Prinsenbeek in oude ansichten deel 2

Prinsenbeek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.J. Dirven
Gemeente
:   Prinsenbeek
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6213-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Prinsenbeek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69 Steltlapen tijdens de valksfeesten. Met name de Oranjefeesten hebben in apzet en uitwerking altijd veel aandacht gehad voor de kinderen. Interessant voor dergeHjke fees ten zijn als het ware de steeds weer za noodzakelijke veranderingen en aanpassing om er de gang in te houden. Zo was er vele jaren gel eden veel belangstelling voor optochten met versierde fietsen en steppen. Ook de zeskampen zijn jaren achtereen favoriet geweest. Zelfs een dagvullend Eigen Prinsenbeek T.v.-programma met een campetitiespel voar de Prinsenbeekse buurten/vvijken is enkele malen uitgezonden.

70 Wie trekt wie nou over de streep?Tauwtrekken was enkele jaren een bijzonder favariet spel op de Beek. Voor het lakale kampioenschap schreven zich elk j aar wel twintig plaegen in. Sommigen hadden daarvoor al maandenlang getraind, spieren en gewicht aangekweekt en een uitermate verfijnde strategie opgebouwd en beproefd.

71 De jeugd heeft de toekomst. Op de verrijdbare kiosk, een Prinsenbeekse bijzonderheid, staat mer een sportief deel van de Prinsenbeekse ]eugd. De foto dateert van 1980.

72 De gemeenteraad van Prinsenbeek in 1958, met van links naar rechts, achter: Piet de Vooght, Rienus van der Westen, Jan Aarts, Adr. Dikmans, Jan Huijben, Gorrie Smits, Frans Baremans en gemeentesecretaris Huijbrechts. Voor: Jan van Baal (wethouder) , burgemeester Pierre Baetens, Rienus van Rosmeulen (wethouder). Adr. Hurks en Jan Biemans. De raadzaal was toen nog in het oude gemeentehuis op de Haagse Markt, vandaar als achtergrand van deze foto de Martinuskerk te Princenhage, die net achter het (oude) gemeentehuis staat.

73 De gemeenteraad van Prinsenbeek in 1974, met van links naar rechts, achter: Herman Dirven, Ioop Jansen, Peter Miltenburg, Ben Hennekam, Arie van Seventer, Jan van Geel, Piet Mosselaar en Sjaak Lockx. Voor: Adr. Hurks, gemeentesecretaris P. van Hal, Rienus van derWesten (wethouder), burgemeester Pierre Baetens, Kees Roelen (wethouder) en Corrie van Dongen, het eerste en lange tijd enige vrauwelijk gemeenteraadslid in Prinsenbeek. Deze foto is genomen in de eerste raadzaal van Prinsenbeek. Dat was op de begane grand vooraan rechts, nu cornmissiekamer.

74 Een interieurfoto met gouden huwelijk in de oude kerk van Prinsenbeek nog gemaakt kort voor de verhuizing naar de nieuwe kerk. Achter pastoor Wolters het hoofdaltaar met een gedeelte van de 1 7 meter hoge retabel, een opeenstapeling van houten torens en pinakels, met daarin in nissen en op balkonnetjes meer dan 200 beelden en beeldjes. Het gehele meesterwerk is in 1963 om niet aan het Bisschoppelijk Museum overgedaan, dat het nu, dertig jaar later, gaat uitlenen aan de Laurentiusparochie in Voorschoten bij Leiden. Bij het 25-jarig bestaan van de nieuwe kerk is een vijftigtal beelden voor enkele maanden terug op de Beek

geweest. Er waren toen zowel Bekenaren als heel wat van die beelden, die stilletjes een traan wegpinkten. Zo'n kunstschat op deze manier kwijtraken doet bij velen nog steeds pijn of groot verdriet, want onze voorouders hebben al die kunstschatten toch aan onze kerk geschonken.

75 Tot de grote feesten behoorden vroeger de Gouden Bruiloften. De gehele buurt was erbij betrokken. Zo werd een complete optocht georganiseerd, waarin de levensloop met het wel en wee van het gouden paar werd uitgebeeld. Op de foto Christ van Zundert en Nel Hermans, op 26 februari 1952 vijftig jaar getrouwd. Onder meer hebben zij in het Patrijspad, de Schoolstraat en in het Gageldonks straatje gewoond. Let op de versiering van de wagen: dennegroen met roosjes van papier, brem en wilg. Ook aspergegroen werd veel gebruikt, maar gezien voerman Van de Eijnden een dikke sjaal draagt was het hartje winter of een koude dag in het vroe-

ge voorjaar. Mogelijk is het opschrift op het bordje met een kleine wijziging ook van toepassing op het vijftigjarige Prinsenbeek. De tekst luidt:

"Vijftig jaar hebben zij elkanders lust en leed gedragen /

Nu rusten zij van het zware werk, op het bankje, alle dagen" .

76 Gezicht op de vestingstad Breda. Grisaille door N. Wicart 1814. (Origineel in het Stedelijk en Bisschoppelijk Museum te Breda.) Breda treedt buiten zijn vesten. Tot in de tweede helft van de negentiende eeuw was de stad Breda duidelijk afgebakend door hoge aarden vestingswallen en daaromheen brede grachten. Op drie plaatsen lag over dat water een brug en was in de wal een stenen poortgebouw. Als je van of naar de stad ging, dan moest je door de stadspoort. Het land rond de stad was verdeeld in drie heerlijkheden. Het westen was Hage, het oosten Ginneken en het noorden behoorde bij de stad. In 1796 en later in 1814 werden dat vier gemeenten, want het gebied buiten de vestingwerken werd het onafhankelijke Teteringen. Ruim een eeuw wijzigde zich niets in deze

toestand, maar na de slechting van de vesting en de aanleg van de huidige Bredase stadssingels, begon de stad aan haar uitleg of uitbreiding op de omliggende "open gebieden". Langzaam en geleidelijk overspoelde de stad steeds verder de omgeving en vergroeide het met de dorps-

kommen van Princenhage en Ginneken. En steeds voorafgaand of daaropvolgend werden vanaf 1927 in vele annexaties stukjes van de omliggende gemeenten bij de gemeente Breda gevoegd. En nu staan we dan voor het moment dat de laatste vrije gebieden:Teteringen, Nieuw-

.?? ?? ¥ ??

Ginneken en Prinsenbeek ofweI bij Breda worden gevoegd, ofwel dat ze aIle of enkele van hen nog zelfstandig kunnen blijven. Volgend jaar weten we daarover meer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek