Prinsenbeek in oude ansichten deel 2

Prinsenbeek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.J. Dirven
Gemeente
:   Prinsenbeek
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6213-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Prinsenbeek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49 Prinsenbeek leunt als her ware tegen twee spoorhjnen. In 1855 werd de lijn Antwerpen-Roosendaal-Breda aangelegd en ruim tien [aar later volgde de hjn Breda-Moerdijk en zo verder. Er lagen aan deze lijnen drie stations: aan de Spoorstraat en Mr. Bierensweg en op de Zanddreef, waar alle boemeltreinen stop ten.

50 De bestrating van de Beekse wegen is voor het overgrote deel pas na 1960 aangelegd. De oudste bestrating is de Markt en het voorste srukje van de Beeksestraat in 1798. Rond 1850 liet de heer Smits van Burgst vanaf de Princenhaagse Markt naar zijn landhuis een bestrating aanleggen: dat werd de Heilaarstraat, achterste deel van de Mr. Bierensweg, Overbroekse weg, Steenakkerstraat en Burgtse dreef Hierop aansluitend van cafe De Leeuwerik (1. Nagelkerke) tot de Markt werden door de gemeente het eerste deel van de Mr. Bierensweg en Valdijk van een bestrating voorzien. Daarna volgde een verharding met grind van de weg naar het

Nieuwveer: Beeksestraat en Grintweg. Op het einde van de negentiende eeuw kwam er ook een verharde weg van Beek naar Leur: GroenstraatLeurse Baan en tussen de beide wereldoorlogen werden de

Kapelstraat, Schutsestraat en Overveldse Straat verhard. Dat waren allemaal drie meter brede keienwegen, met grote blauwe keien belegd. Op de foto een deel van zo'n stukje weg.

51 Door de aanleg van de Moerdijkweg in de jaren dertig moest er ook een nieuwe aansluiting naar Breda komen. Daarvoor werd to en langs de bestaande spoorlijn een trace uitgezet en begon men met het ophogen van een dijklichaam. Het zand werd gehaald uit een gebied waar volgens de berekeningen en proefboringen zeker over een diepte van meer dan tien meter gee! zand voorhanden was. De graafwerkzaamheden geschiedden met een grate machine, die de ijzeren man werd genoemd. Op gemakkelijk te verleggen tramrails werd het zand met kiepkarretjes, getrakken door een stoomlocomotiefje, overal naar toe gebracht. Door de

oorlog van 1940-1945 kwam het werk ruim acht jaar stil te liggen en kon pas in 1 948 weer met de aanleg van de rijksweg worden begonnen. De grate kuil die achterbleef kwam langzaam op het gewo-

ne waterpeil en was van begin af aan een prima zwemgelegenheid. Zo kun je nu spreken van bijna zestig [aar zwernmen in de Kuil.

52 De Kuil van ruim 1 2 ha en op het diepste punt zeker veertien meter had vroeger niet alleen een afzonderlijk heren- en damesbad, maar ook zeer leuke visstekjes. Heel wat Beekse vissers hadden er een boot liggen, veelal een zelfgetimmerde houten vierkante bak. Dokter Van de Kar senior had van de familie Bastiaansen een stukje grond langs het water aangekocht en daarop een zomerhuisje laten bouwen. Het gebouwtje is allang verdwenen, maar het hoekje heet nog steeds Dokterstrandje. Na jarenlang verstoken te zijn geweest van een goede zwemgelegenheid protesteerde de Beekse jeugd in mei 1971 bij de Prinsenbeekse gemeenteraad. De gemeen-

te beloofde een en ander te zullen gaan bekijken, maar spontaan kwam in de pauze van dezelfde vergadering een actiecomite tot stand, dat binnen zes weken met steun van de gehele bevolking een

zwembad aanlegde. Vijfentwintig jaar later functioneert het zwembad nog steeds, trekt het elk jaar duizenden bezoekers en is er gelukkig nooit meer iemand verdronken. Want dat was de voor-

naamste reden: veilig zwernmen in de Kuil!

53 Deze foto is gemaakt in juni 195 I, hetzelfde jaar dat de naam Beek werd gewijzigd in Prinsenbeek. De oude kerk - achter het huidige gemeentehuis en naast het kerkhof torende nog hoog boven het dorp uit. De foto is genomen vanaf de plaats waar nu het pompstation voor het rioolwater aan de Peperbos staat.

S4 In Prinsenbeek, of'vroeger op de Beek, woont een bevolking die geweldig kan samenwerken en dus oak feestvieren. Alles wat in en op Prinsenbeek goed werd opgezet en bij de bevolking aansloeg, werd een geweldig sueces. Hier het Oranjefeest op

S mei 1980, waarbij de Kroningsboom werd geplant. Het was een zogenaarnde Dillenburger Linde als eerbetoon aan ons vorstenhuis. Op de fota zingen de kinderen onder de magistrale leiding van de onderwijzer de heer Ad Jansen. Op de achtergrond naast de toren de acht meter hoge mast, waarin de paalklimmers hun beste krachten konden vert on en.

SS Toneelspel is altijd bijzonder in geweest op de Beek. Hier een opname in de openlucht uit de mobilisatietijd in het jaar 1916. Op de foto enkele ingekwartierde militairen en de zusjes Dikmans. Het zelfbedachte toneelstukje handelde over een smokkelaar, die door de wakkere grenswachters werd opgepakt.

56 Een zeer oude foto van enkele imkers met hun korven. Waarschijnlijk is deze foto gemaakt bij Kees Moerkens op de Neelstraat in of rand 1 920. Links op de foto Janus de Zwart, maar helemaal zeker is dat niet. Nag steeds bestaat er op ons dorp een actieve bijenhoudersvereniging, die hun "volken" elk jaar enige maanden op vakantie naar de Flevopolder stureno De leden van de Bijenhouders Bond kunnen u daar alles over vertellen.

57 De R.K. Jonge Boerenstand op de Beek in 1936. De geschiedenis van de huidige K.P.]. Prinsenbeek, (Katholieke Plattelands Jeugd) gaat ver terug en is zeker al zo'n 75 jaar oud. Hier een foto van het bestuur in 1936. Van links naar rechts, zittend: Jan Bastiaansen (adviseur, Boerenleenbank, wethouder), BartWatzeels (secretaris), Jacques van der Veeken (voorzitter), kapelaan Thomas (geestelijk adviseur) en Joseph Titulaer (adviseur en hoofd van de jongensschool). Op de bovenste rij: Toon Renne, Harrie van Bavel en Frans Aarts (bestuursleden), Jos van Rosmeulen (adviseur en secreta-

ris Boerenbond) en als laatste Ko Mathijssen (bestuurslid). De activiteiten waren in die tijd vooral gericht op verbetering van her boerenwerk, met onder andere proefvelden, melkcursussen, lessen in bo-

terbereiding, maar ook in toneeluitvoeringen, zangwedstrijden en dergelijke.

58 Andere activiteiten van de R.K.].B. (Rooms-Katholieke ]onge Boerenstand) waren het organiseren van grote land- en tuinbouwtentoonstelling en en uiteraard het deelnemen aan optochten. Zo was er een grate optocht in september 1934, ter gelegenheid van de feestelijke opening van de Internationale Landbouwtentoonstelling op de Beek. Deze wagen is een uitbeelding van het boerenbedrijf van vraegere tijden met dorsvlegel, graszeis en een zicht met pikhaak VOOI het maaien van het graan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek