Purmerend in grootmoeders tijd

Purmerend in grootmoeders tijd

Auteur
:   J. ten Cate
Gemeente
:   Purmerend
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4984-6
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Purmerend in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

109. Nu de katholieke kerk uit de Kerkstraat verdwenen is, lijkt het me zinvol de vierde kerk nog eens onder de aandacht te brengen. Een laat-gotische kerk, die ik persoonlijk bijzonder moo! yond. Dit is de ingang van de Kerkstraat vanaf de Kolkstraat. Vroeger heette de Kerkstraat Papenstraat. Die naam werd pas in ongeveer 1875 gewijzigd. De kerk stond aan de linkerkant.

Kerkstraat met R. K. Kerk PURMEREND

lJitgav~ N. Uager. P:;,ren ~ ltc. 6t5A

110. Nu gaan we de Kerkstraat via de andere kant in dus via de Peperstraat. Deze kerk kon men nooit vanaf de voorkant fotograferen.

111. Daarom hier een kleine tekening van deze vierde kerk, waarvan men toch de juiste architectuur goed kan zien. De aannemer was W, Lacasse en de architect Molkenboer. Op 14 juni 1858 werd deze kerk door de pastoor ingezegend, maar eerst op 6 juli 1863 geconsacreerd door Mgr. Wilmer. Het grondmodel had meer het Griekse Kruis dan het Lati jnse, In de vi jfde kerk is dit nog duideli jker.

.. ~:::=-:~--- -r: ?..?.?.?..?.?. -'--- :::======i'~ -~. _. . . .

. .. --,,'~~ _ . ." .' ~_. (" _.~:a~.o ::':' .

.==========:-'i. ;: .....

-l
. ~~;.
"(~/J
--:-:-- '1'1
"
-.
- -- III
. '
-. - . ..
.. .' - I ~ ....
~: -,
.. '- -
-' :~;: .~
-
.'-
.. ~~. =:..~ ??. ~ "" ";

--- ---' - -. :'>'-::~ .

. ~." . "'- ..

- .; -:-~~~'}{~~~

... ~ " .

,.' ____ ._. _. ',~~, :t::ยท,.

-.:" . ,"

: J: r-:

~' .

.?...

",", :.

112. Ret interieur van deze vierde kerk tijdens het priesterjubileum van pastoor Schamper.

113. Dit zijn personen van de School met de Bijbel, september 1924. De schooljuffrouw was mejuffrouw Muusses. Vooraan ziet men: Piet Mayers, Henk Schipper en Floor Vas. Op de eerste rij staan:

Jantje Kwadijk, Arie Hoeve, Meindert Ernsting, een onbekende, Wim v.d. Meulen en Henk Otjes. Op de tweede rij: Annie Koster, Fred Groot, Aagje Bouwes, Louise Blokker, Trientje Laan, Siem Osinga, Jo Wessels en Wim Beumkes. Op de achterste rij: Trijntje Kuiper, Annie Haan, Annie ten Cate, Tine Booy, Mies Ernsting, Wil v.d. Lingen en Geertje Hartog.

114. Brood kocht men niet in de winkel. Zoals u op deze foto ziet werd dat uitgevent. Dit is de Neckerstraat waar achter de huizen ook de bakkerij van de cooperatie "De Dageraad" lag. De venter op deze foto is Rikus Hooyberg en erachter rechts van hem ziet u de heer Karsen, de chef-bakker, en zijn vrouw.

115. Purmerend had ook een scharensliep en wei een hele goede namelijk T. Hoeve. AIle slagers van Purmerend had hij tot klant. Met zijn rechter voet bracht hij het grate wiel rechts in beweging, via het hart van koper, dat trouw iedere week gepoetst moest worden. Op de Neckerstraat begonnen, ging de familie later op de Westerstraat wonen. Hij matte ook buitengewoon goed stoelen.

116. Een buurtfoto, zoals die zovele genomen werden. Deze is gemaakt voor het pand van de melkwinkel van Chris Blekemolen. Links ervan was de melkzaak van Gedink. De steeg naar het hofje (erwaren er destijds vier) was afgesloten met een poort. De meeste mensen woonden op het hofje. Op de bovenste rij van links naarrechts: mevrouw Kuyt, mevrouw Van Dijk, mevrouw Oukes, mevrouw Van Zon, van de aannerner, mevrouw Gedink, mevrouw Beuze, opoe Baks, mevrouw De Wolf-Baks, Annie v.d. Zee, mevrouw v.d. Zee met Duifje op haar arm en opa Bosschieter. Daarvoor zittend: Jan van Zetten, Anne Jorritsma, Antoon Jorritsma, Jaap Bakker, Henk Gedink, met een vier maten te grote pet, Cor Kuyt, Siem Osinga, Marie Kuyt, met wit jurkje, Wim Beumkes, Sanny v.d. Zee aan de hand van mevrouw De Wolf, daarnaast met witte jurk Marietje v.d. Zee en daarnaast Cor v.d. Zee. Opoe Baks heeft haar kleinkind Eefje de Wolf op schoot. Rechts vooraan in donkere kleding, een onbekende, Betje Bakker met strik, en Gre Beumkes.

117. Purmerend heeft ook nog beroemde personen voortgebracht, die iets betekenden op het Europese vaste land. Hier ziet u de beroemde musicus J.P. Groot, geboren op 29 juni 1838 te Wognum en overleden op 26 juni 1919. Van hem schreef men destijds: "als solo-organist trad hij meermalen op de voorgrond. Van zijn hand bestaan enige werken voor gemengd- en kinderkoor. Tevens voor harmonie en fanfarecorpsen. Ook schreef hij artikelen over orgelbouw, concoursen enz." Op deze foto was hij 80 jaar en omringd door twee fabelachtige ontdekkingen van hem. Links ziet u de vermaarde zangeres Anna Kappel, geboren op 17 maart 1875 en overleden op 21 januari 1967. Zij kreeg al heel snel wereldnaam en de erenaam "Purmerendse Nachtegaal". Met Aaltje Noorderwier-Redingius stond zij van 1900 tot 1930 aan de top van sopraanzangeressen. Rechts staat Jan Brugge, een zeer bekwaam pianist, opgeleid door J.P. Groot. Men kent in Purmerend de J.P. Grootstraat, maar geen Anna Kappel- en Jan Bruggestraat en die horen eigenlijk bij elkaar te liggen. Wei heeft de muziekschool een Anna Kappelzaal.

118. Hier de beroemde sopraan op 85-jarige leeftijd in het ouderencentrum "Deo Gratias" te 'sGravenhage. Over haar zal mettertijd een boek verschijnen, opdat Purmerend niet vergete. Groten, die Purmerend niet meer voortbrengt, ondanks het hoge inwoneraantal.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek