechts, naast de man met bolhoed, staat Jan Klijs. Vaandeldrager is Kees Beekers en commissaris (met bolhoed) is Jan Schellekens.

32. Praalwagen van de ambachten in 1913.

Ook tijdens de onafuankelijkheidsfeesten van 1913 was er op De Beek een stoet met wagens gevorrnd, die het gehele dorp doortrok en ook het landhuis "Burgst" aandeed. Hier zien we de wagen van de Kapelstraat die de arnbachten uitbeelde, orndat toen ook in deze straat bijna aIle arnbachtslui woonden, die men in een dorp als De Beek kende. Op de wagen staan van links naar rechts: Rien Kop (timrnerrnan), Toon Frijters (rietdekker), Piet Verwijrneren (schilder), Gerrie van der List (slager), Jan Sterkens (klornpenmaker), Kees Roovers (srnid), Wout Roovers (schoenmaker), Rien Schuybroek (bakker), Mels Aarts (zadelmaker), Willern van de Wijngaart (bakker), Jef Schellekens (smid), Janus van de Eynden (voerrnan) en Kees van der Made (wagenrnaker). Naast de wagen staan: Pauw Christianen (met strooien hoed), Janus Mol (met bolhoed, commissaris) en Johan Dircken (?). Ook het schone lied, waarin deze ambachten worden bezongen, is nog bewaard gebleven.

33. Bet gemeentebestuur van Princenhage in 1936.

Ter gelegenheid van het twaalf-en-een-halfjarig ambtsjubileum van wethouder Jan Bastiaansen werd op de trappen van het gemeentehuis van Princenhage bovenstaande foto gemaakt (15 april 1936). Onderste rij van links naar rechts: C.J. Bots (ambtenaar), J.C. Rasenberg, H.A. Stoll, M.L Buyser, B. Muizenberg, L. Swaans (allen veldwachter), A. Bles (ambtenaar), R.A.J. Meeuwissen, Adr. Blokdijk (ambtenaar), G.M. Sutorius (burgemeester), J. Bastiaansen (wethouder), Jac. Sterkens (secretaris) en A. van Haperen (wethouder). Tweede rij van links naar rechts: J. van Berkum (met baard en hoed, raadslid), A. van Hulten (gemeenteopzichter), J. van de Brule (raadslid) en J. Hendriks (raadslid). Derde rij van links naar rechts: J. Schuybroek en A. van Gurp (tegen de muur, raadsleden). Vierde rij van links naar rechts: F. Antonissen (lichtbedrijven), H. Huybrechts (ambtenaar ter secretarie), G. Olieslagers, (ambtenaar) en J. van Baal (raadslid). Vijfde rij van links naar rechts: Adr. Oomen (raadslid) en M. van Wijmeren (raadslid). Zesde rij van links naar rechts: G.A. Manders (ontvanger), H.C. Simons (gemeentebode), A. Mathijssen (hoofd der school) en F.A. Vissers (chef-veldwachter).

34. De eerste vrachtwagen van de gemeente Princenhage.

Tussen de jaren twintig en dertig werd de gemeente Princenhage ook meegesleurd in de modernisering. Er was al een gasfabriek gekomen, elektriciteit werd aangelegd en ook het verkeer ging steeds meer over van levende paarden op mechanisehe pk's. Op de foto zien we de eerste vrachtwagen van de gemeente; op de laadbak staat de tekst "Gemeente Princenhage no. I". Deze vraehtwagen was een trekker met oplegger en de foto is van omstreeks 1930. Van links naar reehts: Van Opstal, gemeentearbeider te Princenhage (later Breda), C. Baremans, gemeentearbeider te Prineenhage (later voorwerker op De Beek) en P. van Nijnatten, gemeentearbeider te Princenhage (eveneens later voorwerker in de zelfstandige gemeente Beek).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek