Prinsenbeek in oude ansichten deel 2

Prinsenbeek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.J. Dirven
Gemeente
:   Prinsenbeek
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6213-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Prinsenbeek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29 De zusters had den een meisjesschool en een bewaarschool, ofkakschool, zoals men op de Beek zei, De foto is uit 1914 en het was kennelijk feest in deze jongensklas, want hoewel de school gemengd was, de klassen waren wel gescheiden.

30 Een meer recente foto van een Prinsenbeekse kleuterklas. Deze is uit begin jaren zeventig, dus de kinderen op deze foto zijn nu allemaal dertigers. Vergelijk deze foto nog eens met de twee vorige en het verschil in kleding en verdere outfit is duidelijk. Ook de ernst en stijve vormelijkheid zoals in de beginjaren van onze eeuw zijn totaal verdwenen.

31 Het winkeltje van Kest Verwijmeren, vooraan in de Groenstraat. Op de foto zien we zijn vrouw en enkele kinderen. Kest Verwijmeren was ook vrachtrijder op Breda. Hij was de eerste op de Beek die

een vrachtwagen aanschafte en de eerste benzinepomp plaatste. Iaren later was Kest ook de eerste concierge van het Eikebos en de eerste Opperordebewaarder van Boemeldonck's carnaval.

C f-jR .VERJUMERt~ HPE)ITE.JR

eli Verhuiz.ingGn BE EK - e,REDA

32 Huwelijksfoto uit begin jaren dertig van twee zusjes Renne. Net trouwde met Toon v.d.Veeken en Naantje met Rien Biemans. Let op de mooie mutsen van de oudere dames, de jongere dames waren volgens de heersende mode zander muts. De bruiden, in tegenstelling tot fota 23, van tien [aar eerder, hadden ook geen Westbrabantse muts meer op.

--

33 Het zuiden van Nederland was al in het najaar van 1944 bevrijd en toen op 5 mei 1945 de bezetter ook in het noorden capituleerde, betekende dat dat de oorlog voorgoed voorbij was. De be-

vrijdingsfeesten van 1 september 1945 werden op de Beek gevierd met een optocht van meer dan twintig wagens. Per buurt of straat werd eraan deelgenomen. Zo had de Beeksestraat een wagen met

prinses Juliana en prins Bernhard en de Valdijk een wagen met de toen net gecapituleerde keizer van Japan.

34 Als dank voor het bewaard blijven van het oorlogsgeweld bouwde de katholieke gemeenschap halverwege de Kapelstraat een nieuwe Mariakapel, nu op de hoek van de Pasquelaan. Begin jaren tachtig wilde de kerk vanwege de hoge onderhoudskosten de kapellaten slopen. Op voorstel van de raadsleden B. Hennekam en H. Dirven werd ze echter door de gemeente gekocht, volledig opgeknapt en ingericht als Vredeskapel. Sinds die tijd wordt elk jaar op 4 mei de dodenherdenking ter plaatse gehouden. Op de foto bij de ingebruikname burgemeester L.K.M. Verwiel en, van links naar rechts: de wethouders

Houtepen en Dirven, de dames Verwiel en Geerards, gemeentesecretaris]. Geerards en enkele oud-Poolse bevrijders, die op Prinsenbeek getrouwd waren en bleven wonen zoals: Z. Sutarsewicz, E.

Nowak, W [urkewicz, K. Scrokowski en W Swider.

35 De bevrijding van Prinsenbeek was op 31 oktober 1944 zonder slag of stoot door de Polen uitgevoerd. De vijand had zich al teruggetrokken achter of beter ten noorden van de rivier de Mark. Daar de beide bruggen vernield waren, moest weer per boot overgestoken worden. Daarvoor had men enkele dagen no dig en er is daar ook hevig gevochten, waarbij geallieerde Poolse soldaten zijn gesneuveld. Ze liggen thans begraven op het Poolse ereveld te Breda. Op een grate marmeren plaat in de Vredeskapel staan hun namen vereeuwigd.

36 In de achttiende en ook nog in de negentiende eeuw lag er rond de stad Breda een hans van buitenhuizen of kastelen. In totaal waren er dat een twaalftal, waarvan twee, Kasteel De Emer en het landhuis Burgst, in de huiclige Haagse Beemden en twee op het grondgebied van Prinsenbeek: de landhuizen Bosdal

en Mastland. De Overveldse Heide is eeuwenlang in gemeenschappehjk gebruik geweest. Men noemde dat ook wel een vroente ofheerdgang. Maar in 1651 was het gebied door de eigenaar, de Prins van Oranje, aan "omginners" als Beens en Canaarts uitgegeven. Die heren hebben dat grandig aangepakt, zoals je trouwens nog goed kunt zien in de

rechte verkavehngswegen in dit gebied. In 1772 had Alexander graaf van Bylandt op die Overveldse Heide veel grand met daarop een herenhoeve gekocht. Ter plaatse bouwde hij een nieuw land-

A-,l Y)I'"

_ .;4-[ I~- .J_ ??.. -- GJ. NH1/')~ - .r--')- /'-~/;'..- '7..7e.>...!:"';;::.4--::J y.-/ .;,. /J'.J >J.-::T'-.-.; ~ . .-J'-' L

: ".,;.., 1_/ __ .:ยป ;//.::7J-

huis. Enkele jaren daarna schetste en tekende Dirk Verrijk, gestorven in 1786, het nieuwe landhuis.

4. /;~_ r'7r;;;--It~

~ ~,,/' _T i''t;: AoO. ~ ??? fi' ????? )

~.

"

J

37 Van Dirk Verrijk is een drietal tekeningen van Bosdal rond 1777 bekend. De vorige was vanaf de voorzijde en deze meer van de zijkant gezien en dan vanuit het noordoosten. Zoals in die tijd gebruikelijk, was het landhuis Bosdal gebouwd in de Lodewijk-XVI-stijl. Het bestond uit een hoofdgebouw met twee iets lagere en naar voren springende zijvleugels. Op

het dak stond tussen twee schoorstenen een klokketorentje. De tekst op beide tekeningen is door Verrijk zelf geschreven. Er staat "huijs Bosdal aan de noord en oostzyd; voor de graaf van Byland, voor de Heer Rentmeester van Aarde", Midden bovenaan "bovenramen wat

corter", onder "Menagerie". Op de vorige tekening (nr, 36) staat rechts bijgeschreyen: "De Raamen 5 ruyten int hoog en onder 6 int hoog en 6 breed. Terras van gras." Links staan dezelfde namen

als op nr; 37 plus "de gouverneur Maasdam". Dat kunnen de opdrachtgevers ofbestellers van de (uitgewerkte) tekeningen zijn.

38 Het eerste landhuis op Bosdal heeft er ongeveer vijftig jaar gestaan. Tussen 1820 en 1825 werd het afgebraken om plaats te maken voor een volledige nieuwbouw; de kunstenaar J. Flier uit Breda maakte hiervan een tekening op steendruk. Graaf Otto Anne van Byland, de toenmalige eigenaar, bouwde in de nabijheid van het landhuis een tweetal grate hoeven, zoals uit de muurankers en gedenksteen nog te zien is: Kettingdreef 5 en Bosdaldreef 8. Tot ongeveer 1950 is het landhuis nog bewoond geweest, daarna werd het gesloopt en het park gedeeltelijk gerooid. Eerst is er nog een fruitbedrijf geweest, maar nadat de grand door de ge-

meente werd verworven kreeg het een sportbestemming, eerst als hockey- en nu al weer een tiental [aren als golfterrein.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek