Purmerend in grootmoeders tijd

Purmerend in grootmoeders tijd

Auteur
:   J. ten Cate
Gemeente
:   Purmerend
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4984-6
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Purmerend in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Aan allen, die Purmerend een warm hart toedragen.

Negentien jaar na het verschijnen van "Purmerend in oude ansichten" dee12, heeft de Europese Bibliotheek te Zaltbommel mij gevraagd of ik een derde deeltje kon en wilde samenstellen. lk dacht aan de moeilijkheden destijds en was een beetje bevreesd, weer in die paniekperiode te belanden van toen. Nu is mijn ansichtkaartenverzameling dermate uitgebreid, dat ik me verzekerd voelde over voldoende materiaal te beschikken om aan het juiste aantal te komen. Toch is het een heerlijk gevoel aangezocht te worden het verleden te doen herleven en vast te leggen voor het nageslacht. Purmerend heeft zo weinig meer van zijn rijkdom behouden. We kunnen weI proberen zoveel mogelijk toeristen aan te trekken, maar wat kun je die nu nog laten zien op een enkel interessant gebouw na. Wat verloren is zal nimmer wederkeren en het is gelukkig, dat hiervan destijds nog vele ansichtkaarten gemaakt zijn, waarvan u de afdrukken op de volgende bladzijden zult zien.

De grote fout in Purmerend is geweest, dat men doorgaande wegen in Purmerend aanlegde, waardoor straten in snelwegen veranderden. Beter zou het zijn geweest, wegen voor doorgaand verkeer

om Purmerend heen aan te leggen en de stad enigszins de stad te laten.

In dit boekje is niet aIleen aandacht besteed aan ansichtkaarten, maar ook historische foto's zijn hierin geplaatst, zodat het een soort allerhande is geworden. Met de meeste zorg heb ik geprobeerd die allerhande goed smakelijk voor u te maken, zodat u met plezier dit boekje ter hand zult nemen en daarvan gaat genieten.

Vele mens en hebben mij geholpen, die ik allen oprecht dankbaar ben; zij gaven raad en daad, foto's en ook ansichtkaarten. Ret zijn er te veel om hier te vermelden, maar ten uitzondering wil ik toch maken. Dat is mijn dankbaarheid ten opzichte van Dirk Bakker, de voormalige slager. Die heeft vele foto's overgenomen die niet zo duidelijk waren en nu heel goed tot hun recht komen. Ook enkel foto's van het heden.

Een bron van informatie was ook zeker Mgr. Verhoofstad en weI door middel van zijn boekwerken "Purmerend" en "Katholiek Purmerend". Ook heeft mijn moeder menigmaal met mij over oude afbeeldingen van Purmerend gesproken, waar ik nu de vruchten van pluk.

Alles bij elkaar genomen, heb ik met veel plezier aan dit boekje gewerkt.

Wie het verleden niet waardeert,

kan niet aan een zinvolle toekomst bouwen.

1. Laten we dit boekwerkje beginnen met het kasteel "Purmersteyn". De bouw begon in 1413 onder leiding van de Heer van Purmerend Willem Eggert en in 1416 was de bouw voltooid. Willem Eggert heeft niet lang van zijn kasteel kunnen genieten, want hij is in 1417 overleden. In 1423 is het kasteel afgebroken en opnieuw opgebouwd in vrijwel dezelfde trant als het oorspronkelijke. Van het kasteel uit 1416 is geen enkele afbeelding; hier ziet u het verbouwde kasteel.

2. Het allereerste gebouw, waarover in de jaren dertig en veertig zo veel gesproken werd en nu ook weer, is het Stadsziekenhuis, ingewijd op 6 februari 1940. Het was een ultra-modern gebouw met prima voorzieningen, waarvan u hier een luchtfoto ziet. De vorm van het gebouw is goed te zien. Het werd wei eens vergeleken met een vliegtuig; mij deed het altijd denken aan de Harderwijker boot, vooral de zuidzijde. Daar zijn de terrassen 3 m. breed en voor elk zaalfront 100 m. lang. Ook bevinden zich daar twee luchtpijpen, zoals die op passagiersschepen voorkomen. Op 17 januari 1939 ging de eerste paal van 20 meter lengte de grond in. In totaal werd 14.000 meter aan palen gebruikt. Aan gewapend beton 1. 400 m3, stalen puien en ramen 2.000 m2 en dubbel glas 2.000 m2. De totale kosten, inclusief complete inrichting, bedroegen f 380.000.-

3. De voorzijde van het pand, waar de operatiekamer zich bevond, gestut door pilaren. Er werd bij kunstlicht geopereerd. Rechts ziet u het zusterhuis.

4. De achterzijde, naar het zuiden gericht, waar markiezen aanwezig zijn om te felle zan te weren.

5. De opening werd verricht door burgemeester P.J. Kikkert.

6.Een kijkje in de bestuurs- en dokterskamer.

7. Dit is de hal van het ziekenhuis met de spreuk: , ,De wil tot leven is de eerste stap tot gezondheid."

8. 20 zag de eetzaal van de zusters er destijds uit.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek