Purmerend in grootmoeders tijd

Purmerend in grootmoeders tijd

Auteur
:   J. ten Cate
Gemeente
:   Purmerend
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4984-6
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Purmerend in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. Het St. Liduinaziekenhuis, ingewijd in 1925. Door het grate doorzettingsvermogen van pastoor Adr. Hollenberg kwam dit ziekenhuis tot stand. Degene die dit in puin heeft laten veranderen, heet ook Hollenberg. Wie is groter? Deze foto stamt uit de Tweede Wereldoorlog. Dit is te zien aan de noodtrap reehts, om patienten zo snel mogelijk in veiligheid te brengen.

·5I. LIDUINA ·-STICHT'ING TE' .P·URM E RE1)lD'-:-

20. Een schets van de situatie zoals men dacht deze te kunnen realiseren na de bouw achter de St. Liduinastichting. Het is alles een beetje anders uitgekomen, aileen de hoofdgebouwen kwamen er. Nu is het ziekenhuis afgebroken en realiseert men vijf flatgebouwen met vijf wooneenheden onder de naam van St. Liduinatuin, hetgeen op deze plek in het geheel niet past.

21. Terug naar het centrum naar de Kaasmarkt. Hier is de Koepelkerk te zien. Deze kerk kwam in de plaats van de 3 hallen-kerk, die gelijk op de rooilijn van de Hoogstraat stond. De Koepelkerk werd een stuk naar achteren geplaatst waardoor de Kaasmarkt groter werd. Bij de bouw werden er twee gedenkstenen ingemetseld. Op de ene staat:

"Op den l-en October 1851 is in dit bedehuis de eerste steen gelegd door den president-kerkvoogd E.W. van Tent." Mede-kerkvoogden waren: J. Plemper-van Balen, F.M. Muller van der Vooren, C. Doncan en A. Kater Czn. Predikanten: A. van Wetering en HiJ. Wunder. Bouwmeester W.A. Scholten. Op de tweede steen staat: "Dat Uw ogen geopend zijn over dit huis, nacht en dag als over eene plaats, waarvan Gij gezegd hebt: "Aldaar zal mijn naam wezen", 1 Kon. VIII 29." Ominde hoge kosten enigszins tegemoet te komen, schreef dominee Alting, predikant te Purmerend een boek getiteld "Onze Kerkgebouwen". Zijn werk had sueces; meer dan f 1.000.- kon aan het bouwfonds worden afgedragen. Ter herinnering hieraan werd een exemplaar in lood vervat in de fundering van de kerk ingemetseld. Onder de blauwstenen stoep van de ingang is een koker met alle munten uit die tijd ingemetseld.

Ned, Hervormde Kuk, Pllfmertnd

22. In deze kerk vindt men aan een van de muren een zeventiende eeuws grafmonument van zwart en wit marmer. Bovenaan prijken de wapens van Blauvelt Riccen en van Muylwijck. Aan beide zijden twee treurende kinderfiguren, het een met een leeuwenhuid bekleed, het andere gehelmd en door een uil vergezeld. De compositie eindigt lager in hoornen van overvloed, slangen, bazuinen en fakkels. Deze steen dekte eertijds de grafkelder van Frederic Riccen. Deze grafkelder heeft men bij verbouwing tot cultureel centrum volgestort met gewapend beton! Het geschrevene op het zwarte marmer luidt: , ,Hier is begraven Vrouwe Catharina van Muylwijck, vrouw van Heer Frederic Riccen sterft den XX May Ao. MDCXXXI, oud XXXIV jaer. Heer Frederic Riccen casteleyn en hoofdofficier deser stede, bailliuw over de Beemster en Wormer, naermaels raetsheer in den Hoogen Raed over Hollant, Zeelant en Vrieslant. Sterft den XXX September MDCLII, oud LXIII jaer. Heer Ventidius Riccen, zoon van Heer Frederic Riccen, casteleyn en hoofdofficier deser stede, bailliuw over de Beemster, bailliuw en dyckgraef de Wormer, sterft XII September MDCLIX oudt XXXV jaer."

23. Een foto genomen vanaf de trap van het raadhuis in de richting van de Hoogstraat. Toen stond in het midden van de Kaasmarkt een drieschalige lantaarnpaal, die dit plein toch een goed aanzien gaf.

24. Van de Kaasmarkt zijn vele ansichtkaarten gemaakt; hierbij laat ik nag twee minder bekende zien. De Purmerender Kaasmarkt heeft eens als derde Kaasmarkt van Nederland bekend gestaan.

UITO c. ~E:J.:. POP..:ERE~D.

Pur-rnarend.

25. Nog een beeld van de Kaasmarkt met het raadhuis uit 1846 op de achtergrond. Bier heerste destijds een geweldige drukte.

26. Nogmaals de Kaasmarkt op een door-de-weekse dag. Op deze foto is het Noordhollands koffiehuis het duidelijkst te zien. Op de linkerhoek van de Hoogstraat staat het vermaarde hotel-cafe "Centraa!". Nu is hier drogisterij De Wolf gevestigd.

27. Een luchtfoto van het centrum van de stad Purmerend. De graanbeurs en cafe "Koophandel" zijn nog niet gesloopt.

~MmOO·r

rt1l ..

W '

28. Op de diverse foto's hebt u reeds de lutherse kerk gezien. Hiervan ziet u een prachtige tekening, die in januari 1938 te koop werd aangeboden als lot ten bate van de kerkrestauratie.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek